Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

Καλή Χρονιά 2017! Abaco E Pezzi: Auguri per l' Anno Nuovo; Felice il 2017! Avax And Pieces: Best Wishes for the New Year's Day 2017!
ΚΑΘΑΡΩΣ ΤΩι ΛΟΓΩι

Εις όλους σας τους εραστάς εις τους Πεσσούς – κι ασχέτως--

πολλάς ευχάς από καρδιάς και δια το Νέον Έτος!

Αλέξανδρος Σελλενίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: