Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΚΑΚΙ: Τα Νομαρχιακά Πρωταθλήματα Ευβοίας με διοργανωτές τον «Άβαξ Και Πεσσοί» και την «Ευβοϊκή»! .Η Προκήρυξη. Scacchi Scolastici: I Campionati studenteschi (scuole elementari, medie e superiori in Eubea) co-organizzazione del' "Abaco E Pezzi" ed "EVVOIKI"; I. Il bando di gara.

Το επιτυχημένο πείραμα πέρυσι, ήταν φυσικό να έχει συνέχεια εφέτος . Έτσι μετά την πρώτη ιστορικά επίσημη συνδιοργάνωσι, και εννοούμε την λίαν επιτυχή συνεργασία των δύο Συλλόγων στην διοργάνωσι του Ατομικού Νομαρχιακού Σχολικού Πρωταθλήματος την περασμένη Άνοιξι στην πόλι μας, ο σύλλογός μας, ΑΕΚ Άβαξ Και Πεσσοί και η Ευβοϊκή Ένωσι Σκακιστών ανέλαβαν καί το εφετινό Σχολικό Πρωτάθλημα. Αυτή τη φορά όχι μόνο το Ατομικό, αλλά καί το Ομαδικό. 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν κατά το Σαββατοκύριακο 2-3 Μαρτίου στο σταθερά φιλόξενο σχολικό συγκρότημα του 4ου Γυμνασίου/Εσπερινού Γενικού Λυκείου Χαλκίδος. 
Ακολουθεί η «Συμπληρωματική Ειδική Προκήρυξη» των αγώνων.
 ...................................................................................................
ΑΕΚ ΑΒΑΞ ΚΑΙ ΠΕΣΣΟΙ ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ

Σελίδα 1 από 5
Χαλκίδα, 14-02-2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019

&

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
1.
1.1. Η Ευβοϊκή Ένωση Σκακιστών και το ΑΕΚ Άβαξ και Πεσσοί έχοντας υπόψη:
 Το με αριθ. πρωτ. 98238/06-02-2017 έγγραφο της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας
(Ε.Σ.Ο.) για επαναλειτουργία-επαναστελέχωση της Τοπικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
 Τη με αριθ. πρωτ. 10314/11-12-2018 γενική προκήρυξη της Ε.Σ.Ο..
 Την από 05-02-2019 Ειδική Προκήρυξη της Τ.Ε.Σ.Σ.Ε..
Προκηρύσσουν τα παρακάτω σκακιστικά πρωταθλήματα:
Ομαδικό Πρωτάθλημα Μαθητών-Μαθητριών Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας 2019.
Ατομικό Πρωτάθλημα Μαθητών-Μαθητριών Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας 2019.
1.2. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο 4ο Γυμνάσιο – Γενικό Εσπερινό Λύκειο Χαλκίδας (Πάροδος 28 ης
Οκτωβρίου), στις παρακάτω ημερομηνίες:
Ομαδικό Πρωτάθλημα – Σάββατο 02-03-2019.
Ατομικό Πρωτάθλημα – Κυριακή 03-03-2019.
1.3. Τη διοργάνωση των αγώνων αναλαμβάνουν η Ευβοϊκή Ένωση Σκακιστών και το Αθλητικό Εκπολιτιστικό Κέντρο "ΑΒΑΞ ΚΑΙ ΠΕΣΣΟΙ" με τη σύμφωνη γνώμη της Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε. και την έγκριση της Ε.Σ.Ο..

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1. Στο ατομικό πρωτάθλημα δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές και μαθήτριες των
Νηπιαγωγείων, των Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων, Δημοσίων και
Ιδιωτικών, που ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας.
2.2. Στο ομαδικό πρωτάθλημα δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές και μαθήτριες των Δημοτικών
Σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων, Δημοσίων και Ιδιωτικών που ανήκουν στην
Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας, με 4μελείς ομάδες.
Επιτρέπεται η συμμετοχή και περισσοτέρων της μίας ομάδας από το ίδιο σχολείο.
2.3. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η προσκόμιση, πριν την έναρξη των
αγώνων, ιατρικής βεβαίωσης από καρδιολόγο, παθολόγο ή παιδίατρο. Οι μαθητές που
είναι ταυτόχρονα και αθλητές μπορούν να συμμετέχουν με την προσκόμιση της κάρτας
υγείας που διαθέτουν. (Απόφαση ΔΣ 20-10-2018).
3. ΚΑΤΑΜΕΡΙΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ
3.1. Από τα ατομικά πρωταθλήματα της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας προκρίνονται στην τελική
φάση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:
 Το 50% των μαθητών από κάθε τάξη/κατηγορία, με βάση την τελική κατάταξη.
Σε περίπτωση που υπάρχουν μαθητές που ισοβαθμούν με τον τελευταίο προκρινόμενο από
κάθε τάξη/κατηγορία με βάσει το παραπάνω ποσοστό, τότε προκρίνονται και αυτοί.
 Το 60% των μαθητριών από κάθε τάξη/κατηγορία, με βάση την τελική κατάταξη.
Σε περίπτωση που υπάρχουν μαθήτριες που ισοβαθμούν με την τελευταία προκρινόμενη
από κάθε τάξη/κατηγορία με βάσει το παραπάνω ποσοστό, τότε προκρίνονται και αυτές.

ΑΕΚ ΑΒΑΞ ΚΑΙ ΠΕΣΣΟΙ ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ

Σελίδα 2 από 5
3.2. Αναφορικά με το ομαδικό πρωτάθλημα, όλες οι ομάδες των σχολείων που θα συμμετάσχουν
αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στο περιφερειακό ομαδικό πρωτάθλημα Στερεάς Ελλάδος. Ομάδα
που δεν συμμετέχει στο Ομαδικό Πρωτάθλημα Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, δεν έχει
δικαίωμα συμμετοχής στο περιφερειακό ομαδικό πρωτάθλημα Στερεάς Ελλάδος.

4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ (ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ)
2.
4.1. Η σύνθεση των ομάδων θα είναι 4μελής με υποχρεωτική συμμετοχή 1 τουλάχιστον κοριτσιού στην 4η σκακιέρα. Οι ομάδες με την έναρξη των αγώνων θα δηλώσουν τη βασική σύνθεσή τους
(αποτελούμενη το πολύ από 6 μέλη), με τη σειρά που θα αγωνίζονται στις 3 γενικές σκακιέρες και
θα ισχύει για όλο το πρωτάθλημα.

5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση
sxolikaevia2019@gmail.com έως την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019.
5.1. Στις δηλώσεις συμμετοχής στο ατομικό πρωτάθλημα πρέπει να δηλωθεί:
 Το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του μαθητή ή της μαθήτριας.
 Η κατηγορία/τάξη (π.χ. Β’ Δημοτικού) και το έτος γέννησης (π.χ. 2012).
 Το σχολείο π.χ. (2ο Δημοτικό Χαλκίδας).
 Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας (κατά προτίμηση κινητό).
5.2. Στις δηλώσεις συμμετοχής στο ομαδικό πρωτάθλημα πρέπει να δηλωθεί:
 Το σχολείο π.χ. (2ο Γυμνάσιο Χαλκίδας).
 Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας (κατά προτίμηση κινητό).
5.3. Κάθε σχολική ομάδα υποχρεούται να προσκομίσει πριν την έναρξη των αγώνων, στον επικεφαλής διαιτητή βεβαίωση του σχολείου (από τον Δ/ντη ή άλλον καθ’ ύλην αρμόδιο) ότι όλα τα μέλη της είναι μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου.
5.4. Η δήλωση συμμετοχής ισοδυναμεί με πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας
προκήρυξης.

6. ΑΡΧΗΓΟΙ ΟΜΑΔΩΝ
3.
6.1. Κάθε ομάδα, παράλληλα με την κατάθεση της σύνθεσης ορίζει τον αρχηγό της, καθώς και έναν
αναπληρωματικό που τον αντικαθιστά σε περίπτωση αδυναμίας του πρώτου να εκτελέσει τα
καθήκοντά του.
6.2. Αρχηγός μπορεί να είναι μόνο ένας από τους αγωνιζόμενους μαθητές. Δεν επιτρέπεται ο ορισμός
του ίδιου αρχηγού ομάδας σε διαφορετική ομάδα σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος.
6.3. Ο αρχηγός είναι ο μόνος που εκπροσωπεί επίσημα την ομάδα. Έχει το αποκλειστικό δικαίωμα,
χωρίς να σχολιάζει σκακιστικά τη θέση της παρτίδας, να υποδεικνύει σε παίκτη της ομάδας του να
προτείνει ή να αποδεχτεί πρόταση ισοπαλίας ή να εγκαταλείψει την παρτίδα.
6.4. Οποιαδήποτε συνεννόηση μεταξύ παικτών και αρχηγού γίνεται μόνο παρουσία του διαιτητή της
συνάντησης.
6.5. Για τους αρχηγούς των ομάδων που δεν τηρούν τα όσα ρητά ορίζονται από την παρούσα
προκήρυξη καθώς και από τους κανονισμούς της FIDE Handbook (C.05.13) και της ΕΣΟ μπορεί
να επιβληθεί ποινή αποβολής από την αίθουσα των αγώνων χωρίς αναπλήρωση. Στην
περίπτωση που ο αρχηγός είναι παίκτης της ομάδας που αγωνίζεται ακόμα, τότε η
προαναφερόμενη ποινή μετατρέπεται σε παύση από τα καθήκοντα του αρχηγού χωρίς
αναπλήρωση.

ΑΕΚ ΑΒΑΞ ΚΑΙ ΠΕΣΣΟΙ - ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ

Σελίδα 3 από 5

7. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
4.
7.1. Το ομαδικό πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε τρεις ομίλους.
 1ος όμιλος: Δημοτικά
 2ος όμιλος: Γυμνάσια
 3ος όμιλος: Λύκεια
7.2. Ο Διευθυντής των Αγώνων σε συνεννόηση με τον επικεφαλής διαιτητή μπορεί να αλλάξει το
σύστημα των αγώνων ανάλογα με τον τελικό αριθμό των συμμετοχών.

8. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
5.
8.1. Στο ατομικό πρωτάθλημα οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομίλους κατά τάξη και θα αγωνιστούν
στις εξής 11 κατηγορίες:
1 Μαθητές-Μαθήτριες Νηπιαγωγείων
2 Μαθητές-Μαθήτριες Α’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
3 Μαθητές-Μαθήτριες Β’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
4 Μαθητές-Μαθήτριες Γ’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
5 Μαθητές-Μαθήτριες Δ’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
6 Μαθητές-Μαθήτριες Ε’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
7 Μαθητές-Μαθήτριες ΣΤ’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
8 Μαθητές-Μαθήτριες Α’ Γυμνασίου
9 Μαθητές-Μαθήτριες Β’ Γυμνασίου
10 Μαθητές-Μαθήτριες Γ’ Γυμνασίου
11 Μαθητές-Μαθήτριες Λυκείων

9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
9.1. Με βάση τον αριθμό των συμμετεχόντων, το σύστημα αγώνων καθορίζεται σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
2 Τετραπλές παρτίδες
3-4 Κυκλικό σύστημα (πουλ) διπλών παρτίδων
5-6 Κυκλικό σύστημα (πουλ) μονών παρτίδων
7-16 Ελβετικό 5 γύρων
≥17 Ελβετικό 6 γύρων

9.2. Ο Διευθυντής των Αγώνων σε συνεννόηση με τον επικεφαλής διαιτητή μπορεί να αλλάξει το
σύστημα των αγώνων ανάλογα με τον τελικό αριθμό των συμμετοχών.
9.3. Η αρχική κατάταξη στα ατομικά πρωταθλήματα θα γίνει με αλφαβητική σειρά για τα Νηπιαγωγεία,
την Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού. Σε όλες τις υπόλοιπες τάξεις η αρχική κατάταξη θα γίνει σύμφωνα με
τα εθνικά ΕΛΟ της 01-01-2019.
9.4. Η αρχική κατάταξη στα ομαδικά πρωταθλήματα θα γίνει χρησιμοποιώντας την επιλογή «τυχαία» του προγράμματος κληρώσεων swiss manager.
10. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
6.
10.1. Τα πρωταθλήματα (ομαδικά και ατομικά), στις κατηγορίες που υπάρχουν διαθέσιμα ηλεκτρονικά
χρονόμετρα, θα διεξαχθούν με χρόνο σκέψης δέκα πέντε (15) λεπτά για κάθε αθλητή για την
ολοκλήρωση της παρτίδας. Επιπλέον, από την πρώτη κίνηση και για κάθε κίνηση που
ολοκληρώνει ο αθλητής, παίρνει ακόμη δέκα δευτερόλεπτα (10”) χρόνου σκέψης.
10.2. Στα πρωταθλήματα (ομαδικά και ατομικά), στις κατηγορίες που δεν υπάρχουν διαθέσιμα
ηλεκτρονικά χρονόμετρα, μετά από την πάροδο 25 λεπτών από την έναρξη κάθε γύρου στις

ΑΕΚ ΑΒΑΞ ΚΑΙ ΠΕΣΣΟΙ ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ

Σελίδα 4 από 5
παρτίδες οι οποίες δεν έχουν τελειώσει θα χρησιμοποιείται χρονόμετρο με χρόνο σκέψης 5 λεπτά
ανά παίκτη συν 3 δευτερόλεπτα για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο αθλητής.

11. ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
7.
11.1. Για το ομαδικό πρωτάθλημα: Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα κριτήρια κατάταξης των ομάδων είναι κατά σειρά :
 Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων (βαθμοί, πόντοι, εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ
τους).
 Το σύνολο των πόντων σε όλους τους αγώνες.
 Το σύνολο των πόντων κατά σειρά στη 1η σκακιέρα, στη 2η, κ.ο.κ..
11.2. Για το ατομικό πρωτάθλημα: Για ελβετικό σύστημα:
 Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους).
 Το κριτήριο Μπούχολτζ cut-1 (βαθμοί αντιπάλων εξαιρουμένου του χαμηλότερου).
 Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων).
 Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
11.3. Για το ατομικό πρωτάθλημα: Για κυκλικό σύστημα (round robin):
 Το σύστημα Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
 Αριθμός νικών (προηγείται ο σκακιστής-τρια με τις περισσότερες νίκες).
 Κατάταξη βαθμών του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων (τα μεταξύ τους αποτελέσματα).

12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
8.
12.1. Η οριστική επιβεβαίωση των συμμετοχών για το ομαδικό πρωτάθλημα θα γίνει το Σάββατο 02-03-
2018 με τη φυσική παρουσία των παικτών στο χώρο των αγώνων, από τις 09:00 έως τις 10:00.
Κατά την επιβεβαίωση οι ομάδες θα δηλώσουν τη βασική τους σύνθεση σύμφωνα με το άρθρο 4
της παρούσας προκήρυξης συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο που θα υπάρχει στη γραμματεία
στο χώρο των αγώνων το οποίο θα καταθέσουν έως τις 10:00.
Το έντυπο θα υπογράφεται από τον αρχηγό της ομάδας.
12.2. Όσες ομάδες κάνουν επιβεβαίωση μετά τις 10:00 θα αγωνιστούν στον 2ο γύρο.
12.3. Έναρξη 1 ου γύρου για τα ομαδικά πρωταθλήματα ορίζεται στις 10:30, Σάββατο 02-03-2019.
12.4. Τελετή λήξης 15’ λεπτά μετά τη λήξη του τελευταίου γύρου.
13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
9.
13.1. Η έναρξη του 1 ου γύρου για τα ατομικά πρωταθλήματα στις 10:30, Κυριακή 03-03-2019.
13.2. Τελετή λήξης 15’ λεπτά μετά τη λήξη του τελευταίου γύρου.

14. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
14.1. Διευθυντής των Αγώνων ορίζεται ο κ. Παναγιώτης Γιαννούτσος.
14.2. Επικεφαλής διαιτητής ορίζεται ο κ. Αλέξανδρος Σοϊλεμέζης.

15. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΕΚ ΑΒΑΞ ΚΑΙ ΠΕΣΣΟΙ ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ

Σελίδα 5 από 5
15.1. Ενστάσεις υποβάλλονται αμέσως μετά τη λήξη της συγκεκριμένης παρτίδας και εκδικάζονται
άμεσα από την επιτροπή ενστάσεων που θα ορισθεί πριν την έναρξη των αγώνων. Το παράβολο
ορίζεται στα 50 ευρώ και μπορεί να κατατεθεί στον διευθυντή των αγώνων.
15.2. Εάν η ένσταση δικαιωθεί έστω και μερικώς το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης.
15.3. Διευκρινίζεται ότι όλες οι κληρώσεις γίνονται με το εγκεκριμένο από τη FIDE πρόγραμμα
κληρώσεων και κατά συνέπεια δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις που αφορούν θέματα κληρώσεων.
16. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
16.1. Ομαδικό Πρωτάθλημα: Το πρώτο (1ο) σχολείο σε κάθε κατηγορία θα βραβευτεί με κύπελλο και
όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές των τριών (3ων) πρώτων σχολείων θα βραβευτούν με μετάλλια.
Το πρώτο σχολείο κάθε κατηγορίας ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια ομάδα της Περιφερειακής
Ενότητας Ευβοίας.
16.2. Ατομικό Πρωτάθλημα: Σε κάθε κατηγορία θα βραβευτεί:
 Ο πρώτος μαθητής/μαθήτρια της γενικής κατάταξης με κύπελλο και μετάλλιο.
 Ο δεύτερος και τρίτος μαθητής/μαθήτρια της γενικής κατάταξης με μετάλλιο.
 Η πρώτη μαθήτρια της γενικής κατάταξης με μετάλλιο
Ο νικητής κάθε τάξης ανακηρύσσεται πρωταθλητής Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας και η 1η
μαθήτρια ανά τάξη-κατηγορία ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
17. ΓΕΝΙΚΑ
17.1. Επισημαίνεται ότι οι μαθητές θα αγωνιστούν απομονωμένοι από τους συνοδούς τους σε ιδιαίτερο χώρο (αίθουσα σχολείου) για κάθε κατηγορία ή σε κοινό χώρο για όλους τους ομίλους, στον οποίο
θα απαγορεύεται η είσοδος κάθε αναρμοδίου.
17.2. Ο Διευθυντής αγώνων έχει το δικαίωμα να αποβάλλει από το χώρο διεξαγωγής των αγώνων
συμμετέχοντες ή συνοδούς που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη διοργάνωση και που δεν
θα τηρούν τους κανόνες συμπεριφοράς και ασφάλειας.
17.3. Διευκρινίζεται ρητά ότι ισχύουν οι κανονισμοί rapidplay της FIDE (FIDE handbook, Laws of Chess)
17.4. Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται στους θεατές η φωτογράφιση των συμμετεχόντων τα πρώτα 5 λεπτά
των αγώνων.
17.5. Συνίσταται να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό η απομάκρυνση των αγωνιζομένων από τον
αγωνιστικό χώρο. Σε κάθε περίπτωση θα γίνεται με ευθύνη των ιδίων ή των συνοδών τους, σε ότι
αφορά την έγκαιρη προσέλευσή τους αλλά και την ενημέρωσή τους για αγωνιστικά / τεχνικά
θέματα.
17.6. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που θα έχει επιτρέψει ο διαιτητής, απαγορεύεται επί ποινή
μηδενισμού, σε όλους τους αγωνιζόμενους να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα ή άλλα
ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας στις εγκαταστάσεις των αγώνων και σε οποιαδήποτε παρακείμενη
περιοχή καθορισμένη από τον διαιτητή.
17.7. Για όσα δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη, στις σχετικές προκηρύξεις της
Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε. και της Ε.Σ.Ο. και στους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ αποφασίζει ο Διευθυντής
Αγώνων σε συνεννόηση με τον Επικεφαλής Διαιτητή.
ΓΙΑ ΤΑ Δ.Σ. ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΑΕΚ ΑΒΑΞ ΚΑΙ ΠΕΣΣΟΙ   --  ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      --      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΪΛΕΜΕΖΗΣ      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: