Σάββατο, 21 Απριλίου 2018

Νεανικά Ατομικά ΤΕΣΣΣΕ 2018: Συμπληρωματική "ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ" για τις κατηγορίες Κ-14, Κ-16.

Αριθ. Πρωτ.:   58 / 20-04-2018


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ & ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018
(8, 10, 12, 14, 16 ΕΤΩΝ)


 1. ΜΕΡΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΓΟΡΙΑ Κ/14 & Κ/16


Η Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε. έχοντας υπόψη:
   • Το με αριθ. πρωτ. 98238/06-02-2017 έγγραφο της Ε.Σ.Ο. για επαναλειτουργία – επαναστελέχωση της Τοπικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
   • Τη με αριθ. πρωτ. 99314/12-12-2017 γενική προκήρυξη της Ε.Σ.Ο..
   • Τη με αριθ. πρωτ. 58/12-04-2018 ειδική προκήρυξη της Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε.
   • Το από 19-04-2018 έγγραφο αίτημα της Ένωσης Σκακιστών Άμφισσας
Τροποποιεί την αρχική ειδική προκήρυξη της ΤΕΣΣΣΕ (Α.Π. 58/12-04-2018) μόνο για τις παρακάτω κατηγορίες,


ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΦΑΣΗ
ΚΑΤΗΓ.
ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
36ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ (Κ16)
Κ/16
Από 1/1/2002 και μετά
21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ (Κ14)
Κ/14
Από 1/1/2004 και μετά
στις οποίες μεταθέτει την ημερομηνία διεξαγωγής τους κατά μία εβδομάδα ως εξής:


  1. Τα σωματεία πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν τη συμμετοχή των σκακιστών τους για τις κατηγορίες Αγόρια κ/14 και κ/16 μέχρι και την Τετάρτη 02-05-2018 και ώρα 20:00 μέσω e-mail στην ΤΕΣΣΣΕ (tessse@outlook.com ).

  1. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

Σάββατο 05-05-2018
1ος γύρος
Έναρξη 10:30 πμ
Σάββατο 05-05-2018
2ος γύρος
Έναρξη   5:00 μμ
Κυριακή 06-05-2018
3ος γύρος
Έναρξη 10:30 πμ
Κυριακή 06-05-2018
4ος γύρος
Έναρξη   5:00 μμ
Σάββατο 12-05-2018
5ος γύρος
Έναρξη 10:30 πμ
Σάββατο 12-05-2018
6ος γύρος
Έναρξη   5:00 μμ
  1. Κατά τα λοιπά ισχύει η αρχική προκήρυξη της ΤΕΣΣΣΕ (Α.Π. 58/12-04-2018).
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: