Τρίτη, 22 Απριλίου 2008

Η ΑΠΑΝΤΗΣΙ ( ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΣΟ) LA MIA RISPOSTA ALLA FEDERAZIONE SCACCHISTICA (GRECA)

Αλέξανδρος Σοϊλεμέζης
Βύρωνος 4, 34100 Χαλκίδα
al5zkgps@otenet.gr /
http://neospalamedes.blogspot.com/
.
.
Προς
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας
Χαλκίδα, 15-04-2008
Αγαπητοί Κύριοι,
Προς μεγάλη μου έκπληξη στις 14-04-2008 έλαβα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το με αριθμ. πρωτ. 83644/10-04-2008 έγγραφο-επιστολή Σας για το περιεχόμενο του οποίου διαμαρτύρομαι εντόνως καθώς το θεωρώ άκρως συκοφαντικό και προσβλητικό για το άτομό μου. Και τούτο διότι τους ισχυρισμούς τρίτων, τους οποίους αναφέρετε ότι «πληροφορηθήκατε», Εσείς, σπεύσατε να υιοθετήσετε, αλλά και να τους διαδώσετε προς τρίτους κοινοποιώντας το ως άνω έγγραφό Σας και προς τα Σωματεία ΤΕΣΣΑΣ χωρίς προηγουμένως να εξετάσετε την ορθότητα και το αληθές αυτών, ερχόμενοι σε επικοινωνία μαζί μου.
Επειδή οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν ψευδείς και συκοφαντικές διαδόσεις τρίτων, οι οποίες θίγουν την τιμή και την υπόληψή μου, συνιστούν δε άμεση και βάναυση προσβολή τής τιμής και της αξιοπρέπειάς μου.

Επειδή εγώ προσωπικά ουδέποτε έδωσα δικαίωμα με την συμπεριφορά μου και την υπερτριακονταετή παρουσία μου στον σκακιστικό χώρο, τόσο ως αθλητής παλαιότερα, όσο και ως προπονητής εγεγγραμένος στο μητρώο προπονητών που τηρεί η Ομοσπονδία Σας σήμερα, να γίνουν αρνητικά σχόλια σε βάρος μου, πολύ δε περισσότερο να ακουστεί το οτιδήποτε προσβλητικό για το άτομο μου.
Επειδή προτίθεμαι άμεσα να προσφύγω ενώπιον πάσης αρμόδιας αρχής και δικαστηρίου προς υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μου και προς αποκατάσταση της τιμής και της υπόληψής μου, η οποία προσεβλήθη βαρύτητα από τα όσα Εσείς «πληροφορηθήκατε», αλλά και από το περιεχόμενο του εγγράφου-επιστολής που μου αποστείλατε και κοινοποιήσατε προς τρίτους, με σκοπό να ζητήσω την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας, την οποία υπέστην από τις ως άνω διαδόσεις.
Για τους λόγους αυτούς οφείλετε εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών να μου παρέχετε όλα τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή Σας σχετικά με τις «πληροφορίες» που απασχόλησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας κατά τη συνεδρίασή του στις 29.03.2008 καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των πρακτικών τής ως άνω συνεδρίασης, προκειμένου να διαπιστώσω ποιο είναι το φυσικό ή νομικό εκείνο πρόσωπο, το οποίο παρείχε σε Εσάς τις «πληροφορίες» αυτές, ώστε ακολούθως να προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την αποκατάσταση της τιμής και της υπόληψής μου, αλλά και να ζητήσω την παραδειγματική αυτού τιμωρία.


Με εκτίμηση
και (όχι λιγότερο) αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Αλέξανδρος Σοϊλεμέζης
Master Πανεπιστημίου Πάντοβας,
Πρώην Λέκτορας Πανεπιστημίου Βερόνας
Καθηγητής Μ.Ε., Πρόεδρος Δ.Σ. «Αθλητικού
Εκπολιτιστικού Κέντρου ‘ΑΒΑΞ ΚΑΙ ΠΕΣΣΟΙ’»

Δεν υπάρχουν σχόλια: