Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2020

Μια επιλογή οκτώ λατινικών παροιμιών ως αφιέρωσι προς φίλη και συνάδελφο (σε έμμετρη μετάφρασι του Σελλενίδη). Una dedicatio con frasi proverbiali in latino; come acrostico e con traduzione libera.


 DEDICATIO PROVERBIALIS

Salve et vale, amica Giana!

1. Generosus equus non curat canem latrantem.
2.
Ignavum fortuna repugnat.
3.
Optimum medicamentum quies est.
4.
Verba docent, exempla trahunt.
5.
Aquila non capit muscas.
6.
Ne quid expectes amicos quid tute agire possis.
7.
Nihil tam in nostra potestate, quam ipsa voluntas est.
8.
Age quod agis.
 
 
Μετάφρασι:

  1. Το άτι το περήφανο, γαύγισμα δεν φοβάται.
  2. Η τύχη απεχθάνεται, αυτούς που δεν την ψάχνουν.
  3. Το μέσα μας γαλήνεμα, άριστο των φαρμάκων.
  4. Οι λόγοι είναι δάσκαλοι,  καθηγητές οι πράξεις.
  5. Ο αετός εκεί ψηλά, δεν κυνηγάει μύγες.
  6. Σαν το μπορείς μονάχος σου, μην προσδοκάς τους φίλους.
  7. Τίποτα στα μπορούμενα, όσο η θέλησί μας.
  8. Ούριο άνεμο νά έχεις τον,  σ΄ό,τι ωραίο κάνεις!

                                                                           Αλέξανδρος  ΣΕΛΛΕΝΙΔΗΣ

                                                                           Χαλκίδα, 23/10/20

......

 

Glossarium

1. generosus = γενναίος   equus = ίππος   latrantes = γαύγισμα

2. ignavus = δειλός, νωθρός, ανενεργός

3. quies = ηρεμία, γαλήνη

4. docere = διδάσκω  trahere = τραβώ, ελκύω, οδηγώ

5. aquila = αετός       musca = μύγα

6. expectare = περιμένω   tute = ο ίδιος   agire = δρώ πράττω, ενεργώ

7. potestas = ισχύς, εξουσία   voluntas= θέλησι

ΣΣ: Η τελευταία (no 8) φράσι σημαίνει κυριολεκτικώς, βέβαια, «κάνε ό,τι κάνεις/θέλεις», αλλά μεταφορικώς σημαίνει «συνέχιζε να πράττεις ό,τι είσαι εμπνευσμένος ή αφιερωμένος να πράττεις». Υπ’ αυτήν την έννοια χρησιμοποιείται και ως motto σε ρωμαιοκαθολικά σχολεία της Δύσεως.

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020

Μια πατριωτική κραυγή για τις «αυγές» και τ’ αυγά τους. Μια επίκαιρη επιφυλλίδα του Καργάκου (από το …2013!) για την υποκρισία και τα αίτια γύρω από το φαινόμενο της «Χρυσής Αυγής».

«Τό Αὐγό τοῦ Φιδιοῦ»

Πρός τί ὁ κλαυθμός καί ὁ ὀδυρμός; Πρός τί ὁ ξαφνικός αὐτός δημοκρατισμός; Τό κόμμα-φόβητρον πού εἰσῆλθε στήν παροῦσα Βουλή τό ἔπλασαν οἱ ἀνίκανοι πολιτικοί. Οἱ ἐκλογές τῆς 6ης Μαΐου ἔγιναν τήν «Κυριακή τοῦ Παραλύτου» καί τοῦ Ἰώβ τοῦ «πολυάθλου». Ἄν τό δοῦμε σημειωλογικά, τά κόμματα ἐπέλεξαν ὡς ἡμέρα ἀναμετρήσεως μίαν ἡμέρα ἀφιερωμένη στόν παράλυτο, πού προσιδιάζει στό παράλυτο κράτος μας. Στήν παράλυτη πολιτική σκέψη, στό παράλυτο ἠθικό καί ἐθνικό μας φρόνημα.

Βεβαίως ἡ 6η Μαΐου ἦταν ἡμέρα ἀφιερωμένη καί στόν Ἰώβ, ἕνα πολύπαθο πρόσωπο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης πού συμβολοποιεῖ τον ἐπίσης πολλά παθόντα ἀλλ’ οὐδέν μαθόντα ἑλληνικό λαό. Ἀλλά καί ἡ Ἰώβειος ὑπομονή ἔχει τά ὅριά της.

Ὅταν τόν Φεβρουάριο – Μάρτιο τοῦ 1989 δημοσίευσα μιά σειρά ἄρθρων στό περιοδικό «Πολιτικά Θέματα» πού ἀναφέρονταν στήν τρομοκρατία καί τά ὁποῖα ἀκολούθως δημοσιεύθηκαν σέ μιά ἑξάτομη σειρά ὑπό τόν τίτλο «Προβληματισμοί», ἔκρουα τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου, γράφοντας (ἤ μᾶλλον ἀντιγράφοντας) τόν Ἰγνάτιο Σιλόνε ὅτι «ἡ ἀταξία καί ὁ φόβος εἶναι γιά τό φασισμό ὅ,τι τό νερό γιά τό φυτό» (ἄρθρο τῆς 10/3/1989, «Προβληματισμοί», τ. Β΄, σ. 88). Καί σ’ ἕνα ἅλλο ἄρθρο μου γραμμένο στις 16/8/1988 διαπίστωνα τήν ἀναπηρία τῆς μεταπολιτευτικῆς μας δημοκρατίας. Μιλοῦσα γιά τήν «μικροποίηση καί μικροβιοποίηση τοῦ πολίτη», ἔγραφα ὅτι «οἱ νέοι δέν ἔχουν ὁδηγούς· ἔχουν προαγωγούς». Κι ἀκόμη ὅτι «πίσω ἀπό κάθε ἄσχημη κατάσταση κρύβεται ὁ ἄσχημος ἄνθρωπος». Καί τό πιό καταγγελτικό: «Πλεόνασαν πιά στόν τόπο μας ἡ ἀπανθρωπιά καί ἡ παλιανθρωπιά» καί ὅτι, ὅπως διαπαιδαγωγοῦμε τά παιδιά, τά κάνουμε ἱκανά «νά φτύσουν ἀλλ΄ ὄχι νά κτίσουν» («Προβληματισμοί», τ. Ε΄ σ. 140 κ. ἑ.).

Στόν Α΄ τόμο τῶν «Προβληματισμῶν» προειδοποιοῦσα μέ ἄρθρο γραμμένο στις 29 Ἰουνίου 1986, ὅτι στή χώρα μας ἐγκαθιδρύεται «ἡ χειρότερη μορφή φασισμοῦ, ὁ κοινωνικός φασισμός» (σ. 133).Καί στό Β΄ τόμο τῆς ἴδιας σειρᾶς σημείωνα τά ἀκόλουθα ἐνδεικτικά:

«Οἱ σύγχρονες συνθῆκες εὐνοοῦν τή διάδοση ὁλοκληρωτικῶν πολιτικῶν ἀντιλήψεων καί θεωριῶν. Ἡ «Χρυσή Αὐγή», ὀργάνωση πού ἔχει ἐμφανιστεῖ δειλά καί στή χώρα μας, εἶναι πολύ πιθανό ν’ ἀνατείλει σέ κάποιο ἀπό τά ἑπόμενα πρωινά».

(Ἄρθρο 16ης Φεβρουαρίου 1986, σσ 49-50).

Τότε ὅλοι σχεδόν οἱ κομματοπροβαλλόμενοι διανοητές καί σπουδαιοθεσίτες ἐκπαιδευτικοί μοῦ εἶχαν κηρύξει τόν πόλεμο. Ἐθνικιστή μέ ἀνέβαζαν, φασιστή μέ κατέβαζαν. Γιατί ἁπλούστατα δέν κατάπινα τά λόγια μου. Φώναζα ὅτι ἡ προσφερόμενη μόρφωση συνιστᾶ παραμόρφωση, ὅτι ἡ ἐπιβληθεῖσα δημοκρατία εἶναι ξετσίπωτη μορφή τυραννίας καί ὅτι ὁ προωθούμενος τύπος οἰκονομίας θά φέρει ἀρχικά τή παραλυσία, τήν συνδικαλιστοκρατία μέ τελικό ἀποτέλεσμα τήν παράλυση κάθε παραγωγικῆς δραστηριότητας.

Μετά ἦλθε ὁ κατακλυσμός τῶν ξένων. Στόν «Ἐλεύθερο Τύπο», ὅπου ἀρθρογραφοῦσα τότε, ἔγραφα ὅτι βάσει κοινωνιολογικῶν μελετῶν μιά χώρα μπορεῖ νά ἀπορροφήσει μόνον ἕνα 2% ξένου πληθυσμοῦ. Μᾶς ἀρκοῦν 250.000 ἐπιλεγμένοι ξένοι. Τότε, ἀκόμη καί φίλοι μου παλαιοί, μοῦ κόλλησαν τήν ταμπέλα τοῦ ρατσιστή. Βόλευε ἡ «ξενουριά» διότι δέν δούλευε ἡ ντόπια «ἐργατιά» καί «ἀγροτιά». Καί ξυπνήσαμε καί εἴδαμε ὀρδές ξένων νά κατακλύζουν πόλεις καί χωριά· οἱ πιό εὐσυνείδητοι ἀπό αὐτούς νά ἔχουν πέσει μέ τά μοῦτρα στή δουλειά καί οἱ ἀσυνείδητοι στην κλεψιά.  

Μετά τόν ἐρχομό τῆς κρίσης ἡ ἐγκληματική δρατηριότητα τῶν ξένων ἔφθασε στό ζενίθ. Ὅλοι ὅσοι μέ διαβάζουν αὐτή τή στιγμή –κι ἐγώ μαζί- ἔχουμε πέσει θύματα κλοπῆς κι κάποιοι ἔχουμε ἀντιμετωπίσει ποικίλες μορφές ἀπειλῆς.

Ἡ ἀστυνομία εἶναι παροπλισμένη, ἡ δικαοσύνη –καί νά θέλει- δέν προλαβαίνει, τά δεσμωτήρια εἶναι «τίγκα», τά σύνορα ἀφύλακτα καί ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός, παίρνοντας μέτρα δῆθεν αὐστηρά, δημιούργησε κάποιο «κέντρο φιλοξενίας», ὅπου, ὅπως εἴδαμε, οἱ φιλοξενούμενοι περνοῦν «ζωή καί κόττα». Τό τί συμβαίνει σέ κάποιους δρόμους –καί ὄχι ἀπόκεντρους- εἶναι φοβερό. Ἄν θά γράψω ὅσα μοῦ ἔχουν καταγγελθεῖ, θά κοκκινίσει τό χαρτί. Ποιός θά προσφέρει στούς περίτρομους πολίτες συνδρομή;

Τώρα οἱ ξελαρυγγιαστές τῶν ραδιοφώνων καί τῆς Τού – Βού, οἱ γονατογράφοι ποικίλων ἐντύπων ἀποροῦν τάχα καί μιλοῦν γιά τό «Αὐγό τοῦ Φιδιοῦ». Ἀλλ’ ὅταν τούς ρωτῶ, ποιός ἀνέθρεψε τό φίδι, δέν σοῦ ἀπαντοῦν. Ὅπως καί οἱ πολιτικοί, νέοι καί παλαιοί, ὅμοια κι αὐτοί δέν τολμοῦν νά κοιτάξουν τόν καθρέφτη τοῦ Ντόριαν Γκρέυ. Μιά ἀνάπηρη δημοκρατία εἶναι ὁ προθάλαμος γιά μιά «μπρατσάτη» δικτατορία. μήπως δέν εἶναι φασισμός ὁ ἐκχυδαϊσμός τοῦ λόγου σέ ὅλα τά ἐπίπεδα, ἀπό τή Βουλή, τά ἀνώτατα πνευματικά ἱδρύματα, τόν τύπο μέχρι καί τήν ἁπλῆ συνομιλία

Τό πρῶτο σκαλί τῆς δημοκρατίας εἶναι ἡ εὐπρεπής καί εὐγενής ὁμιλία. Ὅταν λερώνεται ἡ γλῶσσα, νερώνεται καί ἡ δημοκρατία.

