Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΚΑΚΙ. Καί τα Περιφερειακά Πρωταθλήματα Στερεάς Ελλάδας στην Χαλκίδα! Νέα συνδιοργάνωση "ΑΒΑΞ ΚΑΙ ΠΕΣΣΟΙ" με την "Ευβοϊκή"!! Η Προκήρυξη των αγώνων. Anche i Campionati Studenteschi di Periferia a Calcide. Nuova Co-organizzazione dell' "Abaco E Pezzi" ed "EVVOIKI"! I. Il Bando di Gara.


Μετά την επιτυχή  διοργάνωσι του Νομαρχιακού Σχολικού απο τους δύο ενεργούς σκακιστικούς Συλλόγους της πόλης μας, τον ΑΒΑΞ ΚΑΙ ΠΕΣΣΟΙ και την Ευβοϊκή, το περασμένο Σαββατοκύριακο η Τοπική Επιτροπή Σκακιστικών Σωματείων Στερεάς Ελλάδος (ΤΕΣΣΣΕ) ανέθεσε στα εν λόγω 2 σωματεία την διοργάνωσι καί του Περιφερειακού Σχολικού Πρωταθλήματος!
Έτσι το εφετινό Περιφερειακό Ομαδικό Σχολικό θα διεξαχθή το Σάββατο 16-3-2019, ενώ το "Περιφερειακό Ατομικό Πρωτάθλημα Μαθητών - Μαθητριών Στερεάς Ελλάδας έτους 2019" την επομένη, 17 Μαρτίου, Κυριακή. Και πάλι στο σχολικό συγκρότημα όπου συστεγάζονται το 4ο Γυμνάσιο και το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Χαλκίδος.
Ακολουθεί η "Συμπληρωματική Προκήρυξη":


06-03-2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019
&
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019

1.      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
1.       
1.      Η Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε. έχοντας υπόψη:
1.      Το με αριθ. πρωτ. 98238/06-02-2017 έγγραφο της Ε.Σ.Ο. για επαναλειτουργία – επαναστελέχωση της Τοπικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
2.      Τη με αριθ. πρωτ. 10314/11-12-2018 γενική προκήρυξη της Ε.Σ.Ο..
Προκηρύσσει τα παρακάτω σκακιστικά πρωταθλήματα:
·        Περιφερειακό Ομαδικό Πρωτάθλημα Μαθητών - Μαθητριών Στερεάς Ελλάδας έτους 2019.
·        Περιφερειακό Ατομικό Πρωτάθλημα Μαθητών - Μαθητριών Στερεάς Ελλάδας έτους 2019.

2.      ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1.      Τη διοργάνωση των αγώνων αναλαμβάνουν τα σωματεία «Ευβοϊκή Ένωση Σκακιστών» και «ΑΕΚ Άβαξ και Πεσσοί» κατόπιν αναθέσεως από την Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε. με την έγκριση της Ε.Σ.Ο..

2.               Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 16-03-2019 και Κυριακή 17-03-2019 στο 4ο Γυμνάσιο – Εσπερινό Λύκειο Χαλκίδας (πάροδος 28ης Οκτωβρίου, Χαλκίδα).

3.      ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.      Στο ατομικό πρωτάθλημα δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές και μαθήτριες των Νηπιαγωγείων, των Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων, Δημοσίων και Ιδιωτικών, που ανήκουν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και προκρίθηκαν από τα μαθητικά πρωταθλήματα που διεξήχθησαν στις Περιφερειακές Ενότητες Ευβοίας και Βοιωτίας. Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές και μαθήτριες που αγωνίστηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδος, λόγω του μικρού αριθμού συμμετοχής στην εν λόγω Περιφερειακή Ενότητα.
Τέλος, δικαίωμα συμμετοχής στο ατομικό πρωτάθλημα, έχουν και οι μαθητές των Λυκείων που θα αγωνιστούν με τις ομάδες τους στο ομαδικό πρωτάθλημα.

2.               Στο ομαδικό πρωτάθλημα δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές και μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων, Δημοσίων και Ιδιωτικών που ανήκουν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με 4μελείς ομάδες. Επιτρέπεται η συμμετοχή και περισσοτέρων της μίας ομάδας από το ίδιο σχολείο

3.                Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η προσκόμιση, πριν την έναρξη των αγώνων, ιατρικής βεβαίωσης από καρδιολόγο, παθολόγο ή παιδίατρο. Οι μαθητές που είναι ταυτόχρονα και αθλητές μπορούν να συμμετέχουν με την προσκόμιση της κάρτας υγείας που διαθέτουν. (Απόφαση ΔΣ 20-10-2018)

4.      ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ
1.       
1.      Η σύνθεση των ομάδων θα είναι 4μελής με υποχρεωτική συμμετοχή 1 τουλάχιστον κοριτσιού στην 4η σκακιέρα. Οι ομάδες με την έναρξη των αγώνων θα δηλώσουν τη βασική σύνθεσή τους (αποτελούμενη το πολύ από 6 μέλη), με τη σειρά που θα αγωνίζονται στις 3 γενικές σκακιέρες και θα ισχύει για όλο το πρωτάθλημα.

2.                Επιτρέπεται η συμμετοχή και περισσοτέρων της μίας ομάδας από το ίδιο σχολείο.

3.                Κάθε σχολική ομάδα υποχρεούται να προσκομίσει, πριν την έναρξη των αγώνων, στον επικεφαλής διαιτητή, βεβαίωση του σχολείου (από τον Δ/ντη ή άλλον καθ’ όλα αρμόδιο) ότι όλα τα μέλη της είναι μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου.

4.               Στις δηλώσεις συμμετοχής στο ατομικό πρωτάθλημα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η κατηγορία (π.χ. Β’ Δημοτικού), το σχολείο, το εθνικό έλο του Ιανουαρίου 2019 (εφόσον υπάρχει) και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

5.               Η δήλωση συμμετοχής ισοδυναμεί με πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης.

5.                ΑΡΧΗΓΟΙ ΟΜΑΔΩΝ
1.       
1.      Κάθε ομάδα, παράλληλα με την κατάθεση της σύνθεσης ορίζει τον αρχηγό της, καθώς και έναν αναπληρωματικό που τον αντικαθιστά σε περίπτωση αδυναμίας του πρώτου να εκτελέσει τα καθήκοντά του.

2.                Αρχηγός μπορεί να είναι μόνο ένας από τους αγωνιζόμενους μαθητές. Δεν επιτρέπεται ο ορισμός του ίδιου αρχηγού ομάδας σε διαφορετική ομάδα σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος.

3.               Ο αρχηγός είναι ο μόνος που εκπροσωπεί επίσημα την ομάδα. Έχει το αποκλειστικό δικαίωμα, χωρίς να σχολιάζει σκακιστικά τη θέση της παρτίδας, να υποδεικνύει σε παίκτη της ομάδας του να προτείνει ή να αποδεχτεί πρόταση ισοπαλίας ή να εγκαταλείψει την παρτίδα.

4.               Οποιαδήποτε συνεννόηση μεταξύ παικτών και αρχηγού γίνεται μόνο παρουσία του διαιτητή της συνάντησης.

5.               Για τους αρχηγούς των ομάδων που δεν τηρούν τα όσα ρητά ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη καθώς και από τους κανονισμούς της FIDE Handbook (C.05.13) και της ΕΣΟ μπορεί να επιβληθεί ποινή αποβολής από την αίθουσα των αγώνων χωρίς αναπλήρωση. Στην περίπτωση που ο αρχηγός είναι παίκτης της ομάδας που αγωνίζεται ακόμα, τότε η προαναφερόμενη ποινή μετατρέπεται σε παύση από τα καθήκοντα του αρχηγού χωρίς αναπλήρωση.


6.      ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
1.       
1.      Το ομαδικό πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε τρεις ομίλους.
1.      1ος όμιλος: Δημοτικά
2.      2ος όμιλος: Γυμνάσια
3.      3ος όμιλος: Λύκεια.

2.               Ο Διευθυντής των Αγώνων σε συνεννόηση με τον επικεφαλής διαιτητή μπορεί να αλλάξει το σύστημα των αγώνων ανάλογα με τον τελικό αριθμό των συμμετοχών.

7.      ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
1.       
1.      Στο ατομικό πρωτάθλημα οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομίλους κατά τάξη και θα αγωνιστούν στις εξής 11 κατηγορίες:
1
Μαθητές-Μαθήτριες
Νηπιαγωγείων
2
Μαθητές-Μαθήτριες
Α’   Τάξης Δημοτικών Σχολείων
3
Μαθητές-Μαθήτριες
Β’   Τάξης Δημοτικών Σχολείων
4
Μαθητές-Μαθήτριες
Γ’   Τάξης Δημοτικών Σχολείων
5
Μαθητές-Μαθήτριες
Δ’   Τάξης Δημοτικών Σχολείων
6
Μαθητές-Μαθήτριες
Ε’   Τάξης Δημοτικών Σχολείων
7
Μαθητές-Μαθήτριες
ΣΤ’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
8
Μαθητές-Μαθήτριες
Α’  Γυμνασίου
9
Μαθητές-Μαθήτριες
Β’  Γυμνασίου
10
Μαθητές-Μαθήτριες
Γ’  Γυμνασίου
11
Μαθητές-Μαθήτριες
Λυκείων
2.               Με βάση τον αριθμό των συμμετεχόντων, το σύστημα αγώνων καθορίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
3-4
Κυκλικό σύστημα (πουλ) διπλών παρτίδων
5-6
Κυκλικό σύστημα (πουλ)
7-20
Ελβετικό 5 ή 6 γύρων
≥20
Ελβετικό 6 γύρων

3.                Ο Διευθυντής των Αγώνων σε συνεννόηση με τον επικεφαλής διαιτητή μπορεί να αλλάξει το σύστημα των αγώνων ανάλογα με τον τελικό αριθμό των συμμετοχών.

4.               Η αρχική κατάταξη στους ομίλους θα γίνει με αλφαβητική σειρά για τα Νηπιαγωγεία, την  Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού. Σε όλες τις υπόλοιπες τάξεις η αρχική κατάταξη θα γίνει σύμφωνα με τα εθνικά ΕΛΟ της 01-01-2019.

8.      ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
1.       
1.      Τα πρωταθλήματα (ομαδικά και ατομικά), στις κατηγορίες που υπάρχουν διαθέσιμα ηλεκτρονικά χρονόμετρα, θα διεξαχθούν με  χρόνο σκέψης δέκα πέντε (15) λεπτά για κάθε αθλητή για την ολοκλήρωση της παρτίδας. Επιπλέον, από την πρώτη κίνηση και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο αθλητής, παίρνει ακόμη δέκα δευτερόλεπτα (10”) χρόνου σκέψης.

2.                Στα πρωταθλήματα (ομαδικά και ατομικά), στις κατηγορίες που δεν υπάρχουν διαθέσιμα ηλεκτρονικά χρονόμετρα, μετά από την πάροδο 25 λεπτών από την έναρξη κάθε γύρου στις παρτίδες οι οποίες δεν έχουν τελειώσει θα χρησιμοποιείται χρονόμετρο με χρόνο σκέψης 5 λεπτά ανά παίκτη συν 3 δευτερόλεπτα για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο αθλητής.

9.                ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
1.       
1.      Για το ομαδικό πρωτάθλημα: Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα κριτήρια κατάταξης των ομάδων είναι κατά σειρά :
1.      Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων (βαθμοί, πόντοι, εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους).
2.      Το σύνολο των πόντων σε όλους τους αγώνες.
3.      Το σύνολο των πόντων κατά σειρά στη 1η σκακιέρα, στη 2η, κ.ο.κ..

2.                Για το ατομικό πρωτάθλημα: Για ελβετικό σύστημα:
1.      Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους).
2.      Το κριτήριο Μπούχολτζ cut-1 (βαθμοί αντιπάλων εξαιρουμένου του χαμηλότερου).
3.      Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων).
4.      Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).

3.                Για το ατομικό πρωτάθλημα: Για κυκλικό σύστημα (round robin):
1.      Το σύστημα Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
2.      Αριθμός νικών (προηγείται ο σκακιστής-τρια με τις περισσότερες νίκες).
3.      Κατάταξη βαθμών του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων (τα μεταξύ τους αποτελέσματα).

10.             ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
1.       
1.      Η οριστική επιβεβαίωση των συμμετοχών για το ομαδικό πρωτάθλημα θα γίνει το Σάββατο 16-03-2019 με τη φυσική παρουσία των παικτών στο χώρο των αγώνων, από τις 09:00 έως τις 10:00.
Κατά την επιβεβαίωση οι ομάδες θα δηλώσουν τη βασική τους σύνθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας προκήρυξης συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο που θα υπάρχει στη γραμματεία στο χώρο των αγώνων το οποίο θα καταθέσουν έως τις 10:00.
Το έντυπο θα υπογράφεται από τον αρχηγό της ομάδας.

2.                Όσες ομάδες κάνουν επιβεβαίωση μετά τις 10:00 θα αγωνιστούν στον 2ο γύρο.

3.                Έναρξη 1ου γύρου για τα ομαδικά πρωταθλήματα ορίζεται στις 10:30, Σάββατο 16-03-2019.

4.                Τελετή λήξης 15’ λεπτά μετά τη λήξη του τελευταίου γύρου.

11.             ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
1.       
1.      Η οριστική επιβεβαίωση των συμμετοχών για το ατομικό πρωτάθλημα θα γίνει την Κυριακή 17-03-2019 με τη φυσική παρουσία των παικτών στο χώρο των αγώνων, από τις 09:00 έως τις 10:00.

2.                Η έναρξη του 1ου γύρου για τα ατομικά πρωταθλήματα στις 10:30, Κυριακή 17-03-2019.

3.                Τελετή λήξης 15’ λεπτά μετά τη λήξη του τελευταίου γύρου.

12.             ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Σ.Ο.

1.      Για το ομαδικό πρωτάθλημα: Στην τελική φάση προκρίνονται τα τρία 1α Δημοτικά, τα τρία 1α  Γυμνάσια.

2.                Για την ενίσχυση των συμμετοχών ομάδων λυκείων, δεν θα υπάρχει αριθμητικός περιορισμός στις προκρίσεις, δηλαδή επιτρέπεται η ελεύθερη συμμετοχή ομάδων λυκείων στους τελικούς, με την απαραίτητη προϋπόθεση αυτές να έχουν συμμετάσχει στους προκριματικούς των περιοχών τους.
3.                Για το ατομικό πρωτάθλημα: Για την τελική φάση προκρίνονται τα δύο πρώτα αγόρια κάθε κατηγορίας και το πρώτο κορίτσι ανά κατηγορία.

4.                Θα δοθούν επιπλέον είκοσι πέντε (25) θέσεις πρόκρισης ανάλογα με τις συμμετοχές ανά κατηγορία (σύμφωνα με τη εθνική προκήρυξη της Ε.Σ.Ο.). Το Διοικητικό Όργανο της ΤΕΣΣΣΕ σε συνεργασία με τον Διευθυντή αγώνων και τον Επικεφαλής Διαιτητής θα αποφασίσει για τον καταμερισμό των επιπλέον θέσεων πρόκρισης.  

5.                Για τους προκρινόμενους, ισχύει το σύστημα επιλαχόντων (εάν δεν πάει ο πρώτος αναπληρώνεται από τον δεύτερο κ.ο.κ.) τόσο στο ομαδικό όσο και στο ατομικό πρωτάθλημα. Για τα αγόρια (στο ατομικό πρωτάθλημα) ισχύει η προϋπόθεση ότι ο επιλαχών θα πρέπει να έχει πετύχει τουλάχιστον το 50% της μέγιστής βαθμολογίας, το αντίστοιχο ποσοστό για τα κορίτσια ορίζεται στο 30%. (Απόφαση ΔΣ 9-12-2017)

6.                Δικαιούνται επίσης συμμετοχή στην Τελική Φάση και όσοι αγωνίστηκαν και δεν προκρίθηκαν στο ατομικό, αλλά αγωνίστηκαν στα προκριματικά ομαδικά και η ομάδα του σχολείου τους προκρίθηκε στην τελική φάση. Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω ρύθμιση αφορά αποκλειστικά όσους δεν έχουν προκριθεί στο ατομικό πρωτάθλημα.

7.                Όσοι μαθητές λυκείων συμμετέχουν με την ομάδα τους στην τελική φάση έχουν δικαίωμα συμμετοχής και στην τελική φάση των ατομικών πρωταθλημάτων μαθητών λυκείου.

13.             ΓΕΝΙΚΑ

1.      Επισημαίνεται ότι οι μαθητές θα αγωνιστούν απομονωμένοι από τους συνοδούς τους σε ιδιαίτερο χώρο (αίθουσα σχολείου) για κάθε κατηγορία ή σε κοινό χώρο για όλους τους ομίλους, στον οποίο θα απαγορεύεται η είσοδος κάθε αναρμοδίου.

2.                Ο Διευθυντής αγώνων έχει το δικαίωμα να αποβάλλει από το χώρο διεξαγωγής των αγώνων συμμετέχοντες ή συνοδούς που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη διοργάνωση και που δεν θα τηρούν τους κανόνες συμπεριφοράς και ασφάλειας.

3.                Διευκρινίζεται ρητά ότι, ισχύουν οι κανονισμοί rapidplay της FIDE (FIDE handbook, Laws of Chess)

4.                Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται στους θεατές η φωτογράφιση των συμμετεχόντων τα πρώτα 5 λεπτά των αγώνων.

5.                Συνίσταται να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό η απομάκρυνση των αγωνιζομένων από τον αγωνιστικό χώρο. Σε κάθε περίπτωση θα γίνεται με ευθύνη των ιδίων ή των συνοδών τους, σε ότι αφορά την έγκαιρη προσέλευσή τους αλλά και την ενημέρωσή τους για αγωνιστικά / τεχνικά θέματα.

6.                Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που θα έχει επιτρέψει ο διαιτητής, απαγορεύεται επί ποινή μηδενισμού, σε όλους τους αγωνιζόμενους να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας στις εγκαταστάσεις των αγώνων και σε οποιαδήποτε παρακείμενη περιοχή καθορισμένη από τον διαιτητή

7.                Για όσα δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη και στους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ αποφασίζει ο Διευθυντής Αγώνων σε συνεννόηση με τον Επικεφαλής Διαιτητή.
  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
 


Δεν υπάρχουν σχόλια: