Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020

Αρχές Μαρτίου το Διασυλλογικό Ομαδικό Πρωτάθλημα της Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε. : Η «Ειδική Προκήρυξη». Il "Bando di Gara Speciale" per il Campionato Regionale a Squadre TESSSE 2020

Τον Μάρτιο, όπως και πέρυσι, το εφετινό Διασυλλογικό. Εναρκτήρια αγωνιστική η Κυριακή 8 Μαρτίου. Καινοτομία η διεξαγωγή με διπλές συναντήσεις στην Θήβα. Ίδωμεν!
..........................................................

17-12-2019
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε. 2020
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Α’ ΕΘΝΙΚΗΣ (Π.Ο.Α.)


1.      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

1.       
1.      Η Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε. έχοντας υπόψη:
·       Το με αριθ. πρωτ. 98238/06-02-2017 έγγραφο της Ε.Σ.Ο. για επαναλειτουργία – επαναστελέχωση της Τοπικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
·       Τη με αριθ. πρωτ. 11300/10-12-2019 γενική προκήρυξη της Ε.Σ.Ο. του 48ου Πανελληνίου Ομαδικού Πρωταθλήματος 2020. 
Προκηρύσσει το Περιφερειακό Ομαδικό Πρωτάθλημα (Π.Ο.Α.), Στερεάς Ελλάδας για το 2020. 

2.               ΔΙΑΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.      Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία μέλη της Ε.Σ.Ο. με έδρα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακές Ενότητες: Εύβοιας, Βοιωτίας Φωκίδας, Φθιώτιδας και Ευρυτανίας).3.      ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.       
1.      Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα είκοσι ευρώ (20 €) ανά σωματείο και αφορά την κάλυψη των εξόδων για διεθνή αξιολόγηση των αγώνων από τη FIDE, καθώς και για οργανωτικά έξοδα.

2.              Το προαναφερόμενο παράβολο πρέπει να κατατεθεί ταυτόχρονα με τη δήλωση συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Σ.Ο.:
·       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
·       Εθνική Τράπεζα: 080/480580-13
·       ΙΒΑΝ GR 15 0110 0800 0000 0804 8058 013

4.      ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΗΤΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΩΝΑ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

1.       
1.      Τα σωματεία που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην διοργάνωση θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως την Παρασκευή 10-01-2020 στέλνοντας e-mail, στη διεύθυνση tessse@outlook.com καταθέτοντας ταυτόχρονα το σχετικό παράβολο στην Ε.ΣΟ.
Μαζί με την δήλωση συμμετοχής τα σωματεία θα πρέπει να αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή το αποδεικτικό κατάθεσης του ως άνω παραβόλου. (Βλέπε άρθρο 3)

2.              Ομάδα που ηττηθεί αδικαιολόγητα χωρίς αγώνα (α.α.) θεωρείται ότι αποχώρησε από το πρωτάθλημα και αποβάλλεται από τη διοργάνωση. Η μη εμφάνιση ομάδας σε αγώνα θεωρείται αιτιολογημένη μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (οποιοδήποτε τυχαίο συμβάν το οποίο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του σωματείου και η επέλευση του, ως εκ της φύσεώς του, ήταν απρόβλεπτη και αναπότρεπτη).

3.              Σύμφωνα με το άρθρα 1.12 και 1.31 του Κανονισμού Αγώνων της Ε.Σ.Ο.: 
1.      «1.12 Μετά την οριστικοποίηση της σύνθεσης των αγώνων, κάθε αποχώρηση θεωρείται ότι έγινε κατά τη διάρκεια των αγώνων και όποιος αποχωρεί κρίνεται με βάση το άρθρο 1.31 του παρόντος και τον Πειθαρχικό Κανονισμό της Ε.Σ.Ο..»
2.      «1.31 Σύλλογος που παρακωλύει την ομαλή διεξαγωγή των διοργανώσεων ή εμποδίζει τους αθλητές του να συμμετέχουν, θα αποκλείεται από το επόμενο πρωτάθλημα της ίδιας κατηγορίας και επιπλέον το Δ.Σ. της Ε.Σ.Ο. μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.»

4.              Στις ομάδες που για οποιονδήποτε λόγο αποχωρήσουν από το πρωτάθλημα θα επιβληθούν βαθμολογικές ποινές σύμφωνα με το άρθρο 10.4 του Κανονισμού Ομαδικών Πρωταθλημάτων (απόφαση ΔΣ ΕΣΟ της 23/11/1999): «Όσες ομάδες δεν ολοκληρώσουν τους αγώνες τους κατατάσσονται στη χαμηλότερη Τοπική Κατηγορία της περιφέρειας. Η προκήρυξη της διοργανώτριας αρχής μπορεί να προβλέπει βαθμολογικές ποινές που θα ισχύουν από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.».

5.               Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παραπάνω άρθρο, ομάδα που αποχωρεί από το πρωτάθλημα της ΤΕΣΣΣΕ θα ξεκινήσει το επόμενο πρωτάθλημα με -3 βαθμούς.

6.               Η δήλωση συμμετοχής ισοδυναμεί με πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης.

5.      ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

1.       
1.      Το σύστημα των αγώνων θα καθορισθεί σύμφωνα με τον τελικό αριθμό των συμμετοχών ως εξής:
·       2 – 4 Ομάδες: Κυκλικό διπλών συναντήσεων.
·       5 – 6 Ομάδες: Κυκλικό μονών συναντήσεων.
·       7 +   Ομάδες: Ελβετικό 5 γύρων.

6.      ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

1.      Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων και οι προκαθορισμένες ώρες έναρξης είναι οι εξής:
1.      Κυριακή 08-03-2020     1ος Γύρος   ώρα έναρξης 10:30πμ
2.      Κυριακή 08-03-2019     2ος Γύρος   ώρα έναρξης 17:00μμ  (Μόνο σε περίπτωση 6γ)
3.      Κυριακή 15-03-2020     3ος Γύρος   ώρα έναρξης 10:30πμ
4.      Κυριακή 15-03-2020     4ος Γύρος   ώρα έναρξης 17:00μμ
5.      Κυριακή 22-03-2020     5ος Γύρος   ώρα έναρξης 10:30πμ
6.      Κυριακή 22-03-2020     6ος Γύρος   ώρα έναρξης 17:00μμ

2.               Ο απογευματινός γύρος Νο2 την Κυριακή 08-03-2020 με έναρξη 17:00μμ θα παιχτεί μόνο σε περίπτωση που το σύστημα των αγώνων απαιτεί 6 γύρους (βλέπε άρθρο. 5) αλλιώς θα παραληφθεί.

3.               Οι διπλοί γύροι θα παιχτούν σε συγκεκριμένο χώρο και όχι στις έδρες των σωματείων. 

4.              Το τελικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί με συμπληρωματική προκήρυξη μετά την οριστικοποίηση των συμμετοχών και την πραγματοποίηση της κλήρωσης 

5.               Η Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε. έχει το δικαίωμα μεταβολής του αγωνιστικού προγράμματος (ημερομηνίες, ώρες έναρξης, σύστημα αγώνων, έδρες) εφόσον προκύψει σοβαρότατος τεκμηριωμένος λόγος.

7.      ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ

1.      Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά χρονόμετρα και χρόνο σκέψης, για κάθε αντίπαλο, 90 λεπτά για τις πρώτες 40 κινήσεις και ακόμη 30 λεπτά μέχρι την ολοκλήρωση της παρτίδας. Επιπλέον, από την πρώτη κίνηση και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο σκακιστής-στρια, παίρνει ακόμη μισό λεπτό (30”) χρόνου σκέψης.

2.              Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.

3.              Σκακιστής – σκακίστρια, που δεν έχει προσέλθει για να αγωνιστεί μετά την πάροδο 30 λεπτών από την έναρξη των αγώνων, μηδενίζεται. (άρθρο 6.7 FIDE Laws of Chess)..

4.               Απαγορεύονται οι προτάσεις ισοπαλίας σε λιγότερες από 30 κινήσεις. (Άρθρο 9.1 FIDE Laws of Chess)

8.      ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

1.       
1.      Ισχύουν: 
1.      Ο Κανονισμός Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων (Απόφαση ΔΣ ΕΣΟ 23-11-1999) με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.
2.      Οι Κανονισμοί της FIDE και της ΕΣΟ με τις ερμηνευτικές διατάξεις της Επιτροπής Κανονισμών της FIDE, της Τεχνικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΣΟ (Κ.Α. άρθρο 1.22) .

2.               Για να αγωνισθούν οι σκακιστές ενός σωματείου πρέπει να είναι παρόντες οι ελάχιστοι απαιτούμενοι ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη τουλάχιστον ισόπαλου αποτελέσματος (δηλ. σε 10 σκακιέρες – 6 παρόντες,).  Στην  αντίθετη περίπτωση, λειτουργούν τα χρονόμετρα τους χωρίς να έχουν δικαίωμα να παίξουν κίνηση μέχρι  να συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός παρόντων.

3.                Μηδενίζονται μετά πάροδο 1 ώρας από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του παιχνιδιού, όλοι οι  παίκτες που δεν έχουν  προσέλθει στον αγωνιστικό χώρο.  Αν δεν έχουν προσέλθει οι ελάχιστοι απαιτούμενοι ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη τουλάχιστον ισόπαλου αποτελέσματος (βλέπε 5.1),  τότε  μηδενίζεται ολόκληρη η ομάδα και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων (άρθρο 3.3.1). Στην  περίπτωση αυτή κενές θεωρούνται οι σκακιέρες των παικτών που δεν έχουν παρουσιασθεί στην σκακιέρα που αγωνίζονται.

4.               Αν ένα σωματείο δεν έχει παραδώσει στο διαιτητή τη σύνθεση του μέχρι την καθορισμένη ώρα για την έναρξη των αγώνων, τίθενται σε λειτουργία τα χρονόμετρα των σκακιστών του χωρίς αυτοί να έχουν δικαίωμα να αγωνισθούν πριν δοθεί η σύνθεση.

5.               Ο διαιτητής ελέγχει τις συνθέσεις των ομάδων, με την προϋπόθεση άτι παρέλαβε τις συνθέσεις τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από την ώρα έναρξης του αγώνα. Αν η σύνθεση παραδοθεί στο διαιτητή με  καθυστέρηση, οι παίκτες του υπεύθυνου σωματείου θα χρεωθούν στα χρονόμετρά τους τον αντίστοιχο χρόνο της τυχόν καθυστέρησης στην έναρξη των αγώνων.

6.               Μετά τον έλεγχο του διαιτητή ή και παράλληλα ασκείται υποχρεωτικά ο ίδιος έλεγχος και από τους  αρχηγούς των δύο ομάδων.

7.               Δεν αρχίζουν οι αγώνες πριν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι νομιμότητας συμμετοχής και κανονικότητας της  σύνθεσης από τον Διαιτητή και τους αρχηγούς των ομάδων.
Διευκρινίζεται ότι δεν αρχίζουν οι αγώνες μόνο στις σκακιέρες όπου δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ο έλεγχος νομιμότητας συμμετοχής.  Αν διαπιστωθεί τελικά ότι κάποιος αθλητής δεν επιτρέπεται να αγωνιστεί (πχ δεν προσκόμισε την Κάρτα Υγείας Αθλητή) τότε μηδενίζεται η συγκεκριμένη σκακιέρα.

8.               Αν για οποιονδήποτε λόγο και πριν την έναρξη των αγώνων, διαπιστωθεί αντικανονικότητα συμμετοχής ή σύνθεσης, το υπαίτιο σωματείο καλείται να αποκαταστήσει αμέσως την αντικανονικότητα σε βάρος του χρόνου των συγκεκριμένων σκακιέρων. Ο διαιτητής δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση την συμμετοχή παίκτη που:
·       Δεν έχει προσκομίσει το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της ΕΣΟ. Το δελτίο αυτό θεωρείται  κανονικό αν φέρει σφραγίδα και υπογραφή του σωματείου. 
·       Δεν έχει προσκομίσει την Κάρτα Υγείας Αθλητή.
·       Δεν είναι στη σκακιέρα που προβλέπεται από τη σύνθεση των ομάδων.

9.               Σε εφαρμογή της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/ 03-08-2018 (ΦΕΚ Β’3254/08-08-18) ΚΥΑ του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Κάρτα Υγείας Αθλητή προσκομίζεται υποχρεωτικά στον αρμόδιο Διαιτητή κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα.

10.            Ο διαιτητής και οι δύο αρχηγοί, πριν την έναρξη των αγώνων, υπογράφουν υποχρεωτικά στο Φύλλο Αγώνος αποδεχόμενοι τον έλεγχο της νομιμότητας  συμμετοχή των παικτών και κανονικότητας της  σύνθεσης των ομάδων και δεσμεύουν τα σωματεία τους επί των θεμάτων που επικύρωσαν με την υπογραφή τους. Εάν κάποιος αρχηγός ομάδας αρνηθεί να υπογράψει τότε μηδενίζεται η ομάδα του και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού.

11.           Τα σωματεία δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης επί θεμάτων αντικανονικής συμμετοχής και σύνθεσης εάν δεν έχει γίνει ανάλογη μνεία στο Φύλλο Αγώνος πριν την έναρξη των αγώνων.

12.            Μετά την έναρξη των αγώνων ουδεμία ποινή επιβάλλεται για λόγους νομιμότητας συμμετοχής των αθλητών και κανονικότητας της σύνθεσης των ομάδων. 

13.            Καταργείται η παράγραφος 2.11.2 του Κανονισμού Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων και κατά συνέπεια αίρεται το αυτοδίκαιο της επιβολής βαθμολογικών ποινών από την διοργανώτρια αρχή για θέματα αντικανονικότητας σύνθεσης των ομάδων.

14.            Ομάδα που αδικαιολόγητα δεν εμφανιστεί σε οποιονδήποτε γύρο των ομαδικών πρωταθλημάτων αυτόματα αποβάλλεται από τη συνέχεια της διοργάνωσης.


9.      ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ

1.       
1.      Το Περιφερειακό Ομαδικό Πρωτάθλημα Τ.Ε.Σ.Σ.Α.Σ.Ε., ως Π.Ο.Α., θα διεξαχθεί με την ακόλουθη 10μελή σύνθεση που ισχύει για το Ομαδικό Πρωτάθλημα Α’ Εθνικής Κατηγορίας 2020:
·       1η – 4η σκακιέρα, γενικές σκακιέρες.
·       5η σκακιέρα, μια (1) από την κατηγορία γυναικών.
·       6η σκακιέρα, μια (1) από την κατηγορία νέων γυναικών (-20, γεννημένη μετά την 1/1/2000),
·       7η σκακιέρα, μια (1) από την κατηγορία κορασίδων (-16, γεννημένη μετά την 1/1/2004),
·       8η σκακιέρα, ένας/μια (1) από την κατηγορία νέων ανδρών-γυναικών (-20, γεννημένος-η μετά την 1/1/2000),
·       9η σκακιέρα, ένας/μια (1) από την κατηγορία παίδων-κορασίδων (-16, γεννημένος-η μετά την 1/1/2004).
·       10η σκακιέρα, ένας/μια (1) από την κατηγορία παμπαίδων-παγκορασίδων (-12, γεννημένος-η μετά την 1/1/2008).

2.               Τα μέλη των ομάδων πρέπει να έχουν έγκυρο Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της ΕΣΟ.

3.              Σε εφαρμογή της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/ 03-08-2018 (ΦΕΚ Β’3254/08-08-18) ΚΥΑ του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Κάρτα Υγείας Αθλητή προσκομίζεται υποχρεωτικά στον αρμόδιο Διαιτητή κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα.

4.               Όλα τα σωματεία της ΤΕΣΣΣΕ, έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν ένα κοινοτικό σκακιστή-τρια ανά αγωνιστική συνάντηση, μόνο στις γενικές σκακιέρες και στη γυναικεία σκακιέρα. 

5.              Ρητά διευκρινίζεται ότι, οι Κύπριοι σκακιστές-στριες που έχουν εγγραφεί νόμιμα σε ελληνικό αθλητικό σωματείο που ανήκει στη δύναμη της ΕΣΟ και έχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας με την ένδειξη «ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ», δεν εμπίπτουν στον παραπάνω περιορισμό και συνεπώς μετέχουν ελεύθερα.

6.              Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή κοινοτικού σκακιστή-στριας στις «αναπτυξιακές» νεανικές σκακιέρες (από την 6η -10η), με την προϋπόθεση ότι κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα. Για την πιστοποίηση του μόνιμου της κατοικίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης (μηνός) ελληνικού σχολείου/σχολής ή ξένου σχολείου που εδρεύει στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που δεν είναι μαθητής-τρια τότε θα πρέπει να προσκομίζεται αντίγραφο φορολογικής δήλωσης των γονέων για το προηγούμενο οικονομικό έτος. 

7.               Όπως προβλέπεται στο άρθρο 2.12.1 του Κανονισμού Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων, στους Αγώνες της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας αλλά και των προκριματικών ομίλων για την Α΄ εθνική (ΠΟΑ), απόφαση ΔΣ Β6/11-09-2011, και μόνο στις «γενικές» σκακιέρες 1η – 4η (όχι στη γυναικεία και στις «αναπτυξιακές»), επιτρέπεται επιπλέον και η χρήση ενός αλλοδαπού σκακιστή ανά αγωνιστική συνάντηση (απόφαση ΔΣ 29/6/2019), ανεξαρτήτου χώρας προέλευσης.

8.               Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 08-07-2000 ορίζονται παράβολα συμμετοχής ανά αγωνιστική περίοδο, για τους αλλοδαπούς σκακιστές που υπάγονται στην παραπάνω παράγραφο σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο βαθμό αξιολόγησής τους στους διεθνείς πίνακες της FIDE ως εξής:
ΕΛΟ FIDE
ΠΑΡΑΒΟΛΟ
Μέχρι 2400
90 Ευρώ
2401-2500
120 Ευρώ
2501-2600
150 Ευρώ
2601-2700
180 Ευρώ
2701-2800
210 Ευρώ
κ.ο.κ.

9.               Του παραπάνω παραβόλου εξαιρούνται οι αλλοδαποί που σύμφωνα με τους πίνακες της FIDE ανήκουν στην  δύναμη της Ε.Σ.Ο. και αγωνίζονται με την Ελληνική σημαία. Σε περίπτωση που και οι δύο αλλοδαποί σκακιστές σωματείου Α’ Εθνικής είναι κοινοτικοί και έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν μόνο στις «γενικές» σκακιέρες 1η – 4η, τότε η υποχρέωση καταβολής παραβόλου αφορά τον σκακιστή με τον υψηλότερο βαθμό αξιολόγησης στους τρέχοντες πίνακες ΕΛΟ της FIDE.

10.            Τα σωματεία που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν αλλοδαπούς σκακιστές, κοινοτικούς ή μη, θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην Ε.Σ.Ο. μέχρι την Δευτέρα 24-02-2020 με ταυτόχρονη κατάθεση του αντίστοιχου παραβόλου συμμετοχής είτε απευθείας στο λογαριασμό όψεως της ΕΣΟ αριθ. 080/480580-13 Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας, είτε με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο (όπως ταχυδρομική επιταγή, κατάθεση στα γραφεία της ΕΣΟ κλπ.).
Η δήλωση συμμετοχής μαζί με το αποδεικτικό κατάθεσης του σχετικού παραβόλου θα πρέπει να κοινοποιηθούν στη Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε. μέχρι την Δευτέρα 24-02-2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση tessse@outlook.com.
Μη εμπρόθεσμη καταβολή του παραβόλου αφαιρεί το δικαίωμα συμμετοχής του αλλοδαπού σκακιστή.

11.            Η συμμετοχή αλλοδαπών σκακιστών, κοινοτικών ή μη, στις πανελλήνιες ομαδικές διοργανώσεις και τα προκριματικά αυτών είναι δεσμευτική για όλη τη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

12.            Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ν. 4603/2019, για τη δήλωση συμμετοχής αλλοδαπών σκακιστών, πολιτών τρίτης χώρας (εκτός Ε.Ε.), απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014.

13.            Σύμφωνα με την από 29/6/2019 απόφαση του ΔΣ, οι ομάδες μπορούν να χρησιμοποιούν διαφορετικούς ομογενείς και αλλοδαπούς σκακιστές ανά αγωνιστική συνάντηση.

14.            Επισημαίνεται ότι το παράβολο συμμετοχής αλλοδαπών σκακιστών που προβλέπεται στο άρθρο 9.8 της παρούσας προκήρυξης, καταβάλλεται εκ νέου για κάθε αλλοδαπό σκακιστή που δηλώνει το σωματείο.

15.            Για τη δήλωση νεοεγγραφόμενου αλλοδαπού σκακιστή-στριας (κοινοτικού η μη) είναι απαραίτητη η κατάθεση της σχετικής αίτησης εγγραφής στην ΕΣΟ συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

16.            Στα περιφερειακά πρωταθλήματα (προκριματικά Α΄ εθνικής, Β΄, Γ΄ εθνική και τοπικά) για την κατάταξη των αθλητών και αθλητριών στις γενικές σκακιέρες ισχύουν όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων (αποφ. ΔΣ ΕΣΟ 23/11/99) άρθρο 2.2.2.

17.            Οι σκακιστές που ανήκουν σε Ομοσπονδία άλλης χώρας, είτε αγωνίζονται ως αλλοδαποί-κοινοτικοί, είτε ως ομογενείς, κατατάσσονται στη σειρά σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο κατά την έναρξη του πρωταθλήματος βαθμό αξιολόγησης τους στους διεθνείς πίνακες ΕΛΟ της FIDE. Αυτό ισχύει ακόμα και αν στο παρελθόν είχαν αξιολογηθεί στους Εθνικούς πίνακες ΕΛΟ.

18.            Όλοι οι σκακιστές και σκακίστριες (Έλληνες και αλλοδαποί) που αγωνίζονται στις γενικές σκακιέρες (1η έως και 4η) κατατάσσονται σύμφωνα με τα εξής κριτήρια:
1.      Διεθνής βαθμός αξιολόγησης (με βάση τη λίστα της FIDE – Μαρτίου 2020), κατά φθίνουσα σειρά.
2.      Επί ίδιου διεθνούς βαθμού αξιολόγησης ο διεθνής τίτλος Μετρ (κατά τη σειρά τίτλων GM, IM, FM, WGM, WIM, WFM, και μόνο για τους τίτλους αυτούς).
3.      Επί κοινού τίτλου, ο αριθμός παρτίδων, από τον πίνακα αξιολόγησης της FIDE – Μάρτιος 2020, κατά φθίνουσα σειρά. 
4.      Επί ίσων όλων των ανωτέρω κριτηρίων, ο αριθμός Μητρώου Αθλητή στα μητρώα της ΕΣΟ (προηγείται ο μικρότερος αριθμός μητρώου).

19.            Για την κατάταξη αθλητών που δεν έχουν διεθνή βαθμό αξιολόγησης υπολογίζεται ο εθνικός. Διευκρινίζεται ότι αθλητές χωρίς διεθνές ΕΛΟ κατατάσσονται σε κάθε περίπτωση κάτω από όσους έχουν διεθνή βαθμό αξιολόγησης.

20.            Για όσους σκακιστές και σκακίστριες δεν διαθέτουν FIDE ID τα σωματεία πρέπει να επικοινωνήσουν με την ΕΣΟ για την έκδοση των FIDE ID πριν την συμπλήρωση του υπολογιστικού φύλλου.

10.            ΑΡΧΗΓΟΙ ΟΜΑΔΩΝ

1.       
1.      Κάθε σωματείο, παράλληλα με την κατάθεση της σύνθεσης ορίζει τον αρχηγό της ομάδας, καθώς και έναν αναπληρωματικό που τον αντικαθιστά σε περίπτωση αδυναμίας του πρώτου να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Αρχηγός μπορεί να είναι και ένας από τους αγωνιζόμενους σκακιστές. Δεν επιτρέπεται ο ορισμός του ίδιου αρχηγού ομάδας σε διαφορετικά σωματεία σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος.

2.               Ο αρχηγός είναι ο μόνος που εκπροσωπεί επίσημα την ομάδα. Έχει το αποκλειστικό δικαίωμα, χωρίς να σχολιάζει σκακιστικά τη θέση της παρτίδας, να υποδεικνύει σε παίκτη της ομάδας του να προτείνει ή να αποδεχτεί πρόταση ισοπαλίας ή να εγκαταλείψει την παρτίδα.
3.               Οποιαδήποτε συνεννόηση μεταξύ παικτών και αρχηγού γίνεται μόνο παρουσία του διαιτητή της συνάντησης.

4.               Για τους αρχηγούς των ομάδων που δεν τηρούν τα όσα ρητά ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη καθώς και από τους κανονισμούς της FIDE Handbook (C.05.13) και της ΕΣΟ μπορεί να επιβληθεί ποινή αποβολής από την αίθουσα των αγώνων χωρίς αναπλήρωση. Στην περίπτωση που ο αρχηγός είναι σκακιστής της ομάδας που αγωνίζεται ακόμα, τότε η προαναφερόμενη ποινή μετατρέπεται σε παύση από τα καθήκοντα του αρχηγού χωρίς αναπλήρωση.

11.            ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ 

1.       
1.      Για την τελική κατάταξη χρησιμοποιούνται κατά σειρά τα εξής κριτήρια:
1.      Βαθμοί 
2.      Κατάταξη βαθμών του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων.
3.      Άθροισμα πόντων επί συνόλου των αγώνων που έχουν δώσει οι ομάδες.
4.      Κατά σειρά, οι συνολικοί πόντοι σε όλους τους αγώνες της 1ης σκακιέρας, της 2ης σκακιέρας, της 3ης σκακιέρας, κ.ο.κ..

2.               Η νικήτρια ομάδα του αγώνα παίρνει 2 βαθμούς και η ηττημένη 0 βαθμούς. Αν το αποτέλεσμα του αγώνα είναι ισόπαλο οι ομάδες παίρνουν από 1 βαθμό. Η ήττα χωρίς αγώνα τιμωρείται με αφαίρεση 1 βαθμού. Διευκρινίζεται ότι, η ποινή της αφαίρεσης 1 βαθμού για την ομάδα που χάνει χωρίς αγώνα (α.α.), εφαρμόζεται στην τελική-συνολική βαθμολογία και δεν επηρεάζει την κλήρωση των ομάδων.

3.               Το αποτέλεσμα του αγώνα προκύπτει από το άθροισμα των πόντων που συγκεντρώνουν οι παίκτες των ομάδων στις παρτίδες τους. Ο νικητής κάθε παρτίδας παίρνει 1 πόντο, ενώ ο ηττημένος δεν παίρνει πόντο. Αν η παρτίδα λήξει ισόπαλη κάθε παίκτης παίρνει από μισό πόντο.

4.               Για κάθε παρτίδα που χάνει μια ομάδα χωρίς αγώνα (μη προσέλευση παίκτη) αφαιρείται μισός πόντος από το σύνολο των πόντων που συγκεντρώνουν οι παίκτες της και μέχρι να μηδενιστούν οι πόντοι που συγκέντρωσαν (όχι αρνητικοί πόντοι).

5.               Η νικήτρια ομάδα χωρίς αγώνα θεωρείται ότι κέρδισε το παιχνίδι συγκεντρώνοντας το μέγιστο των πόντων μείον μισό πόντο (δηλαδή σε 10 σκακιέρες 9,5 – 0).  

6.               Η ομάδα που παίρνει το «ΒΥΕ» (περίπτωση μονού αριθμού ομάδων) παίρνει 1 βαθμό και 5½  πόντους.12.            ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

1.       
1.      Κάθε συνάντηση καλύπτεται υποχρεωτικά από διαιτητή που είναι καταχωρημένος στον Πίνακα Ορισμού Διαιτητών της Κ.Ε.Δ. 

2.               Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται συνάντηση χωρίς την παρουσία διαιτητή.

13.            ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

1.      Ενάντια σε απόφαση του διαιτητή ασκείται ένσταση σύμφωνα με την προκήρυξη των αγώνων και τα άρθρα 1.26 μέχρι 1.28 του Κανονισμού Αγώνων της ΕΣΟ.

2.               Προκειμένου για ομαδικά πρωταθλήματα που διοργανώνονται με το συγκεντρωτικό σύστημα ένσταση ενάντια σε απόφαση του διαιτητή ασκείται από το ενδιαφερόμενο Σωματείο αμέσως μετά τη λήξη της υπόψη συνάντησης και μέσα σε 30 λεπτά. Αν το πρόγραμμα προβλέπει δύο αγωνιστικές την ίδια ημέρα τότε ή ένσταση ασκείται μέσα σε 15 λεπτά από τη λήξη της υπόψη συνάντησης. Σε αγώνες που διεξάγονται μια φορά την εβδομάδα ένσταση μπορεί να υποβληθεί μέσα σε 24 ώρες από τη λήξη του αγώνα.

3.               Οι ενστάσεις υποβάλλονται με παράβολο πενήντα (50) ευρώ το οποίο θα κατατίθεται στον διευθυντή των αγώνων.
Για να είναι έγκυρη η ένσταση πρέπει να έχει γραφεί σχετική παρατήρηση στο φύλλο αγώνα με τις απαντήσεις του διαιτητή και του αρχηγού της άλλης ομάδας.

4.               Αν τελικώς η ένσταση γίνει έστω και μερικά δεκτή το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε.

14.            ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ – ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

1.      Καθήκοντα Διεύθυνσης των Αγώνων με την έννοια των άρθρων 1.21-1.25 του Κανονισμού Αγώνων ασκεί το 5μελές Διοικητικό Όργανο της Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε. (ή εξουσιοδοτημένο φυσικό/νομικό πρόσωπο).

2.               Επικεφαλής Διαιτητής είναι ο πρόεδρος της Τ.Ε.Δ. κος Παναγιώτης Μεγαλιός. 

15.            ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ

1.      Η 1η ομάδα αποκτά δικαίωμα συμμετοχής στην τελική φάση του Ομαδικού Πρωταθλήματος της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας 2019.

2.               Ελάχιστη προϋπόθεση για την πρόκριση στην Α’ Εθνική είναι ότι ο πρωταθλητής της ΤΕΣΣΣΕ έδωσε τουλάχιστον 2 αγώνες σε τοπικό επίπεδο με τη 10μελή βασική σύνθεση που ισχύει για την τελική φάση της Α’ Εθνικής. Ρητά διευκρινίζεται ότι νίκες άνευ αγώνος (α.α.) δεν προσμετρούν σε ότι αφορά την ελάχιστη προϋπόθεση των 2 αγώνων. Μετρούν όμως κανονικά για τη διαμόρφωση της τελικής κατάταξης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της ΕΣΟ

16.            ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.      Οι αγώνες θα αξιολογηθούν για διεθνές και εθνικό έλο.

2.               Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται στους θεατές η φωτογράφηση των αθλητών και αθλητριών τα πρώτα 5 λεπτά των αγώνων.

3.               Η ΤΕΣΣΣΕ διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει έλεγχο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ηλεκτρονικής υποβοήθησης (Anti cheating measures) σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες-συστάσεις της FIDE.

4.               Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη, στη γενική προκήρυξη της ΕΣΟ και στους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, αποφασίζει η Διεύθυνση Αγώνων.
  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: