Τρίτη, 1 Μαΐου 2012

Οι πολιτικοί όροι της συνεργασίας του εκλογικού μετώπου του ΟΧΙ στα γερμανικά. Die politischen Konditionen der Zusammenarbeit der Partei “Ochi” (= Nein)

Μετά την μετάφρασι των Όρων της Πολιτικής Συνεργασίας της νεώτατης εκλογικής παράταξης του ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ και άλλες πατριωτικές δυνάμεις) στα ιταλικά, ας επιχειρήσουμε και μια ανάλογη στην επικρατέστερη γλωσσική επιλογή των Τροϊκανών: γερμανιστί.


Politische Konditionen der Zusammenarbeit 

1. Delegitimierung des existierenden politischen Systems, das das Land zum Bankrott und zur Katastrophe gefuehrt hat.
2. Bestrafung der Täter und die Beschlagnahme ihres Eigentums ". 
3. Verurteilung des Memorandums, der Darlehens-Verträge und Verpflichtungen des Landes. Einstellung der Zahlungen an die Anbieter. 
4. Man verlangt die sofortige Zahlung einer Kriegsentschaedigung und die Zwangsanleihe der Besetzung durch Deutschland. 
5. Konjunkturprogramm und Reorganisation des Landes. Die Menschen in unserem Land sollen den Schatz unserer Energie- und aller Quellen nutzen sowie die geografische Lage (Ausschließliche Wirtschaftszone) und die Lohnerhoehung. 
6. Referendum für die Position unseres Landes in der Eurozone. 
7. Wir verteidigen unser Erbe und unsere historische, sprachliche, religiöse und kulturelle Idenditaet. 
8.Zum Zweck der Wiedererlangung unserer Souveränität unterstuetzen wir eine nationale Strategie, die die Macht und Politik der frueheren Regierungen und Politik ersetzen kann. 
9. Einigung zu einer nationalen verfassungsgebenden Versammlung sowie die Revision der Verfassung, um einen freien und unabhängigen Staat mit den drei Mächten, Exekutive, Judikative und 
10.Legislative zu etablieren, das zu einem einfachen demokratischen Wahlsystem fuehren kann.


 [ΣΔ. Για την μτρφρ. ευχαριστώ τον φίλο Π. Ντούρα]

Δεν υπάρχουν σχόλια: