Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

Δέκα ρητά του Αριστοτέλη, μικρό σουβενίρ ως δώρο στους φίλους Martin και Brian κατά το εφετινό Θερινό Πρόγραμμα. Ten Aristotelian aphorisms about Friends and Friendship. Compilation dedicated to Professors Maddocks and Mooney, our guests of this year In-Country Program. 10 aforismi di Aristotele; come piccolo omaggio ai professori Maddocks e Mooney, nostri ospiti al “In-Country Program, 2016”.


Συλλέξαμε μια δεκάδα αριστοτελικών αποφθεγμάτων με θέμα την φιλία για να τα προσφέρουμε ως απάνθισμα στους υψηλούς προσκεκλημένους του εφετινού Θερινού Προγράμματός μας, καθηγητές Simon Maddocks και Brian Mooney
Μικρά αναμνηστικά.
Τιμή μας και η επιλογή του Ιστολογίου σαν ανθοδοχείου.


We collected a decade of Aristotelian sayings about friendship to offer them as an anthology to the distinguished guests of this year’s summer course,  Professor Simon Maddocks (Vice-Chancellor of CDU) and Professor Brian Mooney, (Head of Creative Arts and Humanities, CDU).
Small memorabilia.
It’s an honour for us the choice of our blog as a flower holder.
.....................................................
 
1. 
(ΦΙΛΙΑ) ΕΣΤΙ ΓΑΡ ΑΡΕΤΗ ΤΙΣ Ή ΚΑΤ’ ΑΡΕΤΗΙ, ΕΤΙ Δ’ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΑΤΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΙΟΝ...
Friendship is a kind of or related to virtue, moreover it is one of the most necessary things in life.

 (Η Φιλία) " ἔστι γὰρ ἀρετή τις κατἀρετῆι, ἔτι δἀναγκαιότατον εἰς τὸν βίον.."
[Ν.Ε.]= Είναι κάποιο είδος αρετής ή συγγενεύει με  την αρετή, κι επιπλέον είναι απο τα πιο αναγκαία πράγματα στην ζωή.

 2. 
ΟΥΔΕΙΣ ΦΙΛΟΣ Ω ΠΟΛΛΟΙ ΦΙΛΟΙ
The one who has plenty of friends, has noone real.

 Ουδείς φίλος ώ πολλοί φίλοι
= Κανείς φίλος σ´ όποιον υπάρχουν (πολλοί) φίλοι.

3. 
ΜΑΛΛΟΝ ΦΙΛΟΥΣΙΝ ΟΙ ΠΟΙΗΣΑΝΤΕΣ ΕΥ ΤΟΥΣ ΠΑΘΟΝΤΑΣ Ή ΟΙ ΠΑΘΟΝΤΕΣ ΕΥ ΤΟΥΣ ΠΟΙΗΣΑΝΤΑΣ.
Greater is the love of the benefactors to the beneficiaries than of the beneficiaries to the benefactors.

Μάλλον φιλούσιν οι ποιήσαντες ευ τους παθόντας ή οι παθόντες ευ τους ποιήσαντας.
=Περισσότερο αγαπούν οι ευεργέτες τους ευεργετηθέντες παρά οι ευεργετηθέντες τους ευεργέτες τους.

4. 
ΟΥΔΕΙΣ ΓΑΡ ΟΝ ΦΟΒΕΙΤΑΙ ΦΙΛΕΙ.
No-one loves someone whom he fears.

Ουδείς γαρ όν φοβείται φιλεί.
=Διότι κανείς δέν αγαπά όποιον φοβάται.

5. 
ΦΙΛΙΑ ΕΣΤΙ ΜΙΑ ΨΥΧΗ ΕΝ ΔΥΣΙ ΣΩΜΑΣΙΝ ΕΝΟΙΚΟΥΜΕΝΗ. (…) ΈΤΕΡΟΣ ΓΑΡ ΕΑΥΤΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΕΣΤΙΝ.

Friendship is a soul that dwells in two bodies. (..) The friend is a second self.

Φιλία εστί μία ψυχή εν δυσί σώμασιν ενοικουμένη. (…)Έτερος γαρ εαυτός ο φίλος εστιν.

= Η φιλία [ή η αγάπη] είναι μια ψυχή που κατοικεί σε δυο σώματα. (…)
Ο φίλος είναι ένας άλλος εαυτός.

 6. 
ΑΝΕΥ ΓΑΡ ΦΙΛΩΝ ΟΥΔΕΙΣ ΈΛΟΙΤ' ΑΝ ΖΗΝ, ΕΧΩΝ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ ΠΑΝΤΑ·
Without friends no one would choose to live, even if he had all other goods.

 ἄνευ γὰρ φίλων οὐδεὶς ἕλοιτ' ἂν ζῆν, ἔχων τὰ λοιπὰ ἀγαθὰ πάντα· (Η.Ν. VIII,  1155.a5)
=Κανένας δεν θα ήθελε να ζει χωρίς φίλους κι αν ακόμη είχε στη διάθεσή του όλα τ' άλλα αγαθά.

7. 
ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΜΕΝ ΟΝΤΩΝ ΟΥΔΕΝ ΔΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΙ Δ' ΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣΔΕΟΝΤΑΙ ΦΙΛΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ ΤΟ ΜΑΛΙΣΤΑ ΦΙΛΙΚΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΟΚΕΙ.
When people are friends, they have no need for justice, but when they are just, they need friendship in addition…

καὶ φίλων μὲν ὄντων οὐδὲν δεῖ δικαιοσύνης, δίκαιοι δ' ὄντες προσδέονται φιλίας, καὶ τῶν δικαίων τὸ μάλιστα φιλικὸν εἶναι δοκεῖ. (Η.Ν. 1155a 26)
Όταν οι άνθρωποι συνδέονται ανάμεσά τους με φιλικούς δεσμούς, δέν υπάρχει ανάγκη δικαιοσύνης (γραπτού δικαίου και νόμων), αλλά και δίκαιοι να είναι, και πάλι έχουν ανάγκη της φιλίας, και φαίνεται πως η υπέρτατη δικαιοσύνη, βρίσκεται ανάμεσα στους φίλους.

8. 
ΈΣΤΩ ΔΗ ΤΟ ΦΙΛΕΙΝ ΤΟ ΒΟΥΛΕΣΘΑΙ ΤΙΝΙ Ά ΟΙΕΤΑΙ ΑΓΑΘΑ, ΕΚΕΙΝΟΥ ΈΝΕΚΑ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΑΥΤΟΥ, ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑ ΔΥΝΑΜΙΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΤΩΝ.
Let’s assume that Love/Friendship means to want for a person all the things that are good for him, and to do everything you can so that your friend obtains them.  

« Έστω δη το φιλείν το βούλεσθαι τινι α οίεται αγαθά, εκείνου ένεκα, αλλά μη αυτού, και το κατά δύναμιν πρακτικόν είναι τούτων.» (Π. ΙΙ 3, 1380 35)
Ας τεθεί σαν βάσι ότι Αγάπη/Φιλία σημαίνει το να επιθυμή κανείς για κάποιον όσα νομίζει καλά για κείνον και όχι για τον εαυτό του, και να ενεργή όσο μπορεί για να τα αποκτήσει εκείνος

9.
ΈΣΤΙΝ ΔΕ ΒΕΛΤΙΟΝ ΤΟ ΦΙΛΕΙΝ Ή ΤΟ ΦΙΛΕΙΣΘΑΙ.(…)

ΔΟΚΕΙ Δ’ ΕΝ ΤΩ ΦΙΛΕΙΝ ΜΑΛΛΟΝ Ή ΕΝ ΤΩ ΦΙΛΕΙΣΘΑΙ ΕΙΝΑΙ. ΣΗΜΕΙΟΝ Δ’ ΑΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΩι ΦΙΛΕΙΝ ΧΑΙΡΟΥΣΑΙ…ΑΝΤΙΦΙΛΕΙΣΘΑΙ Δ’ ΟΥ ΖΗΤΟΥΣΙΝ.
It is better to love than to be loved (…) A proof of that is that mothers take pleasure in loving their children without asking to be loved by them.
.. «Έστιν δε βέλτιον το φιλείν ή το φιλείσθαι.» (Μ.Η. 2,11,34,4) . Δοκεί δ εν τω φιλείν μάλλον ή εν τω φιλείσθαι είναι. Σημείον δ αι μητέρες τω φιλείν χαίρουσαι…αντιφιλείσθαι δ ού ζητούσιν

Η Αγάπη/φιλία έγκειται περισσότερο στο να αγαπούμε παρά στο να μας αγαπούν. Απόδειξη, το γεγονός ότι οι μητέρες ευχαριστώνται να αγαπούν (τα παιδιά τους)…και δεν ζητούν ανταπόδοση της αγάπης από αυτά.

10. 
ΕΙ Δ' Η ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΑΣ ΦΙΛΙΑ ΔΙ ΑΥΤΗΝ ΑΙΡΕΤΗ, ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΟΜΟΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΟΦΥΛΟΥΣ, ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.
(…) To be friends with the people of one’s own nationality is something necessary; it is also necessary to be friends with all human beings.  

Ει δ' η προς τους πολίτας φιλία δι αυτήν αιρετή, αναγκαίον είναι και την προς ομοεθνείς και ομοφύλους, ώστε και την προς πάντας ανθρώπους.» (Στοβ. Ανθ. 2,7,13,83)

Εάν η φιλία ανάμεσα στους πολίτες είναι κατ’ εξοχήν προτιμητέα, είναι κάτι αναγκαίον προς τους ομοεθνείς και τους συμπατριώτες μας, αλλά και προς όλους τους ανθρώπους! 

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΪΛΕΜΕΖΗΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: