Τρίτη, 3 Μαΐου 2016

"Ανάσταση" και στο Σκάκι; (Στην Ελλάδα μας;) Ένα θεματικό σκακιστικό πρόβλημα 6 κινήσεων. A “resurrection” themed six-mover chess problem by Theodor Nissl. Un problema di scacchi Meredith a 6 mosse, in tema “Risurrezione”!ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ»
Ανάμεσα στα διάφορα επι μέρους θέματα στις συνθέσεις σκακιστικών προβλημάτων υπάρχει και το θέμα «Ανάστασι»; Δεν το ήξερα. Πάντως σύμφωνα με αυτό ένα λευκό κομμάτι «πεθαίνει» και στην συνέχεια «ανασταίνεται» μέσω της προαγωγής ενός πιονιού.
Ωραίο παράδειγμα το σημερινό  
πρόβλημα έξη κινήσεων του Τεοντόρ Νίσλ (1936):


Theodor Nissl, (Deutsche Schachzeitung, 1936)   #6Αντί για την λύσι θα σας δώσουμε από κάτω  –συσκοτισμένο ως συνήθως- το κλειδί.


1.e4!!


Υστερόγραφα θα κλείσουμε την ανάρτησι με ένα ξένο δημοσιοραφικό σχόλιο σχετικά με την ποθούμενη ανάστασι της πολύπαθης χώρας μας:


"Έξι χρόνια στερήσεων, προσπαθειών, βίαιης φτωχοποίησης της χώρας δεν θα έχουν καμία αξία, εάν η χώρα δεν γυρίσει άμεσα σε αναπτυξιακό πρόσημο. Εάν δεν βγούμε -επιτέλους- από το υφεσιακό τούνελ, που έχουμε εγκλωβιστεί τόσο από δικά μας λάθη και παραλείψεις, όσο και από εξόχως εσφαλμένες υποδείξεις των δοκησίσοφων, εντεταλμένων τιτουλάριων, που μας διαφεντεύουν από τις σουίτες του Χίλτον. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι ευκαιρία συλλογικής περισυλλογής. Ο Χριστός συναντάται με το Θάνατο. Τη Μεγάλη Παρασκευή ενθυμούμαστε “τους εμπτυσμούς, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τας ύβρεις, τους γέλωτας, την πορφυράν χλαίναν, τον κάλαμον, τον σπόγγον, το όξος, τους ήλους, την λόγχην, και προ πάντων τον σταυρόν και τον θάνατον”. Ως χώρα βιώνουμε τα τελευταία χρόνια τη δική μας Μεγάλη Παρασκευή. Δυστυχώς, όμως, αν συνεχίσουμε έτσι -με ευθύνη όλων μας και κυρίως του “κυρίαρχου λαού”- τη συλλογική μας Σταύρωση δεν θα ακολουθήσει καμία Ανάσταση. Εκτός εάν, επιτέλους, αφυπνιστούμε. Καλό Πάσχα!"

1 σχόλιο:

ΝΕΟΣ ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ < ΑΒΑΞ ΚΑΙ ΠΕΣΣΟΙ είπε...

Η ΛΥΣΙ
Μια και δεν φιλοτιμήθηκε κάποιος άλλος:

1.♗e4! 1...d5 forcée
2.♗g6 2...f×g6 forcée
3.f7 3...g5 forcée
4.f8=♗ 4...g4 forcée
5.♗a3 ~
6.♗b2#


Και αν επιθυμείτε πιο πλήρη ακόμα, κοιτάξτε στο
http://www.yacpdb.org/#189938