Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2008

“China and the Olympic Games”: an article written by an American friend.“Η ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ”: Ένα άρθρο από έναν Αμερικανό φίλο.

Από τον Αμερικανό φιλο Jim KIRKPATRICK, συνταξιούχο δάσκαλο (από την Georgia της Ατλάντα λάβαμε την παρακάτω συνεργασία και με ιδιαίτερη ικανοποίησι την δημοσιεύουμε στο ιστολόγιό μας {με την παράκλησι να μας ξανατιμήση με ένα επιπλέον κείμενο για τις ολυμπιακές καρφίτσες του Πεκίνου (Beijing Olympic pins) για τις οποίες (όπως φυσικά και με τις Atlanta 1996 Olymppic pins) τυγχάνει ειδικός}.


“Η ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ”: Ένα άρθρο (συνεργασία) από έναν Αμερικανό φίλο.

China and the Olympic Games
The earliest recorded human settlements in what is today called China were discovered in the Huang He basin and date from about 5000 B.C. During the Shang dynasty (1500–1000 B.C.), the precursor of modern China's ideographic writing system developed, allowing the emerging feudal states of the era to achieve an advanced stage of civilization, rivaling in sophistication any society found at the time in Europe, the Middle East, or the Americas.
Land Area is 9,596,960 sq km Population is 1,321,851,888
Capitol is Beijing, population of 14, 000,000
On 13 July 2001 at the 112th IOC Session in Moscow, Beijing was elected the Host City for the Games of the XXIX Olympiad in 2008.
The official emblem of Beijing 2008 entitled "Chinese Seal-Dancing Beijing" cleverly combines the Chinese seal and the art of calligraphy with sporting features, transforming the elements into a human figure running forward and embracing triumph. The figure resembles the Chinese character "Jing", which stands for the name of the host city and represents a particularly significant Chinese style.
Mascots-Like the Five Olympic Rings from which they draw their color and inspiration, Fuwa will serve as the Official Mascots of Beijing 2008 Olympic Games, carrying a message of friendship and peace -- and good wishes from China -- to children all over the world.
Each of Fuwa has a rhyming two-syllable name -- a traditional way of expressing affection for children in China. Beibei is the Fish, Jingjing is the Panda, Huanhuan is the Olympic Flame, Yingying is the Tibetan Antelope and Nini is the Swallow.
When you put their names together -- Bei Jing Huan Ying Ni -- they say "Welcome to Beijing," offering a warm invitation that reflects the mission of Fuwa as young ambassadors for the Olympic Games.

August 8-24, 2008 XXIX 29th Olympiad. 28 main sports 302 events Over 200 NOC-nations and 10,000
[In photo: Limited Edition (<>
Slogan-“One World One Dream" expresses the common wishes of people all over the world, inspired by the Olympic ideals, to strive for a bright future of Mankind. In spite of the differences in colors, languages and races, we share the charm and joy of the Olympic Games, and together we seek for the ideal of Mankind for peace.

Cultural events throughout China will feature art, sculpture, music, dance, plays, and history of Chinese culture.

Paralympic Games-About 4,000 athletes from 150 countries will take part in these Games from 6 to 17 September 2008. International Paralympic Committee-The word "Paralympic" derives from the Greek preposition "para" ("beside" or "alongside") and the word "Olympics" (the Paralympics being the parallel Games to the Olympics). The word Paralympic was originally a pun combining 'paraplegic' and 'Olympic', however with the inclusion of other disability groups and the close associations with the Olympic Movement, it now represents 'parallel' and 'Olympic' to illustrate how the two movements exist side by side.


Jim KIRKPATRICKΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:


Η ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ”
Η ΧΩΡΑ
Οι πιο παλιοί καταγεγραμμένοι ανθρώπινοι οικισμοί στην περιοχή της σημερινής Κίνας ανακαλύφθηκαν στην λεκάνη του Χουάνγκ Χι και χρονολογούνται από το 5000 π.Χ.περίπου.
Κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Σανγκ (1500-1000 π.Χ.), ο πρόδρομος του συγχρόνου Κινέζικου ιδεογραφικού συστήματος αναπτύχθηκε, επιτρέποντας στις αναδυόμενες φεουδαρχικές κρατικές οντότητες της εποχής να κατακτήσουν ένα ανώτερο επίπεδο πολιτισμού, συναγωνιζόμενες σε πνευματικότητα οποιαδήποτε κοινωνία, της ίδιας εποχής βρέθηκε στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή ή την Αμερική.

Η έκτασή της είναι 9.569.690 τ.χμ. Πληθυσμός 1.321.851.888
Πρωτεύουσα είναι το Πεκίνο με 14.000.000 κατοίκους.

Στις 13 Ιουλίου, στην 112η συνεδρίαση της ΔΟΕ στην Μόσχα, το Πεκίνο επιλέχθηκε ως η πόλη που θα φιλοξενούσε τους Αγώνες τής 29ης Ολυμπιάδας τού 2008.
ΕΜΒΛΗΜΑ
Το επίσημο έμβλημα του «Πεκίνου 2008» με τον τίτλο «Κινέζικη σφραγίδα: Το Πεκίνο που χορεύει», συνδυάζει έξυπνα την Κινέζικη σφραγιδογλυφία και την τέχνη τής καλλιγραφίας με αθλητικά χαρακτηριστικά, μεταμορφώνοντας τα τυπογραφικά στοιχεία σε μια ανθρώπινη φιγούρα η οποία τρέχει μπροστά και αγκαλιάζει το θρίαμβο. Η φιγούρα μοιάζει με τον κινέζικο χαρακτήρα Τζίνγκ (Jing), που παραπέμπει στο όνομα της οικοδέσποινας πόλης και εκπροσωπεί ένα μοναδικά χαρακτηριστικό κινέζικο στυλ.
ΜΑΣΚΟΤ
Όπως οι πέντε ολυμπιακοί κύκλοι, από τους οποίους αντλούν την έμπνευση και τον χρωματισμό τους, τα «Fuwa» θα λειτουργήσουν ως οι επίσημες Μασκότ των Ολυμπιακών Αγώνων «Πεκίνο 2008», μεταφέροντας ένα μήνυμα φιλίας και ειρήνης – και καλές ευχές από την Κίνα– στα παιδιά όλου του κόσμου.
Καθένα από τα Fuwa έχει ένα δισύλλαβο όνομα από μια μονοσύλλαβη λέξη που επαναλαμβάνεται - ένας παραδοσιακός τρόπος για να εκφραστεί η τρυφερότητα προς τα παιδιά στην Κίνα. Ο Μπεϊμπέι (Beibei ) είναι το Ψάρι, ο Τζίνγκτζίνγκ ( Jingjing ) το Πάντα, ο Χουάνχουάν (Huanhuan ) η Ολυμπιακή φλόγα, ο Γίννγκγίνγκ (Yingying ) η Θιβετιανή αντιλόπη και ο Νινί (Nini) είναι το Χελιδόνι.
Όταν βάλεις τα ονόματά τους το ένα δίπλα στ’ άλλο -- Bei Jing Huan Ying Ni – λένε, «Καλώς ήλθατε στο Πεκίνο», απευθύνοντας μια θερμή πρόσκληση που αντανακλά την αποστολή των Fuwa ως νεαρών πρεσβευτών των Ολυμπιακών Αγώνων.
[Θυμίζουμε: 8-24 Αυγούστου 2008, 29η Ολυμπιάδα:
28 κύρια αθλήματα, 302 διαφορετικές αγωνιστικές κατηγορίες. Πάνω από 200 χώρες-μέλη της ΔΟΕ και 10000 συμμετέχοντες…]
ΣΛΟΓΚΑΝ
Το Σλόγκαν «Ένας Κόσμος Ένα Όνειρο» εκφράζει τις κοινές ευχές των ανθρώπων όλου του κόσμου, εμπνευσμένο από τα Ολυμπιακά ιδεώδη, να αγωνισθούμε για ένα φωτεινό μέλλον για την Ανθρωπότητα. Παρά τις διαφορές σε χρώμα, γλώσσα και φυλή, μοιραζόμαστε τη μαγεία και τη χαρά των Ολυμπιακών Αγώνων και μαζί αναζητούμε το Ιδανικό τής Ανθρωπότητας, την Ειρήνη.
Πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλη την Κίνα θα παρουσιάσουν την τέχνη, γλυπτική, μουσική, χορό, θέατρο και την ιστορία του Κινέζικου Πολιτισμού.

ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Περίπου 4.000 αθλητές από 150 χώρες θα συμμετάσχουν σ’ αυτούς τους αγώνες από 6-17 Σεπτεμβρίου 2008.

[In photo: BEIJING 2008 OLYMPIC pin cow mascot sponsor pin.]

Διεθνής Επιτροπή Παραολυμπιακών.
Η λέξη «Παραολυμπιακοί» προέρχεται από την ελληνική πρόθεση "παρά" (=πλάι και παραπλεύρως) και την λέξη "Ολυμπιακοί" . (Οι Παραολυμπιακοί είναι παράλληλοι αγώνες με τους Ολυμπιακούς αγώνες) Η λέξη «Παραολυμπιακοί» ήταν αρχικά ένα λογοπαίγνιο συνδυάζοντας τις λέξεις παραπληγικός και ολυμπιακός, όμως η συμμετοχή και άλλων ομάδων με αναπηρίες και ο στενός συσχετισμός με το Ολυμπιακό κίνημα, έχει ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται η λέξη με τις σημασίες «παράλληλος» και «ολυμπιακός» για να καταδείξει πως τα δύο κινήματα υπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο.
Μετάφραση: Ζωή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

Α Nice Opening and Closing Ceremonies Olympic Pin Set from Jim’s auctions at eBay (Limited Edition)

Ένα πανέμορφο σετ καρφιτσών με θέμα την Τελετή Έναρξης και την Τελετή Λήξης των Αγώνων (σε μικρό τιράζ από την γνωστή εταιρία AMINCO) από τις δημοπρασίες του φίλου Τζίμ στο eBay

Δεν υπάρχουν σχόλια: