Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2012

6 Αυγούστου, «Του Σωτήρος». Ένα βυζαντινό τετράστιχο «Εἰς τὴν Μεταμόρφωσιν» και το Απολυτίκιο της Εορτής. Festa del 6 Agosto. Un poemetto bizantino sulla Trasfigurazione del Salvatore

Κάπως στρυφνό, αλλά πάντως πρωτότυπο μου φαίνεται το παρακάτω στιχούργημα που βρήκα κάπου στα «έπη» του Μανουήλ Φιλή:Ες τν Μεταμρφωσιν.

Τος σμασι μν τς σκις δε συντρχειν,
Χσιν δ φωτς τ Θαβρ κν τος τποις.
Οκον, θεατ, στθι μακρθεν βλπων,
Κν τς ψυχικς ο νοσς σως κρας.

Μανουήλ Φιλής


[Αποδίδω στην νεοελληνική μας –όχι και με απόλυτη βεβαιότητα:]

Με τα σώματα πρέπει να τρέχουν μαζί κι οι σκιές,
Και η εκροή φωτός με το Θαβώρ και στις απεικονίσεις.
Γι’ αυτό, θεατή, στάσου από μακριά και κοίτα,
Ακόμα κι αν δεν νοσείς ως προς τα ψυχικά σου μάτια.

.......................................................................
 
Αλλά ας μην χάσουμε την ευκαιρία να ψελλίσουμε το όμορφο απολυτίκιο της ημέρας (Να θυμίσω μόνο τα λόγια που είπε ο Χριστός στους αποσβολωμένους μαθητές Του που τον είδαν «εν Δόξη», το γέρθητε κα μ φοβεσθε Κατά Ματθαίον (ιζ΄, 8), και πως "Θαβώρ" για κάποιους σημαίνει Έλευσις φωτός):

 Απολυτίκιο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
 
Μετεμορφώθης εν τω Όρει, Χριστέ ο Θεός,
δείξας τοις Μαθηταίς σου την δόξαν Σου, καθώς ηδύναντο.
Λάμψον και ημίν τοις αμαρτωλοίς, το φως Σου το αΐδιον,
πρεσβείαις της Θεοτόκου. Φωτοδότα, δόξα σοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: