Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ, στις Πανελλήνιες! Με μια δίστιχη γνώμη του Γρηγορίου, την έμμετρη μετάφρασί της και δυο στίχους ...Σελλενίδειους! Due versi morali di Gregorio Nazianzeno (con traduzione) e due di Sellenides. Come dedica; ai ragazzi, in vista degli Esami!

Πρώτη μέρα, επιτηρητής σε αίθουσα με μαθητές της Γ΄ Λυκείου, εξεταζόμενους στις εν πολλοίς ανούσιες Ενδοσχολικές.
Γρήγορα πλημμύρισε η καρδιά του απο ένα ακατάσχετο αίσθημα να ευχηθή στα νέα αυτά παιδιά, (υποψήφιοι σπουδαστές, μαθητές και μαθήτριες σε αντίστροφη μέτρησι), που κάποια γνώριζε απο τις προηγούμενες 2 τάξεις.
Δέν του έφτασε, λοιπόν, να επιχειρήση μια έμμετρη νεοελληνική μετάφρασι σε μια σχετική --και κατα την άποψί του αντιπροσωπευτική και κατάλληλη για την περίστασι -- δίστιχη "Γνώμη"  του αγίου Γρηγορίου Αριανζηνού (του κατ' άλλους "Ναζιανζηνού").
Αβίαστα --ίσως και εκ του προχείρου-- αποφόρτισε την εσωτερική του ανάγκη να εκφρασθή και με ένα δικό του ευχετήριο δίστιχο. Είχε κατα νού και τον δευτερότοκο γιό του...
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ, ΠΑΙΔΙΑ !!
  **************************************************************
Γνῶθι σεαυτόν, ἄριστε, πόθεν καὶ ὅστις ἐτύχθης,
ῥεῖά κεν ὧδε τύχῃς κάλλεος ἀρχετύπου.
                                                 Γρηγόριος Θεολόγος  
                                                       (Γνῶμαι Γρηγορίου, 7-8)

Απόδοσι -- έμμετρη "μετάφρασι":
Μάθε ποιός είσαι, άριστε, ποιού γένους και ποιάς φύτρας:
πανεύκολα τ΄αρχέτυπο το κάλλος θα επιτύχεις!      

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟ ΔΙΣΤΙΧΟ
Μεσούρανα όνειρα κι ηλιοφανή οράματα
    Πλησίστια βλέμματα  και αθέρια εργόχειρα!
                                             Αλέξανδρος Σελλενίδης, 
                                                                        Χαλκίδα, 12.05.2017 μ.Χ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: