Σάββατο, 20 Απριλίου 2019

Η Προκήρυξι των Ατομικών Νεανικών Πρωταθλημάτων (Παίδων-Κορασίδων και Εφήβων-Νεανίδων, κάτω των 8, 10, 12, 14 και 16) ΤΕΣΣΣΕ 2019. Il Bando di Gara dei Campionati Giovanili Regionali “TESSSE 2019”; (5+5 categorie: Under 8 - Under 16)...


ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ & ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019
(8, 10, 12, 14, 16 ΕΤΩΝ)

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
1.
1.1. Η Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε. έχοντας υπόψη:
1.1.1. Το με αριθ. πρωτ. 98238/06-02-2017 έγγραφο της Ε.Σ.Ο. για επαναλειτουργία –
επαναστελέχωση της Τοπικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
1.1.2. Τη με αριθ. πρωτ. 10435/13-2-2019 γενική προκήρυξη της Ε.Σ.Ο..
Προκηρύσσει τα Περιφερειακά Ατομικά Πρωταθλήματα Παίδων-Κορασίδων 2019 τα οποία θα διεξαχθούν σε 5 κατηγορίες ηλικιών. Οι κατηγορίες σύμφωνα με τα όρια ηλικίας (ημερομηνίες γέννησης) έχουν ως εξής:

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΦΑΣΗ ΚΑΤΗΓ. ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
37ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ (Κ16) Κ/16 Από 1/1/2003 και μετά
22ο ΠΑΝ. ΑΤΟΜ. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ (Κ14) Κ/14 Από 1/1/2005 και μετά
28ο ΠΑΝ. ΑΤΟΜ. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (Κ12) Κ/12 Από 1/1/2007 και μετά
22 ο ΠΑΝ. ΑΤΟΜ. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (Κ10) Κ/10 Από 1/1/2009 και μετά
16ο ΠΑΝ. ΑΤΟΜ. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (Κ08) Κ/08 Από 1/1/2011 και μετά

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΦΑΣΗ ΚΑΤΗΓ.ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
31 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ16) Κ/16 Από 1/1/2003 και μετά
22ο ΠΑΝ.  ΑΤΟΜ. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ14) Κ/14 Από 1/1/2005 και μετά
28ο ΠΑΝ. ΑΤΟΜ. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ12) Κ/12 Από 1/1/2007 και μετά
22ο ΠΑΝ. ΑΤΟΜ. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ10) Κ/10 Από 1/1/2009 και μετά
16ο ΠΑΝ. ΑΤΟΜ. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ08) Κ/08 Από 1/1/2011 και μετά

1.2. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στη Θήβα, στο 4 ο Γυμνάσιο Θήβας, οδός Αισχύλου 12.
Τη διοργάνωση των αγώνων αναλαμβάνει ο Σκακιστικός Όμιλος Θήβας με τη σύμφωνη γνώμη της Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε. και την έγκριση της Ε.Σ.Ο..
1.3. Ελάχιστη προϋπόθεση για τη πραγματοποίηση των περιφερειακών προκριματικών
πρωταθλημάτων είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 4 αθλητών και η διεξαγωγή τουλάχιστον 5 γύρων.
Εάν δεν συντρέχει η προϋπόθεση αυτή, τα πρωταθλήματα θα συγχωνεύονται με μεγαλύτερης ή μικρότερης ηλικίας πρωτάθλημα με απόφαση του Διευθυντή Αγώνων.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη γενική προκήρυξη της ΕΣΟ, οι σκακιστές και σκακίστριες
συμμετέχουν υποχρεωτικά στο πρωτάθλημα της Ένωσης ή της Τοπικής Επιτροπής στην οποία ανήκει το σωματείο τους. Ειδικά για τις παρακάτω περιπτώσεις ισχύουν τα εξής (απόφαση ΔΣ ΕΣΟ 21-10-2006):
2.1.1. Σκακιστές και σκακίστριες που έχουν μεταγραφεί με «υποσχετική» θα αγωνίζονται
υποχρεωτικά στα προκριματικά των Ενώσεων-ΤΕ που ανήκει το σωματείο από το οποίο
προέρχονται και στο οποίο θα επιστρέψουν με τη λήξη της υποσχετικής και τα
αποτελέσματά τους θα προσμετρούνται στη βαθμολογία της.
2.1.2. Σκακιστές και σκακίστριες που μεταγράφηκαν με «ελεύθερη» μεταγραφή θα αγωνίζονται υποχρεωτικά στα προκριματικά της Ένωσης-ΤΕ που ανήκει το νέο τους σωματείο και τα αποτελέσματά τους θα προσμετρούνται στη βαθμολογία της.
2.1.3. Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελεί η περίπτωση αθλητών που μετακομίζουν μόνιμα σε άλλη περιοχή ενώ συνεχίζουν να αγωνίζονται στο παλιό τους σωματείο. Σε αυτή την
περίπτωση μπορούν μετά από έγγραφο αίτημά τους να αγωνισθούν στα προκριματικά της
Ένωσης-ΤΕ που κατοικούν όπου και θα προσμετρούνται τα αποτελέσματά τους.
2.2. Διευκρινίζεται ότι αθλητής που αγωνίστηκε στα προκριματικά πρωταθλήματα μίας Ένωσης/Τ. Επιτροπής δεν μπορεί να αγωνιστεί στα προκριματικά του ίδιου πρωταθλήματος κάποιας άλλης περιοχής. Επίσης αθλητής που μεταγράφηκε σε Ένωση/Τ. Επιτροπή που έχει ήδη διεξαγάγει τα προκριματικά της μπορεί να αγωνιστεί στα προκριματικά πρωταθλήματα της Ένωσης/Τ.Επιτροπής που ανήκει το παλιό του σωματείο.
2.3. Για τη συμμετοχή απαιτείται έγκυρο Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας και Υγείας της ΕΣΟ.
2.4. Σε εφαρμογή της υπ.αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/ 15976/1417/152/03-08-2018 (Β’/3254/08-08-18) ΚΥΑ του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού η Κάρτα Υγείας Αθλητή προσκομίζεται υποχρεωτικά στον αρμόδιο Διαιτητή κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα.
2.5. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΟΑ / ΔΑΟΠΑ ΑΕΥΔΣ / ΤΑΕΥΕ /
669590 / 26031/2205/279/24-12-2018 (ΦΕΚ 5927/Β’/31-12-2018) όπως ισχύει, Απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού – Παράταση προθεσμίας της παρ.1 αρ.5 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, δόθηκε παράταση στην έκδοση της Κάρτας Υγείας Αθλητή μέχρι τις 31-07-2019. Διευκρινίζεται ότι μέχρι τις 31-7-2019 οι αθλητές μπορούν να αγωνίζονται είτε με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας της ΕΣΟ που έχει ιατρική θεώρηση σε ισχύ (όπως στο παρελθόν), είτε με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας που προσκομίζεται μαζί με την Κάρτα Υγείας Αθλητή.

3. ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ
3.1. Κατά ανάλογη εφαρμογή της γενικής προκήρυξης της ΕΣΟ (Αριθ. Πρωτ. 10435/13-2-2019) οι θέσεις πρόκρισης για την Στερεά Ελλάδα είναι συνολικά 3 (2 αγόρια και 1 κορίτσι) και θα κατανεμηθούν σύμφωνα με τα εξής κριτήρια.
3.1.1. Κατάκτηση 1ης θέσης στην κατηγορία (8,10,12,14,16).
3.1.2. Μεγαλύτερο ποσοστό (%) επιτυχίας.
3.1.3. Μεγαλύτερη ηλικιακή κατηγορία.
3.1.4. Μεγαλύτερος αριθμός αγώνων με τα μαύρα.
3.1.5. Μεγαλύτερος αριθμός συμμετοχών στον όμιλο.
3.2. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής προκριμένου-μένης η αναπλήρωση θα γίνει με τα ίδια κριτήρια.
3.3. Η Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε. είναι υπεύθυνη για τη δήλωση των σκακιστών και σκακιστριών των σωματείων της Στερεάς Ελλάδας για την τελική φάση, η οποία θα διεξαχθεί στην Πάτρα μεταξύ 26-06-2019 και 02-07-2019, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην σχετική προκήρυξη της ΕΣΟ (Αριθ. Πρωτ. 10435/13-2-2019).

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.1. Τα σωματεία πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν τη συμμετοχή όλων των σκακιστών και
σκακιστριών τους μέχρι και την Πέμπτη 02-05-2019 και ώρα 13:00 μέσω e-mail στην ΤΕΣΣΣΕ
(tessse@outlook.com).
4.2. Δε θα δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής.
4.3. Επισημαίνεται ότι όσοι αποχωρούν αδικαιολόγητα από τα προκριματικά της ένωσης – τ. επιτροπής στην οποία αγωνίζονται, χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής, ακόμα και με την καταβολή του προβλεπόμενου παραβόλου, στην τελική φάση.
5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
5.1. Το σύστημα των αγώνων θα ορισθεί με βάση των αριθμό συμμετοχών ανά ηλικιακή κατηγορία και
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
1 - 3 Συγχώνευση με πρωτάθλημα όμορης κατηγορίας
4 - 6 Κυκλικό σύστημα (round robin)
≥7 Ελβετικό 5 ή 6 γύρων

5.2. Ο Διευθυντής των Αγώνων σε συνεννόηση με τον επικεφαλής διαιτητή θα καθορίσει τυχόν λεπτομέρειες για το σύστημα των αγώνων ανάλογα με τον τελικό αριθμό των συμμετοχών.
6. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
6.1. Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά χρονόμετρα και χρόνο σκέψης, για κάθε παίκτη, 90 λεπτά για τις πρώτες 40 κινήσεις και ακόμη 15 λεπτά μέχρι την ολοκλήρωση της παρτίδας.
Επιπλέον, από την πρώτη κίνηση και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο παίκτης, παίρνει ακόμη μισό λεπτό (30”) χρόνου σκέψης.
6.2. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.
6.3. Σκακιστής – σκακίστρια, που δεν έχει προσέλθει για να αγωνιστεί μετά την πάροδο 30 λεπτών από την έναρξη των αγώνων, μηδενίζεται. (άρθρο 6.7 FIDE Laws of Chess).
7. ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
7.1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ακολουθούνται κριτήρια που προβλέπονται από τον Κανονισμό Αγώνων. Συγκεκριμένα, όλες οι θέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια άρσης ισοβαθμίας ανάλογα με το σύστημα αγώνων.
7.2. Για ελβετικό σύστημα:
7.2.1. Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους).
7.2.2. Το κριτήριο Μπούχολτζ cut-1 (βαθμοί αντιπάλων εξαιρουμένου του χαμηλότερου).
7.2.3. Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων).
7.2.4. Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
7.3. Για κυκλικό σύστημα (round robin):
7.3.1. Κατάταξη βαθμών του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων (τα μεταξύ τους αποτελέσματα).
7.3.2. Αριθμός νικών (προηγείται ο σκακιστής-τρια με τις περισσότερες νίκες).
7.3.3. Το σύστημα Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
7.3.4. Το σύστημα Κόγια (αριθμός βαθμών εναντίων αντιπάλων με ποσοστό > 50%).
7.4. Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό του Μπούχολτζ ή του Σόννεμπορν-Μπέργκερ θα γίνει εφαρμογή του «virtual opponent».
7.5. Αγώνες μπαράζ. Αν μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων, διατηρείται η ισοβαθμία ανάμεσα σε 2 συμμετέχοντες, σε κάποια από τις 3 πρώτες θέσεις, τότε θα γίνει διπλός αγώνας μπαράζ  μεταξύ των ισοβάθμων (τα χρώματα του 1ου αγώνα καθορίζονται με κλήρωση), με χρόνο σκέψης 5 λεπτά και επαύξηση 3 δευτερολέπτων ανά κίνηση για κάθε σκακιστή. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος θα διεξαχθεί αγώνας «ξαφνικού θανάτου», κατά τα πρότυπα των κανονισμών που ισχύουν για το παγκόσμιο κύπελλο της FIDE, με χρόνο σκέψης 5 λεπτά για τα λευκά και 4 λεπτά για τα μαύρα. Μετά την 60η κίνηση υπάρχει επαύξηση 3 δευτερόλεπτα ανά κίνηση για κάθε σκακιστή. Ο καθορισμός του χρώματος (λευκά ή μαύρα) γίνεται με κλήρωση (ο νικητής της κλήρωσης επιλέγει χρώμα). Αν και αυτός ο αγώνας λήξει ισόπαλος, για την άρση της ισοβαθμίας νικητής ανακηρύσσεται ο σκακιστής-στρια που αγωνίστηκε με τα μαύρα. Αν μετά την εφαρμογή των κριτηρίων α, β και γ προκύψει ισοβαθμία σε οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός των 3
πρώτων, οι αθλητές ανακηρύσσονται ισόβαθμοι. Οι αγώνες μπαράζ πραγματοποιούνται το
αργότερο 30 λεπτά μετά την ολοκλήρωση των παρτίδων των ενδιαφερομένων. Όποιος δεν
εμφανισθεί στους αγώνες μπαράζ μηδενίζεται.