 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΑΡΓΑΚΟΣ  (1937 - 2019)

Πηγή

 

Σ.Σ. Οι υπογραμμίσεις δικές μας.

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2020

Νεανικό Σκάκι: Η Προκήρυξι του Ομαδικού Πρωταθλήματος ΤΕΣΣΣΕ 2020. Il Bando di Gara dei Campionato Giovanile Regionale a Squadre “TESSSE 2020”; (categorie: Under 10 - Under 16)...


13ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε. προκηρύσσει το Περιφερειακό Ομαδικό Πρωτάθλημα Παίδων - Κορασίδων Στερεάς Ελλάδας για το 2020.  

 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΩΝ

Σύμφωνα με τη γενική προκήρυξη της ΕΣΟ η σύνθεση των ομάδων είναι εξαμελής. Αναλυτικά:

1η σκακιέρα, ένας (1) από την κατηγορία παίδων (κάτω των 16 ετών – γεννημένος-η από 1/1/2004 και μετά), 

2η σκακιέρα, ένας (1) από την κατηγορία παμπαίδων (κάτω των 14 ετών – γεννημένος-η από 1/1/2006 και μετά), 

3η σκακιέρα, ένας (1) από την κατηγορία παμπαίδων (κάτω των 12 ετών – γεννημένος-η από 1/1/2008 και μετά), 

4η σκακιέρα, ένας (1) από την κατηγορία παμπαίδων (κάτω των 10 ετών – γεννημένος-η από 1/1/2010 και μετά),

5η σκακιέρα, μία (1) από την κατηγορία κορασίδων (κάτω των 16 ετών – γεννημένη από 1/1/2003 και μετά) και 

6η σκακιέρα, μία (1) από την κατηγορία παγκορασίδων (κάτω των 12 ετών – γεννημένη από 1/1/2008 και μετά). 

 Επιτρέπεται η συμμετοχή 1 κοινοτικού σκακιστή-στριας με την προϋπόθεση ότι κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα. Για την πιστοποίηση του μόνιμου της κατοικίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης (μηνός) ελληνικού σχολείου/σχολής ή ξένου σχολείου που εδρεύει στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που δεν είναι μαθητής-τρια τότε θα πρέπει να προσκομίζεται αντίγραφο φορολογικής δήλωσης των γονέων για το προηγούμενο φορολογικό έτος. Η δήλωση του κοινοτικού θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 26-10-2020 με αποστολή e-mail στην Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε (tessse@outlook.com).

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση των κοινοτικών είναι δεσμευτική για όλη τη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και ισχύει για όλες τις ομαδικές διοργανώσεις. Σωματεία που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει κοινοτικούς σκακιστές δεν μπορούν να τους αλλάξουν.

 Τα μέλη των ομάδων πρέπει να έχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας, το οποίο θα προσκομίζεται στο διαιτητή της συνάντησης πριν την έναρξη του αγώνα. Ο διαιτητής ελέγχει σχολαστικά την εγκυρότητα και πληρότητα του Δ.Α.Ι. κάθε αθλητή.

Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών που δεν θα προσκομίσουν έγκυρο Δ.Α.Ι. πριν την έναρξη των αγώνων.

3. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά χρονόμετρα και χρόνο σκέψης, για κάθε αντίπαλο, 90 λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας. Επιπλέον, από την πρώτη κίνηση και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο σκακιστής-στρια, παίρνει ακόμη μισό λεπτό (30”) χρόνου σκέψης.

Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.

Σκακιστής – σκακίστρια, που δεν έχει προσέλθει για να αγωνιστεί μετά την πάροδο 30 λεπτών από την έναρξη των αγώνων, μηδενίζεται. (άρθρο 6.7 FIDE Laws of Chess).

Απαγορεύονται οι προτάσεις ισοπαλίας σε λιγότερες από 30 κινήσεις (άρθρο 9.1 FIDE Laws of Chess).

4. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σε κάθε συνάντηση η νίκη βαθμολογείται με 2 βαθμούς, η ισοπαλία με 1 βαθμό, και η ήττα με 0 βαθμούς. Η ήττα χωρίς αγώνα τιμωρείται με  αφαίρεση ενός βαθμού (-1). Σε κάθε σκακιέρα η νίκη χρεώνεται με 1 πόντο, η ήττα με 0 πόντους ενώ στην ισοπαλία οι αντίπαλοι παίρνουν από μισό πόντο (0,5). Για κάθε ήττα  χωρίς αγώνα αφαιρείται μισός πόντος (-0,5) μέχρι να μηδενιστούν όλοι οι πόντοι που συγκεντρώθηκαν (όχι αρνητικοί πόντοι). Το τελικό αποτέλεσμα της συνάντησης καθορίζεται από το σύνολο των πόντων που κατακτούν οι σκακιστές των σωματείων. Νίκη χωρίς αγώνα (α.α.) βαθμολογείται με 2 βαθμούς (σύνολο πόντων 5,5-0).

 5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία που ανήκουν στην Τοπική Επιτροπή Σκακιστικών Σωματείων Στερεάς Ελλάδας.

Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής στο e-mail της Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε. ορίζεται η 26-10-2020. Εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν θα γίνουν δεκτές.

6. ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Για την τελική κατάταξη χρησιμοποιούνται κατά σειρά τα εξής κριτήρια:

Βαθμοί.

Κατάταξη βαθμών του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων.

Άθροισμα πόντων επί συνόλου των αγώνων που έχουν δώσει οι ομάδες.

Κατά σειρά, οι συνολικοί πόντοι σε όλους τους αγώνες της 1ης σκακιέρας, της 2ης σκακιέρας, της 3ης σκακιέρας, κ.ο.κ..

 7. ΑΝΑΒΟΛΕΣ

Αναβολές κατ’ αρχήν δεν χορηγούνται, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων και μόνο για λόγους ανωτέρας βίας, για τις οποίες αποφασίζει η διεύθυνση των αγώνων.

 8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Το σύστημα αγώνων θα εξαρτηθεί από των αριθμό των συμμετεχόντων σωματείων ως κάτωθι:

Εάν μετέχουν δύο (2) σωματεία, θα διεξαχθεί ματς διπλών συναντήσεων. 

Εάν μετέχουν τρία (3) έως έξι (6) σωματεία, θα διεξαχθεί κυκλικό σύστημα μονών συναντήσεων.

Εάν μετέχουν επτά (7) και πλέον σωματεία, θα διεξαχθεί ελβετικό σύστημα πέντε (5) γύρων.

Ομάδα που ηττήθηκε χωρίς αγώνα (ήττα άνευ αγώνος), θεωρείται ότι αποχώρησε από το πρωτάθλημα.

Ημερομηνίες διεξαγωγής των συναντήσεων καθορίζονται οι: 01-11-2020, 08-11-2020, 15-11-2020, 31-10-2020 (εάν απαιτηθεί) & 07-11-2020 (εάν απαιτηθεί).

 9. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ 

Η ομάδα που θα είναι πρώτη στην τελική κατάταξη ανακηρύσσεται Πρωταθλήτρια Παίδων Κορασίδων για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και αποκτά το δικαίωμα συμμετοχής στην τελική φάση, όταν και όπου αυτή ορισθεί ότι θα πραγματοποιηθεί από την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία. 

 10. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

Οι αγώνες θα διεξάγονται στις έδρες των σωματείων σύμφωνα με το πρόγραμμα των αγώνων και την κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27-10-2020 και ώρα 18:00 στην έδρα του Σκακιστικού Ομίλου Θήβας (Επαμεινώνδα 110, Θήβα). 

 11. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο χρονικό διάστημα από 06 Οκτωβρίου έως 03 Νοεμβρίου 2019 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Κυριακή 01 Νοεμβρίου 2020

1ος Γύρος

10:30

Κυριακή 08 Νοεμβρίου 2020

2ος Γύρος

10:30

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020

3ος Γύρος

10:30

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020 (εάν απαιτηθεί)

4ος Γύρος

10:30

Σάββατο 07 Νοεμβρίου 2020 (εάν απαιτηθεί)

5ος Γύρος

10:30

12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Υποβάλλονται έως και 30 λεπτά μετά τη λήξη του γύρου στην Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε. (e-mail: tessse@outlook.com). Υπεύθυνη για την εκδίκαση της ένστασης είναι η Επιτροπή Ενστάσεων της Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε, τα μέλη της οποίας θα καθοριστούν κατά την αναφερόμενη υπό άρθρο 10 κλήρωση της 27-10-2020.

Το παράβολο της ένστασης ορίζεται στα 90 € και πρέπει να κατατεθεί στην ΕΣΟ εντός 24 ωρών από την κατάθεση της ένστασης.

13. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ

Ο Διευθυντής Αγώνων ορίζεται ο κος Γιαννούτσος Παναγιώτης.

Οι διαιτητές ανά συνάντηση θα ορισθούν από την Τοπική Επιτροπή Διαιτησίας.

Επικεφαλής διαιτητής ορίζεται ο κος Μεγαλιός Παναγιώτης.

 14. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

Ισχύει το άρθρο 3 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ» της γενικής προκήρυξης των ομαδικών πρωταθλημάτων (Αριθ. Πρωτ. 10434/13-02-2019).

15. ΓΕΝΙΚΑ

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη ή από τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ


ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020

COVID-19: Η παρέμβασι του Μητροπολίτου Χαλκίδος, Χρυσοστόμου, στην νέα ενοχοποίησι της Θείας Κοινωνίας από Δημοσιογράφους. COVID-19: La risposta del metropolita Crisostomo di Calcide contro la presunta pericolosità della Santa Comunione.

 

Το βίντεο της επίμαχης εκπομπής:(ΣΚΑΪ, 21/09/2020)

(ΣΣ Βλ κυρίως μετά το 11' κ.ε.)

...........................................................................................

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΙ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ: 

 «Επικίνδυνη σίγουρα δεν είναι η Θεία Κοινωνία»

 

Του Μητροπολίτου Χαλκίδος Χρυσοστόμου

 

Διάβασα σε ιστότοπο την είδηση, ότι ο δημοσιογράφος κ. Μανώλης Καψής, συνομιλών σε τηλεοπτικό διάλογο, σε πρωινή εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, μεταξύ άλλων συνομιλητών και με τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη, δήλωσε, αυτό που ο ιστότοπος έθεσε ως τίτλο: Η Θεία Κοινωνία είναι επικίνδυνη για τους πιστούς!

Αναγκαστικά, παρακολούθησα το video και αυθόρμητα γράφω τούτες τις γραμμές, με πόνο πολύ και αγάπη ανυπόκριτη, ασφαλώς και για τον κ. Καψή, του οποίου μάλιστα το βαπτιστικό όνομα (Εμμανουήλ) φανερώνει την λαχτάρα του Θεού να είναι μαζί με τους ανθρώπους και να ενοικεί στις καρδιές τους.

Και αυτό επιτυγχάνεται, κατά την αψευδή διαβεβαίωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια της Θείας Κοινωνίας! Με την συμμετοχή μας στο άγιο Ποτήριο. «Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμοί μένει καγώ εν αυτώ» (Ιωάν. στ΄, 56) και «...έχει ζωήν αιώνιον...» (Ιωάν.στ΄, 54).

Παρατήρησα, κατ'αρχάς, χωρίς καμμία προκατάληψη, ότι οι δύο φιλοξενούμενοι της εκπομπής δημοσιογράφοι φορούσαν την προβλεπόμενη μάσκα, αλλά σαν να μην ένοιωθαν πολύ άνετα... Δεν φαντάζομαι να την φόρεσαν μόνον για την τηλοψία...

Εκτός τούτου, είναι φανερό ότι, όπως και οι περισσότεροι συνάνθρωποί μας, δεν χρησιμοποίησαν σωστά και ωφέλιμα την μάσκα, διότι, παρά τις υποδείξεις των ειδικών, έπιαναν με το χέρι τους την εμπρόσθια πλευρά της μάσκας, που είναι γεμάτη μικρόβια, όπως μας λένε οι επαΐοντες.

Εντύπωση, βέβαια, μου έκανε, ακόμη, το γεγονός, πως ο κ. Μ. Καψής, για αρκετή ώρα του διαλόγου έμενε «στο παράθυρό του» σιωπών. Κανείς δεν του απευθυνόταν και αυτός ήταν (ασυνήθιστο για τα ελληνικά τηλεοπτικά δεδομένα) βουβός!

Αδημονούσε, έτσι κατάλαβα, από τις κινήσεις των χεριών του και τις αναπνοές του, αλλά, επαναλαμβάνω, δεν μιλούσε, σαν κάτι να περίμενε...

Διερωτήθηκα προς στιγμήν, καλά για «γλάστρα» (όπως λένε στην καθομιλουμένη) τον κάλεσαν τον άνθρωπο; Αλλά, εν τω μεταξύ, μου λύθηκε η απορία. Περίμενε να του δοθεί η ευκαιρία! «η πάσα...», όπως λέγεται και στην τηλεοπτική γλώσσα, την οποία γνωρίζει καλά ο κ. Καψής.

Την έδωσε, απευθυνόμενη στον Υπουργό, η οικοδέσποινα της εκπομπής! Οπότε και «ξέσπασε» ο κ. Καψής.

«Δεν είχα σκοπό να το θίξω....»! Δεν είχα σκοπό να το θίξω, είπε, απευθυνόμενος με ένταση στον Υπουργό, αλλά γιατί δεν απαγορεύετε την Θεία Κοινωνία, αφού, όλοι οι Επιστήμονες συμφωνούν ότι πρόκειται για μια διαδικασία, μια τελετή να την πω που είναι πολύ επικίνδυνη για τους πιστούς...

Ο κ. Δερμιτζάκης είπε να πάρετε μέτρα. Κακώς δεν παίρνετε μέτρα κατά της Θείας Ευχαριστίας, πάρτε τα λοιπόν. Τί φοβάστε; επανέλαβε στον Υπουργό... και πρόσθεσε, έχετε καμμιά αμφιβολία ότι αν κοινωνήσει ένας, που έχει κορωνοϊό, θα κολλήσει και ο επόμενος, που θα κοινωνήσει με το ίδιο κουταλάκι;

Αγαπητέ μου, κ. Καψή!

Η των πραγμάτων αλήθεια και η εμπειρία πολλών Κληρικών, που υπηρέτησαν και υπηρετούν άφοβα και θυσιαστικά σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα και κοινώνησαν και κοινωνούν λεπρούς και φυματικούς και άλλους αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας πάσχοντες από λοιμώδη και μεταδοτικά νοσήματα και εν συνεχεία καταλύουν με την ίδια αγία λαβίδα (το ίδιο κουταλάκι, που λέτε κι Εσείς) το υπόλοιπο περιεχόμενο του αγίου Ποτηρίου χωρίς να πάθουν τίποτε, διαλύει κάθε αμφιβολία και μας βεβαιώνει ότι η Θεία κοινωνία όχι απλώς δεν είναι επικίνδυνη για τη ζωή μας, αλλ' είναι η ίδια η ζωή μας.

Όχι, αγαπητέ μου, κ. Καψή!

Επικίνδυνη δεν είναι η Θεία Κοινωνία, αλλά μπορεί να είναι επικίνδυνος όποιος ομιλεί δημοσίως και με αξίωση επιβολής μάλιστα για σοβαρά θέματα, τα οποία δεν γνωρίζει και είναι φανερό πως δεν έχει μαζί τους καμμιά σχέση, συνεπώς και εμπειρία.

Επικίνδυνη δεν είναι η Θεία Κοινωνία, αλλά μπορεί να είναι επικίνδυνος όποιος γκρεμίζει και το τελευταίο στήριγμα του πανταχόθεν βαλλόμενου Λαού, που είναι ο Θεός του και η πίστη του.

Επικίνδυνη δεν είναι η Θεία Κοινωνία, αλλά μπορεί να είναι επικίνδυνος αυτός που κλείνει τα μάτια του μπροστά στην πραγματικότητα του θαύματος, το οποίο, εν τούτοις, είναι και ψηλαφητό. Αυτός, ο οποίος σπέρνει τον φόβο στις ψυχές των ανθρώπων και κάνει την καρδιά τους να δειλιάσει και να λυγίσει.

Επικίνδυνη δεν είναι η Θεία Κοινωνία, αλλά μπορεί να είναι επικίνδυνος αυτός που, μέσα στην σύγχυση, τον πανικό και τον τρόμο που επικρατεί (κατάσταση πρόσφορη και για διχασμό) προκαλεί την Πολιτεία, στοχοποιεί τα μέλη της Εκκλησίας (Κληρικούς και Λαϊκούς) και, εν τέλει, συντελεί στην διαίρεση του Λαού.

Έφθασε, θεωρώ, δυστυχώς, ο κ. Καψής τα όρια της ύβρεως (κατά την αρχαιοελληνική έννοια) και της βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος (κατά την Καινοδιαθηκική).

Εάν αγαπά την αλήθεια, θάπρεπε να πει, ότι, εκτός από τους Επιστήμονες, τους οποίους επικαλέστηκε, που ενοχοποιούν την Θεία Κοινωνία, ως μέσον μεταδόσεως του ιού, υπάρχουν και άλλοι Επιστήμονες με υψηλή επιστημονική επάρκεια και διεθνή αναγνώριση, οι οποίοι ισχυρίζονται τα αντίθετα και σε αυτή την εποχή της πανδημίας κοινωνούν αφόβως!

Και, εάν όντως αγαπά το Λαό, αντί να επιχειρεί να τον προστατεύσει από τον επικίνδυνο, κατ' αυτόν, Θεό του, ας κάνει πράγματα που, κατά την άποψή μου, είναι μέσα στα καθήκοντά του και τις αρμοδιότητές του!

Να ερευνήσει π.χ. και να μας πληροφορήσει, πώς και από πού προέκυψε αυτός ο ιός;

Είναι αποτέλεσμα ατυχήματος; Υπάρχει περίπτωση να είναι αυτό που ονοματίζουν μερικοί βιολογικό πόλεμο;

Πώς εξαπλώθηκε στην Χώρα μας; Από τις Εκκλησίες; Από την Θεία Κοινωνία; Από κάπου αλλού;

Να μας παρουσιάσει στοιχεία για την πορεία και την εξέλιξη της νόσου. Να ερευνήσει, σωστά χρεώνονται όσοι θάνατοι χρεώνονται στον ιό;

Να ερευνήσει ακόμη και να μας πληροφορήσει, πώς αξιοποιήθηκαν τα εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν για την υπόθεση αυτή από το Κράτος σε Μέσα Ενημερώσεως και εάν τελικά ενημερώνεται, από όλους τους υπευθύνους για το λειτούργημα αυτό, αντικειμενικά και όχι φοβικά και παραπλανητικά ο Λαός.

Τέτοιες υπηρεσίες, νομίζω, συμβάλλουν στην διαλεύκανση των πραγμάτων, την αποκάλυψη και εξουδετέρωση fake news, αποστομώνουν συνωμοσιολόγους, ενώ συνάμα ενδυναμώνουν την εμπιστοσύνη του Λαού απέναντι στην Πολιτεία και την δράση της.

Και, βέβαια, επειδή αυτά τα ερωτήματα ενδεχομένως να δημιουργήσουν κάποια σε βάρος μου υπόνοια, δηλώνω ότι δεν ανήκω σε αυτούς που δεν παραδέχονται την ύπαρξη του ιού και δεν είμαι εναντίον μέτρων προλήψεως και καταστολής.

Θέλω, όμως, να γνωρίζω την αλήθεια και να αισθάνομαι ότι ο καθένας μας εργάζεται σοβαρά στον τομέα του, για να σώσουμε όλοι μαζί όχι μόνο την σωματική μας υγεία, αλλά και την ψυχική μας ισορροπία, την ελευθερία μας και την αξιοπρέπειά μας! Αυτά, όπως και η πίστη μας, κυρίως αυτή, θεωρώ, είναι πάνω και από την σωματική μας υγεία!

Και το να λακτίζουμε την Εκκλησία, που, ευκαίρως ακαίρως και κατά τα ποικίλα συμφέροντα, θεωρείται από πολλούς εύκολος στόχος και σάκκος του μπόξ, στοχεύοντας μάλιστα στην καρδιά της -την Θεία Ευχαριστία-, δεν είναι τίμιο και αξιοπρεπές, αλλ' άκρως επικίνδυνο!

ΠΗΓΗ