Κυριακή, 3 Αυγούστου 2008

"LA CURA" του Φράνκο ΜΠΑΤΤΙΑΤΟ: Αφιέρωσι... La Canzone LaA CURA di FRANCO BATTIATO come DEDICA (personale). Il testo della Canzone.

LA CURA ΜΙΑ ΑΦΙΕΡΩΣΙ
LA Canzone “LA CURA” di FRANCO BATTIATO come DEDICA.

Η επιλογή του π. του Γ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ (βλ. http://neospalamedes.blogspot.com/2008/05/blog-post_10.html) ήταν σημαδιακή για την παρέα μας. [Δεν επρόκειτο, για κάτι, όπως η κοινόχρηστη εμπειρία τής ανησυχίας για κάποιο λίγο-πολύ ευκαιριακό πρόβλημα υγείας που μας στέλνει με ανησυχία στον γιατρό ή το νοσοκομείο.
Το βίωμα του πόνου ταλαιπώρησε ιδιαίτερα κάποιους από τον οικογενειακό και τον φιλικό μου περίγυρο
.]
Για τα δύο αυτά πρόσωπα , που απ’ ό,τι φαίνεται θα ταλαιπωρούνται για κάποιο ακόμα χρονικό διάστημα, και για όλους όσους περνούν αυτόν τον καιρό δοκιμασία στην πνευματική ή την σωματική τους υγεία, ΑΦΙΕΡΩΝΟΥΜΕ το παρακάτω τραγούδι του μεγαλοφυούς και ευαίσθητου Ιταλού συνθέτη, Φράνκο Μπαττιάτο (Franco BATTIATO).

LA CURA” di FRANCO BATTIATO


(Αν δεν ανοίγη το βίντεο, μπορείτε να το δήτε στην δ/σι: http://www.youtube.com/watch?v=_IldsVLoXLk καθώς και την πολύ καλή εκτέλεσι: http://www.youtube.com/watch?v=uPLVPZPuPzU)
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: IL TESTO
LA CURA

Ti proteggero’ dalle paure delle ipocondrie,

dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via.
Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo,
dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai.
Ti sollevero’ dai dolori e dai tuoi sbalzi d' umore,
dalle ossessioni delle tue manie.
Superero’ le correnti gravitazionali,
lo spazio e la luce
per non farti invecchiare.
E guarirai da tutte le malattie,
perche sei un essere speciale,
ed io, avro’ cura di te.

Vagavo per i campi del Tennessee
(come vi ero arrivato, chissa’).
Non hai fiori bianchi per me?
Piu’ veloci di aquile i miei sogni
attraversano il mare.

Ti portero’ soprattutto il silenzio e la pazienza.
Percorreremo assieme le vie che portano all' essenza.
I profumi d' amore inebrieranno i nostri corpi,
la bonaccia d' agosto non calmera’ i nostri sensi.
Tessero’ i tuoi capelli come trame di un canto.
Conosco le leggi del mondo, e te ne faro’ dono.
Superero’ le correnti gravitazionali,
lo spazio e la luce
per non farti invecchiare.
Ti salvero’ da ogni malinconia,
perche sei un essere speciale
ed io avro’ cura di te.


Io si’, che avro’ cura di te...

Manlio Sgalambro


Ως παυσίλυπον ...

Κι ευχόμαστε ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ!

Δεν υπάρχουν σχόλια: