Κυριακή, 5 Νοεμβρίου 2017

3x4 Αρχαία Ελληνικά Αποφθέγματα για την ευσέβεια (από τις «Γνώμες» του Μενάνδρου, σε απόδοσι Αλ. Σελλενίδη) ως αφιέρωμα στα εγκαίνια της Ιστοσελίδας του 4ου ΓΕΛ Χαλκίδος! Dodici aforismi di Menandro (dalle “Sentenze”) sulla religiosità e la fede in Dio; in traduzione neogreca di A.S.

Ὑπὲρ εὐσεβείας καὶ λάλει καὶ μάνθανε.

Από την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκα πως η νέα Διεύθυνση του Σχολείου μας σκέπτεται να δημιουργήσει έναν νέο (ή να ενεργοποιήσει κάποιο προϋπάρχοντα –δεν γνώριζα) διαδικτυακό ιστοχώρο, αισθάνθηκα ότι έχω ηθικό χρέος να κάνω κι εγώ κάτι (καί ως διδάσκων καθηγητής, αλλά κυρίως ως ενεργός διαδικτυακά διαχειριστής ιστολογίου).
Χαιρετίζοντας λοιπόν το χαρμόσυνο γεγονός, νά ‘μαι, προσφέροντας ένα μικρό μπουκέτο φιλολογικής ανθολόγησης. Εν είδει  αφιερώσεως! Αποτέλεσμα πρόσφατης επίσκεψής μου σε ένα εκπληκτικής ομορφιάς χωράφι, --εε ήθελα να πώ: κείμενο της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας—από τα κάπως απόμακρα και γι’ αυτό λιγότερο γνωστά, όπου μπαίνοντας άρχισα να κόβω και να σταχυολογώ άπληστα. Πρόκειται για τις μονόστιχες "ΓΝΩΜΕΣ" του Μενάνδρου, του πιο γνωστού εκπρόσωπου της "Νέας Κωμωδίας" που έζησε στα τέλη του 4ου αι/αρχές του 3ου αι. π.Χ. Απο αυτή την θαυμάσια συλλογή σοφών του ρητών, αποφθεγμάτων και αφορισμών(= γνωμικών) επέλεξα, όπως λέγαμε, με μια πρώτη αυθαίρετη ανθολόγησι, αλλά κατάλληλη για τον σκοπό της αφιερώσεως, έναν, ας πούμε, δωδεκάλογο με ηθικοθρησκευτική θεματική.
Δώδεκα λοιπόν "γνώμες" του Μενάνδρου γύρω απο την προς τον Θεό πίστι και ευσέβεια. Στο πλαίσιο του "απο Θεού άρξασθαι"!
Παρατίθεται το πρωτότυπο κείμενο στα Αρχαία Ελληνικά και ακολουθεί νεοελληνική απόδοσι (του ...Αλέξανδρου Σελλενίδη).
Καλή Αρχή, λοιπόν, και Καλοτάξιδη η ολοκαίνουργια ιστοσελίδα του 4ου Γενικού Λυκείου Χαλκίδος!
...............................
ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ

ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΣΕΒΕΙΑ
1. ΑΡΧΗΝ ΝΟΜΙΖΕ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΦΟΒΕΙΣΘΑΙ.
2. ΒΟΥΛΟΥ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΥ̓ΣΕΒΕΙΝ ΠΡΟΣ ΤῸΝ ΘΕΟΝ.
3. ΔΙΚΑΙΟΝ ΕΥ  ΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΜΕΜΝΗΣΘΑΙ ΘΕΟΥ.
4. ΔΙΚΑΙΑ ΔΡΑΣΑΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ἝΞΕΙΣ ΘΕΟΥΣ.
5. ΔΙΔΟΥ ΠΕΝΗΣΙΝ ὩΣ ΛΑΒΗΙΣ ΘΕΟΝ ΔΟΤΗΝ.
6. ΕΥΧΗ͂Σ ΔΙΚΑΙΑΣ ΟΥ̓Κ ΑΝΗΚΟΟΣ ΘΕΟΣ.
7. ΕΣΤΙΝ ΔΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ ὋΣ ΤΑ ΠΑΝΘ᾽ ὉΡΑΙ.
8. ΕΛΠΙΖΕ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΠΡΑΞΕΙΝ ΚΑΛΩΣ.
9. ΘΕΟΝ ΣΕΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΥ̓ΘΕΩΣ.
10.ΘΕΟΝ ΠΡΟΤΙΜΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΔΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ.
11.ΘΕΟΣ ΣΥΝΕΡΓΟΣ ΠΑΝΤΑ ΠΟΙΕΙ ῬΑΙΔΙΩΣ.
         12.ΘΥΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΩΙ ΘΕΩΙ ΤΟ Γ᾽ ΕΥ̓ΣΕΒΕΙΝ.

ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ  (ΓΝΩΜΑΙ)

ΚΑΙ ΣΕ ΕΜΜΕΤΡΗ "ΜΕΤΑΦΡΑΣΙ":
1. Ἀρχὴν νόμιζε τὸν θεὸν φοβεῖσθαι.
Έχε του Θεού τον φόβο, σέβας, νόμο και αρχή.
2.Βούλου τὸ πρῶτον εὐσεβεῖν πρὸς τὸν θεόν.
Προς τον Θεό η ευσέβεια, το πρώτο σου το “θέλω”.
3.Δίκαιον εὖ πράττοντα μεμνῆσθαι θεοῦ.
Δίκαιο και όταν ευτυχείτε να θυμάστε τον Θεό.
4.Δίκαια δράσας συμμάχους ἕξεις θεούς.
Δρώντας με δικαιοσύνη, θά 'χης τον Θεό μαζί σου.
5.Δίδου πένησιν ὡς λάβῃς θεὸν δότην.
Στους φτωχούς όταν χαρίζεις, ο Θεός σ' επιδοτεί.
6.Εὐχῆς δικαίας οὐκ ἀνήκοος θεός.
Η προσευχή του δίκαιου, στου Θεού φτάνει το αυτί.
7.Ἔστιν Δίκης ὀφθαλμὸς ὃς τὰ πάνθ᾽ ὁρᾷ.
Υπάρχει Μάτι απο ψηλά που, Δίκαιο, όλα τα κοιτά.
8.Ἔλπιζε τιμῶν τοὺς θεοὺς πράξειν καλῶς.
Δίνοντας τιμή στο Θείον, έλπιζε να ευτυχήσεις.
9.Θεὸν σέβου καὶ πάντα πράξεις εὐθέως.
Στον Θεό τον σεβασμό σου, κι όλα πρίμα θα τα βρής.
10.Θεὸν προτίμα, δεύτερον δὲ τοὺς γονεῖς.
Πρώτη θέσι στον Θεό σου, δεύτερη προς τους γονείς.
11.Θεὸς συνεργὸς πάντα ποιεῖ ῥᾳδίως.
Με τον Θεό στο πλάι σου, γίνοντ' όλα εύκολα.
12.Θυσία μεγίστη τῷ θεῷ τό γ᾽ εὐσεβεῖν.
Η προς Θεόν ευλάβεια, και μέγιστη θυσία.
(Έμμετρη απόδοσι: Αλέξανδρος Σελλενίδης)
Δεν υπάρχουν σχόλια: