Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

Το Σκάκι (ή μάλλον ο Άβαξ και οι Πεσσοί!) στο Lost. Α΄ μέρος. Il promo con gli Scacchi nella serie LOST; 1ma parte

Λέγαμε τις προάλλες για το όμορφο διαφημιστικό φιλμάκι που έβγαλαν οι παραγωγοί της τηλεοπτικής σειράς «Λόστ» (και δεν γίνεται για δεύτερη φορά να αφήσουμε ασχολίαστο και μην καταγγείλουμε την απαράδεκτη πρακτική κάποιων εταιρειών/εισαγωγέων που αφήνουν αμετάφραστους τους πρωτότυπους τίτλους των κινηματογραφικών ταινιών ή των τηλεοπτικών σειρών, ως έχουν στις ξένες γλώσσες. Κοιτάξτε παρακάτω να δείτε, λ.χ. πως οι Ισπανοί μεταφράζουν στην δική τους γλώσσα τον αγγλικό τίτλο) με την αναφορά στο τάβλι.
Δεν ήταν δυνατόν βέβαια να αποσιωπήσουμε την ανάλογη αναφορά στο σκάκι। Η οποία είναι και από πολλές πλευρές –όπως ταιριάζει άλλωστε και στο βασιλικό μας παιχνίδι- ανώτερη। Καί ως προς την δύναμι της πολυεπίπεδης αλληγορίας καί ως προς την συσσώρευσι λογοτεχνικών τόπων, προς τους οποίους προφανώς παραπέμπει.
Αφήνω για άλλοτε αυτήν την φιλολογικο-λογοτεχνική διάστασι (και τις όποιες παραπομπές στον Μπόρχες ή και κατ’ ευθείαν σε στίχους του Ομάρ Καγιάμ) και περιοριζόμενος να κάνω σήμερα μόνο δυό πρόχειρες μεταφράσεις (μία στα νεοελληνικά και μία στα …Αρχαία!) του κειμένου που υποβλητικά απαγγέλλεται κατά την προβολή του σχετικού διαφημιστικού, υπογραμμίζω (σε επόμενη δευτερολογία) μια λεξιλογική λεπτομέρεια που έχει να κάνει με πιθανή επιβίωσι της αρχαιοελληνικής λ. πεσσός στα ευρωπαϊκά λεξιλόγια।

ΤΟ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ
1 Το Βίντεο You Tube
Lost Season 6 - Chessboard Promo (dubbed by Terry O' Quinn)

2.Το αγγλικό κείμενο

The wise man said
Life is a chessboard
of nights and days
where men are pawns of God
moved here and there
God allows them to kill
and kills
and piece by piece
he puts them back in the box
because there’s a destiny for every piece
for every player
and for God

3. Μετάφρασι (Νεοελληνικά)
Ο σοφός είπε
Ζωή είναι μια σκακιέρα
Από νύχτες και μέρες
Όπου οι θνητοί είναι πιόνια του Θεού
Που κινούνται εδώ κι εκεί
Ο Θεός τους επιτρέπει να σκοτώνουν
Και σκοτώνει
Και κομμάτι το κομμάτι
τα βάζει πίσω στο κουτί
Επειδή υπάρχει ένα πεπρωμένο για κάθε πεσσό
Για κάθε παίκτη
Και για τον Θεό

3. Μετάφρασις (Αττικιστί ;)

Σοφός δή ποτε έφη:
Ο βίος παλαμήδειος άβαξ
Νυκτών τε και ημερών εστι.
Ενταύθα μεν οι βροτοί ιόντες ένθεν κακείθεν
Του θείου πεσσοί εισιν
Θεός δ’ αφίησιν αυτοίς αποκτείνειν
Αυτός τ΄ άλλως αναιρεί
Πεσσόν ουν μετά τον πεσσόν
Εν τη πυξίδι ύστερον βαλεί
Έστι γαρ ειμαρμένη πεσσώ εκάστω
Εκάστω πεττεύοντι
Θεώ γε ομοίως।

(Συνεχίζεται...)

Δεν υπάρχουν σχόλια: