Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2009

Ικάριαμ : Η άφιξη της νέας έκδοσης 0.3.2 στους «ελληνικούς κόσμους» και ένα στιχούργημα! Ikariam: The version 0.3.2 in the greek “worlds” and a poem

Το γνωστό διαδικτυακό παιχνίδι φυλλομετρητή, Ikariam - πολύ δημοφιλές και όχι μόνο μεταξύ των νέων σε ηλικία – σήμερα εγκαινιάσθηκε με την αναβαθμισμένη νέα έκδοσι (που φέρει το επίσημο όνομα 0.3.2) στην ελληνική του εκδοχή (στην αγγλική έκδοσι η αλλαγή είχε προηγηθή) μεταφρασμένη και στην γλώσσα μας από τους Γερμανούς δημιουργούς του.
Η ελληνική έκδοσι, ως γνωστόν στους μυημένους, ακολουθεί κατα την αρίθμησι των διαφορετικών ελληνόφωνων παραλλαγών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας-«εξυπηρετητή» του παιχνιδιού που ονομάζονται «κόσμοι», την σειρά και την ονομασία των γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου (στην λατινική ορθογράφησί τους, έστω). Έτσι, στην ελληνική γλώσσα υπάρχουν μέχρι στιγμής δέκα «κόσμοι»-«σέρβερ», οι : Κόσμος Alpha - Κόσμος Beta - Κόσμος Gamma - Κόσμος Delta - Κόσμος Epsilon Κόσμος Zeta - Κόσμος Eta - Κόσμος Theta - Κόσμος Iota και κόσμος Kappa.

Με την ευκαιρία λοιπόν της νέας «εποχής» (με τις καινοτομίες της έκδοσης 0.3.2 ) καί για το ελληνόφωνο “Ikariam”, δίνουμε τα κυριότερα καινούργια χαρακτηριστικά για τους λάτρεις του παιχνιδιού:
(Για τα γενικά χαρακτηριστικά καθώς και την ορολογία του παιχνιδιού, σας παραπέμπουμε στο ιστολόγιο του Κωνσταντίνου, «Δημιουργία και Διασκέδαση» το οποίο είχε παρουσιάση και την έκδοσι 0.3.1)

ΝΕΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΠΑΛΙΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ
1. -- Προστασία νέων παικτών: Παίκτες μου μόλις γράφτηκαν στο παιχνίδι δεν μπορούν να δεχτούν επίθεσι στις εξής περιπτώσεις: μέχρι το Δημαρχείο τους να φτάση το επίπεδο 4, έχουν κάνει επίθεσι σε άλλο παίκτη ή ίδρυσαν την πρώτη τους αποικία.
2. -- Αναθεώρησι Θαυμάτων: Κάθε νησί έχει ένα θαύμα πάνω του το οποίο έχει μια ξεχωριστή ικανότητα. Οι παίκτες μπορούν να χτίσουν έναν ναό στις πόλεις τους, στον οποίο οι χωρικοί μπορούν να γίνουν ιερείς. Ο μέγιστος αριθμός ιερέων εξαρτάται από το επίπεδο του κτηρίου. Οι ιερείς παράγουν πίστι θαύματος μέσα σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με ένα δυναμικό μέγιστο που εξαρτάται από το επίπεδο του θαύματος (υπάρχουν 5 επίπεδα) και τον μέγιστο πληθυσμό όλων των πόλεων στο νησί. Η πίστι μειώνεται άμα ένας ιερέας αφαιρεθή από τον ναό ή άμα το όριο μεταβληθή. Κάθε θαύμα νησιού έχει ως μέγιστο το επίπεδο 5 και μπορεί να αναβαθμιστή από την κοινότητα του νησιού. Ωστόσο για να γίνη αυτό, πρέπει να δωριστούν αγαθά πολυτελείας. Είναι άσχετο ποιο αγαθό είναι, αλλά δέν μπορεί να είναι αυτό που παράγεται στο νησί. Παράδειγμα: Σε ένα νησί με μάρμαρο, μόνο κρασί, κρύσταλλο ή θείο μπορεί να δωρισθή.
3. -- Νέα μονάδα Εκτοξευτής Δόρατος: Ο εκτοξευτής δόρατος είναι μια νέα μονάδα πεζικού και είναι μονάδα που θα χρησιμοποιείται από την αρχή του παιχνιδιού (από το πρώτο επίπεδο).
4. -- Το σύστημα μάχης έχει αναθεωρηθή
[Συνεχίζουμε να μεταφράζουμε από επίσημο site του παιχνιδιού]:
Μονάδες και θέσεις μάχης έχουν αλλάξη τελείως. Υπάρχουν διαφορετικές θέσεις ή γραμμές στο πεδίο μάχης, που μπορούν να καταληφθούν από συγκεκριμένες μονάδες και να συμμετέχουν στην μάχη με διαφορετικούς τρόπους Το βαρύ πεζικό παρατάσσεται στις μπροστινές θέσεις και στις κυριότερες γραμμές μάχης. Στα πλαϊνά , δίπλα στο βαρύ πεζικό βρίσκεται το ελαφρύ πεζικό (ελαφριάς θωράκισης πεζικό - light infantry) και πίσω από την κύρια γραμμή παρατάσσονται οι μονάδες μεγάλης εμβέλειας (π.χ. τοξότες). Το τείχος της πόλης πρέπει να σπάση πρώτα για να αρχίση ή μάχη. Μόλις ή μία πλευρά καταφέρη να νικήση τις αντίπαλες κύριες γραμμές μάχης, η μάχη τελειώνει. `Αμα δεν υπάρχει αρκετό βαρύ πεζικό, οι κύριες γραμμές μάχης γεμίζουν με άλλες μονάδες οι οποίες πιθανόν να μην έχουν τόση επιτυχία σε μάχες στήθους με στήθους. Αυτές οι θέσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους πόλεως έχουν έναν περιορισμένο χώρο για μονάδες. Οι μονάδες που δεν θα χωράνε, δεν θα παίρνουν μέρος στην μάχη, άλλα θα περιμένουν σαν ρεζέρβες μέχρι να χρειαστούν. Οι παράμετροι των μονάδων έχουν αλλάξεη τελείως. Αυτό ισχύει και για το κόστος κατασκευής μονάδων και για την συντήρησί τους. Γενικά αυτά μειώθηκαν.

Σχόλιο: Η μάχη έτσι παρουσιάζεται πιο αληθοφανής και όχι εντελώς νοερά όπως στις πρώτες εκδόσεις, αλλά η διάρκειά της έχει δραματικά επιμηκυνθή –σε σημείο ακόμα και μια απλή πολιορκία να θεωρείται πιο πολύ πόλεμος παρά μεμονωμένη μάχη. Ειδικά με τις πολιορκίες σε πόλεις ανενεργών παίκτων οι οποίες διαθέτουν υψηλό τείχος τα πράγματα έχουν αλλάξη ριζικά: οι επιθετικοί παίκτες αποθαρρύνονται από την μεγάλη δύναμι του τείχους και την μεγάλη διάρκεια της πολιορκίας.
5. -- Χωριό Βαρβάρων: Τώρα υπάρχει ένα χωριό βαρβάρων στο νησί της πρωτεύουσας του παίκτη. Μπορεί να λεηλατηθή ως και 10 φορές. Τα αγαθά που μπορούν να λεηλατηθούν αλλά και η δύναμι των βαρβάρων αυξάνεται με κάθε επίθεσι. `Ετσι ένα νέο σύστημα μάχης μπορεί να δοκιμαστή χωρίς να κάνεις νέους εχθρούς.
Σχόλιο Κωνσταντίνου:
«Το βαρβαρικό χωριό είναι μέρος για επιθέσεις, όσο περισσότερες επιθέσεις, τόσο μεγαλύτερο, τόσο περισσότεροι βάρβαροι, τόσο περισσότερα υλικά Δηλαδή:
(1 Επίπεδο: 1 Βάρβαρος, Λεία: 500 Ξύλο
2Ε 8 B(άρβαροι), 500Ξ 500Θ(είο)
3Ε 27 Β, 500Ξ 500Θ 500Μ(άρμαρο)
4Ε 64 Β, 500Ξ 500 Θ 500Μ 500 Κ(ρύσταλλο) κτλ..)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορείς να επιτεθείς ΜΟΝΟ 10 φορές. Μετά εξαφανίζεται»

6. -- Νησιώτικα "Fora": Κάθε νησί τώρα έχει ένα δικό του μικρό φόρουμ (forum), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθή από κάθε παίκτη που έχει μια πόλι στο συγκεκριμένο νησί. Οι παίκτες έχουν πρόσβασι στα “φόρουμ” μέσω των θεάτρων του νησιού (αυτά φιγουράρουν τώρα κάπου στο κέντρο κάθε νησιού)
7. -- Το σύστημα έρευνας έχει αναθεωρηθή: Παλιά οι παίκτες μπορούσαν μόνο να επιλέξουν τον κλάδο έρευνας. Οι ερευνητικοί πόντοι αυτόματα κατατίθεντο σε αυτόν τον κλάδο και η έρευνα τελείωνε αμέσως. Από εδώ και στο εξής κάθε παίκτης (πληρώντας τις προϋποθέσεις για να ερευνηθή η έρευνα) μπορεί να καταθέση τους ερευνητικούς πόντους του σε μια έρευνα της κατηγορίας του. Οι ερευνητικοί πόντοι παράγονται κανονικά. `Αμα οι επιστήμονες έχουν παραγάγη τόσους πόντους, όσους χρειάζονται για να καλυφθή το κόστος, οι πόντοι μπορούν να ανταλλαχθούν για την έρευνα από τον σύμβουλο έρευνας. Η δυνατότητα «Ανταλλαγή κρυστάλλων για ερευνητικούς πόντους» έχει παραλειφθή.
8. -- Οι εμπορικές προσφορές ενισχύθηκαν: Η λίστα με τα αποτελέσματα του αναζητητή του παζαρέματος στην αγορά, τώρα δείχνει το μέγεθος του λιμένα εμπορικών συναλλαγών του προμηθευτή. `Ετσι η διάρκεια της αποστολής μπορεί να προ-υπολογισθή.
9. -- Μαθήματα για αρχάριους-αμύητους: `Ένα μάθημα με 8 βήματα έχει προστεθή στο παιχνίδι. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων, οι σύμβουλοι εξηγούν τα σημαντικότερα βήματα που πρέπει να ακολουθήσης όταν είσαι νέος στο παιχνίδι και έχεις αρχίση (ως πρωτάρης) να παίζεις.
10. -- Η κατάστασι διακοπών έχει επανασχεδιαστή: `Ενας παίκτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να μπή σε κατάσταση διακοπών. Στόλος και στρατός που είναι στον δρόμο τους για μια πόλι άλλου παίκτη θα τελειώσουν την τρέχουσα αποστολή τους. Ωστόσο, νέες αποστολές μπορούν μόνο να ξεκινήσουν όταν οι τρέχουσες τελειώσουν. … Κτήρια που αναβαθμίζονται θα σταματήσουν όταν θα ενεργοποιηθή η κατάστασι διακοπών και θα συνεχίσουν μόλις επανασυνδεθής στο παιχνίδι.

Μεταφέρουμε και τις πρώτες εντυπώσεις του συνεργάτη μας Κωνσταντίνου, όπως τις συνόψισε (με αρκετή δόσι απαισιοδοξίας) σε σχετικό forum:

«Η νέα έκδοση είναι κάτι παραπάνω από χάλια, άτομα παραπονιούνται ότι για επίθεση σε ανενεργό με τείχος έκαναν 6 ώρες, οι στρατιώτες σκοτώνονται από τα τείχη, τα θαύματα σχεδόν άχρηστα... Υπολογίζεται ότι το 1/4 των παιχτών θα εγκαταλείψουν το Ικάριαμ εξ αιτίας της νέας έκδοσης…»
Και κλείνουμε με την ευχή του πληροφορημένου νεαρού σχολιαστή (και παίκτη):
«Με το καλό να αλλάξει! (και όχι προς το χειρότερο πάλι)»Λεπτομέρειες σχετικά με το παιχνίδι και τα πάσης φύσεως μυστικά του, θα βρήτε στην Ikipedia ή αλλιώς και «Βικικάριαμ» (Wikikariam ) στην εξειδικευμένη δηλ. «εγκυκλοπαίδεια» του εν λόγω παιχνιδιού (βλ. διπλανή εικόνα με την αρχική σελίδα ).


.
ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑΡΙΑΜ!

Αλλά θα κλείσουμε ακόμα πιο πρωτότυπα. Με ένα νόστιμο ποιηματάκι αγνώστου στιχοπλόκου που αλιεύσαμε πριν από λίγο μέσα από τον καταιγισμό μηνυμάτων στις σελίδες μιας «συμμαχίας» (Μυρμιδόνες), σε έναν από τους «ελληνικούς» -ελληνόφωνους- «κόσμους» του «Ικάριαμ»:
[Σημ. Αφήνω την εμφάνισι και την ορθογραφία του κειμένου (σχεδόν) απείραχτη, για εύγλωττους λόγους]


Για την νέα έκδοση του Ικάριαμ

ο μηνας εχει 13 κι η μερα ειναι τριτη
και μεσα στο ικαριαμ μας κλεισανε το σπιτι
δεν ξερω αν βλεπω μονο εγω σ'αυτο την ειρωνεια
μα σε μια μερα γρουσουζιας αλλαξαμε πορεια...

φτιαχνω που λες ενα καφε και το pc ανοιγω,
γεματος περιεργεια φιλε μου δεν στο κρυβω.
μπαινω και στο ικαριαμ μ'ανυπομονησια
κι ενα τσουναμι με χτυπα σαν την ινδονησια!


πεφταν βροχη τα κυκλικα,χρειαστηκα ομπρελα,
οι συμμαχοι σ'απογνωση 2 βηματα απ'την τρελλα!
"χαθηκανε οι ποντοι μου",κλαιγοτανε ο ενας,
και ρωταγε αν το γιατι το ηξερε κανενας.


"εγω βρε που κουραστηκα να φτασω εδω πανω
ερχεστε και τους κλεβετε και τωρα τι θα κανω;"
"σταματησαν οι ερευνες και στην ακαδημια,
ποιος θα μου λυσει βρε παιδια αυτην την απορια;"

"τι γινεται βρε συμμαχοι με το χωριο βαρβαρων
αν τωρα τους επιτεθω τι υλικα θα παρω;"
οι ερωτησεις πληθαιναν μα κι η απελπισια,
o αρχηγος και στρατηγος ελεγαν "ψυχραιμια!"

τα νευρα μου τα χαπια μου κι ενα ταξι να φυγω!
βλεπω το εγκεφαλικο να μην το αποφυγω...
αγαπητοι μου συμμαχοι παρτε βαθια ανασα
κι αν στεναχωρεθηκατε ριχτε και καμμια μασα.

ολοι στην νεα εκδοση βρεθηκαμε χαμενοι
μα ειναι λογος να'μαστε κι απογοητευμενοι;
σε ολα τα προβληματα υπαρχουν παντα λυσεις
αρκει να εισαι θετικος να τα αντιμετωπισεις.

τις μαχες μην τις σταματας προτου καν τις αρχισεις
και με το πρωτο εμποδιο θες να τα παρατησεις.
εγω λοιπον χαλαρωσα αφου τα ειδα ολα
παρηγγειλα delivery πινω και κοκα-κολα.

ανοιξα την βοηθεια κι αρχισα να διαβαζω…

1 σχόλιο:

Giorgos13 είπε...

Pes ta re Aleksandre!!

-Alessandro