8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
8.1. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.
Παρασκευή 03-05-2019 1ος γύρος Έναρξη 10:30 πμ
Παρασκευή 03-05-2019 2ος γύρος Έναρξη 5:00 μμ
Σάββατο 04-05-2019 3ος γύρος Έναρξη 10:30 πμ
Σάββατο 04-05-2019 4ος γύρος Έναρξη 5:00 μμ
Κυριακή 05-05-2019 5ος γύρος Έναρξη 10:30 πμ
Κυριακή 05-05-2019 6ος γύρος Έναρξη 5:00 μμ
8.2. Ειδικά για τις μικρές ηλικιακές κατηγορίες (κ.08, κ.10) το πρόγραμμα δύναται να τροποποιηθεί, με απόφαση του διευθυντή των αγώνων, εφόσον υπάρχει επαρκές χρονικό περιθώριο, προκειμένου να συμπτυχθεί η διάρκεια των αγώνων σε 2 αντί για 3 ημέρες.
8.3. Σε όσες κατηγορίες απαιτηθούν τελικά λιγότεροι από 6 γύροι (π.χ. λόγω αποχώρησης ή μη προσέλευσης) θα οριστεί με απόφαση του διευθυντή αγώνων ποια θα είναι η ημέρα που θα παιχτεί ένας μόνο γύρος.

9. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
9.1. Διευθυντής των Αγώνων ορίζεται ο κ. Γεώργιος Συκαράς.
9.2. Επικεφαλής διαιτητής ορίζεται ο κ. Παναγιώτης Μεγαλιός.
9.3. Οι υπόλοιποι διαιτητές θα οριστούν από το διοργανωτή με τη σύμφωνη γνώμη της ΤΕΔ και θα πρέπει να κατέχουν τίτλο διαιτησίας.
10. ΑΝΑΒΟΛΕΣ
10.1. Σύμφωνα με το άρθρο 1.25 του Κανονισμού Αγώνων, δεν επιτρέπεται, καταρχήν, η αναβολή αγώνων ή η συνέχεια μιας παρτίδας που διακόπηκε. Το πρόγραμμα των αγώνων πρέπει να τηρείται. Εξαιρέσεις μπορεί να γίνουν σε ειδικές περιπτώσεις, ύστερα από έγκαιρη αίτηση του ενδιαφερόμενου και αιτιολογημένη απόφαση του διευθυντή αγώνων.
10.2. Τις σχετικές αλλαγές στο Πρόγραμμα ανακοινώνει ο διευθυντής αγώνων και η απόφαση του θεωρείται τελεσίδικη.
11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
11.1. Υποβάλλονται έως και 30 λεπτά μετά τη λήξη του γύρου. Αν το πρόγραμμα προβλέπει δύο αγωνιστικές την ίδια μέρα τότε ή ένσταση ασκείται μέσα σε 15 λεπτά από τη λήξη της υπόψη παρτίδας. Υπεύθυνη για την εκδίκαση της ένστασης είναι η Επιτροπή Ενστάσεων των αγώνων που θα οριστεί πριν από την έναρξη των πρωταθλημάτων.
11.2. Το παράβολο ορίζεται στα 50 ευρώ και μπορεί να κατατεθεί στον διευθυντή των αγώνων.
Εάν η ένσταση δικαιωθεί έστω και μερικώς το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης.
11.3. Διευκρινίζεται ότι όλες οι κληρώσεις γίνονται με το εγκεκριμένο από τη FIDE πρόγραμμα κληρώσεων και κατά συνέπεια δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις που αφορούν θέματα κληρώσεων.
12. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
12.1. Θα δοθούν κύπελλα στους πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας και μετάλλια στους τρεις πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας.
13. ΓΕΝΙΚΑ
13.1. Επισημαίνεται ότι οι αθλητές θα αγωνιστούν απομονωμένοι από τους συνοδούς τους σε ιδιαίτερο χώρο ή σε κοινό χώρο για όλους τους ομίλους, στον οποίο θα απαγορεύεται η είσοδος κάθε αναρμοδίου.
13.2. Ο Διευθυντής αγώνων έχει το δικαίωμα να αποβάλλει από το χώρο διεξαγωγής των αγώνων συμμετέχοντες ή συνοδούς που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη διοργάνωση και που δεν θα τηρούν τους κανόνες συμπεριφοράς και ασφάλειας.
13.3. Επιτρέπεται η φωτογράφηση-βιντεοσκόπηση μόνο από εξουσιοδοτημένο φωτογράφο της διοργάνωσης.
13.4. Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται στους θεατές η φωτογράφιση των συμμετεχόντων τα πρώτα 5 λεπτά των αγώνων.
13.5. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει έλεγχο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ηλεκτρονικής υποβοήθησης (Anti-cheating measures) σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες-συστάσεις της FIDE.
13.6. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που θα έχει επιτρέψει ο διαιτητής, απαγορεύεται επί ποινή μηδενισμού, σε όλους τους αγωνιζόμενους να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας στις εγκαταστάσεις των αγώνων και σε οποιαδήποτε παρακείμενη περιοχή καθορισμένη από τον διαιτητή.
13.7. Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη ή από τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων σε συνεννόηση με τον Επικεφαλής Διαιτητή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ           ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: