Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΚΑΚΙ: Τα Περιφερειακά Πρωταθλήματα Ανατολικής Σρερεάς + Εύβοιας. 1 Οι Προκηρύξεις. Scacchi Scolastici: Il bando di gara del Campionato di Periferia

Λιβαδειά 10/03/2014
Αρ. Πρωτ.: 12

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
(Τ.Ε.Σ.Σ.Α.Σ.)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ – ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ  2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ (2014)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ (2014)
1.      ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
·         Η Τοπική Επιτροπή Σκακιστικών Σωματείων Ανατολικής Στερεάς (Τ.Ε.Σ.Σ.Α.Σ.) προκηρύσσει το Περιφερειακό Ατομικό και το Περιφερειακό Ομαδικό Πρωτάθλημα Μαθητών – Μαθητριών για το έτος 2014.


2.      ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
·         Τους αγώνες διοργανώνει το Σκακιστικό Σωματείο «Σκακιστική Ακαδημία Χαλκίδας “Παλαμήδης ο Ευβοεύς”» σε συνεργασία με την Τ.Ε.Σ.Σ.Α.Σ..


3.      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
·         Διευθύντρια αγώνων ορίζεται η κα Άννα Παυλίδου-Τσουνή.


4.      ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
·         Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές και μαθήτριες των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων των νομών Βοιωτίας, Ευβοίας, Καρπενησίου, Φθιώτιδας και Φωκίδας.


5.      ΤΟΠΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
·         Ομαδικό Πρωτάθλημα
Ημερομηνία αγώνων                : Σάββατο 29 Μαρτίου 2014.
Χώρος διεξαγωγής                   : 1ο Γυμνάσιο Χαλκίδας, οδός Δημητρίου Σαμαρτζή 27.
Προσέλευση                                : 09:00΄ πμ.
Επιβεβαίωση συμμετοχής          : έως 9:30΄ πμ.
Έναρξη αγώνων                       : 9:30΄ πμ.
·         Ατομικό Πρωτάθλημα
Ημερομηνία αγώνων                : Κυριακή 30 Μαρτίου 2014.
Χώρος διεξαγωγής                   : 1ο Γυμνάσιο Χαλκίδας, οδός Δημητρίου Σαμαρτζή 27.
Προσέλευση                                : 09:00΄ πμ.
Επιβεβαίωση συμμετοχής          : έως 9:30΄ πμ.
Έναρξη αγώνων                       : 9:30΄ πμ

Δείτε το χάρτη από  Άμφισσα  ΕΔΩ , από  Βόρεια Εύβοια  ΕΔΩ,  από  Νότια  Εύβοια  ΕΔΩ


6.      ΔΗΛΩΣΗ – ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
·         Δηλώσεις συμμετοχής έως Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014 και ώρα 20:00
Τηλέφωνα        : 22210-85735 κα Άννα Παυλίδου Τσουνή
                                                : 6932-274274 κος Γεώργιος Τσουνής
E-mail               : info@skakistikiakadimia.gr   &  tsounisg@otenet.gr
Fax                   : 22210-85737
Προτείνεται έγγραφη δήλωση συμμετοχής με e-mail
Φόρμα δήλωσης συμμετοχής Εδώ
Οι συμμετοχές θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Σκακιστικής Ακαδημίας Χαλκίδος http://www.skakistikiakadimia.gr/ Εδώ
·         Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν όλα τα στοιχεία της φόρμας συμμετοχής: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Αριθμ. Μητρώου ΕΣΟ αν έχουν Δελτίο, Νομό, Δήμο, Δημοτικό Διαμέρισμα, Σχολείο, Τάξη, Τηλέφωνο, Κινητό, Fax &  E-mail.
·         Τονίζεται ότι, όσοι δηλώσουν συμμετοχή θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους με τη φυσική τους παρουσία στη γραμματεία, την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων και μέχρι την ώρα που ορίζει η παρούσα προκήρυξη στο άρθρο 5 (έως 9:30΄ πμ).
·         Όσοι μαθητές και μαθήτριες επιβεβαιώσουν τη συμμετοχής τους μετά τις 9:30΄ π.μ. θα αγωνιστούν από τον δεύτερο (2ο) γύρο των αγώνων και μετά.
·         Για τη δήλωση στο Ομαδικό Πρωτάθλημα κάθε σχολική ομάδα υποχρεούται να προσκομίσει, πριν την έναρξη των αγώνων, στον επικεφαλής διαιτητή, βεβαίωση του σχολείου ότι όλα τα μέλη της είναι μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, βεβαίωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του οικείου Σχολείου ή υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Γονέα  προς την Διευθύντρια των Αγώνων κατά την επιβεβαίωση της συμμετοχής.7.      ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
·         Οι αγωνιζόμενοι θα χωριστούν σε ομίλους κατά τάξη και θα αγωνιστούν με Ελβετικό σύστημα 5 έως 7 γύρων. Ο ακριβής αριθμός των γύρων για κάθε κατηγορία θα καθοριστεί ανάλογα με τις συμμετοχές.
·         Σε περίπτωση μικρού αριθμού συμμετεχόντων σε μία κατηγορία η Διευθύντρια αγώνων σε συνεννόηση με τον επικεφαλής διαιτητή μπορεί να αλλάξουν το σύστημα των αγώνων (π.χ. τουρνουά πουλ).
·         Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες σε μία κατηγορία είναι λιγότεροι από πέντε (5) η Διευθύντρια αγώνων σε συνεννόηση με τον επικεφαλής διαιτητή μπορεί να συγχωνεύσει την κατηγορία αυτή με την αμέσως μικρότερη ή την αμέσως μεγαλύτερη. Σε αυτή την περίπτωση θα ισχύσει ξεχωριστή κατάταξη και βράβευση για την κάθε κατηγορία με βάση τη γενική κατάταξη.
·         Οι αγώνες θα γίνουν στις εξής 11 κατηγορίες:
1.       Μαθητές-Μαθήτριες Νηπιαγωγείων
2.       Μαθητές-Μαθήτριες Α’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
3.       Μαθητές-Μαθήτριες Β’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
4.       Μαθητές-Μαθήτριες Γ’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
5.       Μαθητές-Μαθήτριες Δ’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
6.       Μαθητές-Μαθήτριες Ε’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
7.       Μαθητές-Μαθήτριες ΣΤ’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
8.       Μαθητές-Μαθήτριες Α’ Γυμνασίου
9.       Μαθητές-Μαθήτριες Β’ Γυμνασίου
10.    Μαθητές-Μαθήτριες Γ’ Γυμνασίου
11.    Μαθητές-Μαθήτριες Λυκείων
·         Η αρχική κατάταξη θα γίνει με αλφαβητική σειρά για τα Νηπιαγωγεία, την  Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού. Σε όλες τις υπόλοιπες τάξεις η αρχική κατάταξη θα γίνει σύμφωνα με τα εθνικά ΕΛΟ της 1.1.2014 (με την προϋπόθεση ότι ο/η μαθητής-τρια έχει ΕΛΟ μεγαλύτερο ή ίσο του 1040, αλλιώς και πάλι αλφαβητικά)8.      ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
·         Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε τρεις ομίλους με Ελβετικό σύστημα 5 γύρων
1.       Όμιλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά)
2.       Όμιλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια)
3.       Όμιλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λύκεια)
·         Προϋπόθεση για τη δημιουργία ομίλου Λυκείων είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 3 ομάδων (πουλ 6 γύρων). Σε αντίθετη περίπτωση και με απόφαση της Διευθύντριας αγώνων και του Επικεφαλής Διαιτητή θα γίνει ενιαίος όμιλος για Γυμνάσια και Λύκεια (σε αυτή την περίπτωση θα ισχύσει ξεχωριστή κατάταξη και βραβεύσεις).
·         Η Διευθύντρια αγώνων σε συνεννόηση με τον επικεφαλής διαιτητή μπορεί να μειώσουν τον αριθμό των γύρων ή να αλλάξουν το σύστημα των αγώνων ενός ομίλου (π.χ. τουρνουά πουλ).


9.      ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΩΝ (ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΤΩΤΑΘΛΗΜΑ)
·         Η σύνθεση των ομάδων θα είναι 4μελής με υποχρεωτική συμμετοχή 1 τουλάχιστον κοριτσιού στην 4η σκακιέρα. Οι ομάδες με την έναρξη των αγώνων θα δηλώσουν τη βασική σύνθεσή τους (αποτελούμενη από 6 το πολύ μέλη), με τη σειρά που θα αγωνίζονται στις 3 γενικές σκακιέρες και θα ισχύει για όλο το πρωτάθλημα.
·         Κάθε σχολική ομάδα υποχρεούται να προσκομίσει, πριν την έναρξη των αγώνων, στον επικεφαλής διαιτητή, βεβαίωση του σχολείου ότι όλα τα μέλη της είναι μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, βεβαίωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του οικείου Σχολείου ή υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Γονέα  προς την Διευθύντρια των Αγώνων κατά την επιβεβαίωση της συμμετοχής.


10.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
·      Οι αγώνες του Ομαδικού Πρωταθλήματος θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
Σάββατο 29 Μαρτίου 2014   Λήξη επιβεβαίωσης συμμετοχών 9:30΄ π.μ.
Σάββατο 29 Μαρτίου 2014   1ος  Γύρος Έναρξη 9:30 ΄πμ.

·      Οι αγώνες του Ατομικού Πρωταθλήματος θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
Κυριακή 30 Μαρτίου 2014   Λήξη επιβεβαίωσης συμμετοχών 9:30΄ π.μ.
Κυριακή 30 Μαρτίου 2014   1ος  Γύρος Έναρξη 9:30΄ π.μ.

11.  ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
·     Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά χρονόμετρα και χρόνο σκέψης για κάθε αθλητή, 15 λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας. Επιπλέον, από την πρώτη κίνηση και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο αθλητής, παίρνει ακόμη πέντε δευτερόλεπτα (5”) χρόνου σκέψης.
·     Θα ισχύσουν οι κανόνες γρήγορου σκακιού (Rapid).


12.  ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
·      Για το Ατομικό Πρωτάθλημα θα ισχύσουν κατά σειρά τα ακόλουθα κριτήρια άρσης ισοβαθμίας:
A.      Για ελβετικό σύστημα    
1ο.   Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους).
2ο.   Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων).
3ο.   Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
4ο.   Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας (και τα κριτήρια άρσης της).
B.      Για κυκλικό σύστημα (round robin)
1ο.   Το σύστημα Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
2ο.   Αριθμός νικών (προηγείται ο σκακιστής-τρια με τις περισσότερες νίκες).
3ο.   Κατάταξη βαθμών του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων (τα μεταξύ τους αποτελέσματα).

·      Για το Ομαδικό Πρωτάθλημα θα ισχύσουν κατά σειρά τα ακόλουθα κριτήρια άρσης ισοβαθμίας:
1ο.   Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων (βαθμοί, πόντοι, εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους).
2ο.   Το σύνολο των πόντων σε όλους τους αγώνες.
3ο.   Το σύνολο των πόντων κατά σειρά στη 1η σκακιέρα, στη 2η, κ.ο.κ.


13.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
·         Ενστάσεις υποβάλλονται αμέσως μετά τη λήξη της συγκεκριμένης παρτίδας και εκδικάζονται άμεσα από την επιτροπή ενστάσεων που θα ορισθεί πριν την έναρξη των αγώνων. Το παράβολο ορίζεται στα 50,00 Ευρώ και μπορεί να κατατεθεί στην διευθύντρια ή στον επικεφαλής διαιτητή των αγώνων.
Το παράβολο επιστρέφεται αν γίνει δεκτή η ένσταση.
·         Διευκρινίζεται ότι όλες οι κληρώσεις γίνονται με το εγκεκριμένο από τη FIDE πρόγραμμα κληρώσεων και κατά συνέπεια δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις που αφορούν θέματα κληρώσεων.
·         Απαγορεύεται η παρουσία εντός του αγωνιστικού χώρου προπονητών, γονέων, συνοδών κλπ.  Συνίσταται να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό η απομάκρυνση των αγωνιζομένων από τον αγωνιστικό χώρο. Σε κάθε περίπτωση θα γίνεται με ευθύνη των ιδίων ή των συνοδών τους, σε ότι αφορά την έγκαιρη προσέλευσή τους αλλά και την ενημέρωσή τους για αγωνιστικά / τεχνικά θέματα.
·     Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που θα έχει επιτρέψει ο διαιτητής, απαγορεύεται επί ποινή μηδενισμού, σε όλους τους αγωνιζόμενους να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας στο χώρο των αγώνων και σε οποιαδήποτε παρακείμενη περιοχή καθορισμένη από τον διαιτητή.


14.   ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
·     Έκθεση βιβλίου


15.  ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Βραβεύονται με κύπελλα και μετάλλια οι τρεις πρώτοι της γενικής κατάταξης και τα τρία πρώτα κορίτσια άνω των 10 συμμετεχόντων ανά κατηγορία – κάτω των 10 συμμετεχόντων κύπελλο ο πρώτος και η πρώτη, μετάλλια, αναμνηστικά για όλους κλπ.).
Κύπελλα και μετάλλια για τις τρεις πρώτες ομάδες στο ομαδικό και αναμνηστικά  για όλους.


16.  ΓΕΝΙΚΑ
·         Ιατρός: Κατά την διάρκεια των αγώνων θα υπάρχει Ιατρός. Θα δοθούν πλήρη στοιχεία & οδηγίες κατά την επιβεβαίωση συμμετοχής.
·         Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη ή από τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδιοι είναι η Διευθύντρια των Αγώνων και ο Επικεφαλής διαιτητής.ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΣΣΑΣ

 

ΑΝΝΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ -ΤΣΟΥΝΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΕΣΣΑΣ

 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: