Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020

«ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ Μανιφέστου» ένα σημερινό στιχούργημα του Σελλενίδη (περί ελπίδος, φόβου και ελευθερίας). Una nuova poesia inedita di Alex. Sellenidis (sulla paura e la speranza e contro un noto aforismo).ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ  (Μανιφέστου)Δεν φοβούμαι τίποτα,

Δεν ελπίζω τίποτα,

Είμαι απλώς ιός – μπορεί και βάκιλλος του Yersin.Δεν φοβούμαι τίποτα,

Δεν ελπίζω τίποτα,

Είμαι ένας μύκης, μια λειχήν – η υπνοφόρος μήκων;
Δεν φοβούμαι τίποτα,

Δεν ελπίζω τίποτα ·

Σαν σκουληκάκι ταπεινό ή σαρκοβόρο κτήνος.(…)«Δεν ελπίζω τίποτα,

Δεν φοβούμαι τίποτα …».  Μή

δέν είμ’ επίγραμμα κραχτό, κατάλληλο για τάφους;
Αλέξανδρος Σελλενίδης
Χαλκίδα, 20/21.03.2020


..................

ΣΗΜ.


3 βάκιλλος του Yersin :μετωνυμία, αντί πανούκλα

6 η υπνοφόρος μήκων : Papaver Somniferum, ήτοι η (οποιούχος) παπαρούνα (βλ. π.χ. εδώ)

12 κραχτό (εδώ) = περιβόητο
 


Δεν υπάρχουν σχόλια: