Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου 2018

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ: Ετυμολογία και σημασία της λέξης

Το γένος ουδετέρου ουσιαστικόΣυλλαλητήριοείναι λέξι σύνθετη και παράγεται απο το ρήμα λαλώ.
Συλλαλητήριο < Α.Ε. συν + λαλώ + τήριον
Το α΄συνθετικό συν = ομού, απο κοινού, μαζί
Λαλώ = φωνάζω, βγάζω φωνή, κρυγάζω
το γ΄συνθετικό -τήριο(ν) είναι κατάληξι ή μάλλον “παραγωγικό επίθημα” που σημαίνει συνήθως τον χώρο, (συχνά όμως και το μέσον), το μέρος όπου συντελείται κάτι (πρβλ. παρατηρητήριο, πωλητήριο, προσκλητήριο, ελατήριο, δικαστήριο , κολαστήριο, καθαρτήριο κλπ).
Ήτοι η λέξι σημαίνει:
Το μέρος, ο χώρος, και κατα συνέπεια η εκδήλωσι, όπου κάποιοι όλοι μαζί βρίσκονται για να μιλήσουν, να φωνάξουν, να διαδηλώσουν.
Παράδειγμα απο λεξικό:
Συλλαλητήριο (το) [1871] {...}
1. Μαζική διαδήλωση στην οποία οι συγκεντρωμένοι εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους για ένα θέμα ή την υποστήριξή τους σε κοινή θέση: "Συλλαλητήριο για την ελληνικότητα της Μακεδονίας"” 
ΛΕΞΙΚΟ Γεωργίου Μπαμπινιώτη: "Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας με σχόλια για την σωστή χρήση των λέξεων", 2η Έκδοση (2002), σ. 1681.
[ΣΣ: Για όποιον ενδιαφέρεται, το εν λόγω λεξικό υπάρχει και σε δοκιμαστική χρήσι 30 ημερών ως ηλε-βιβλίο]

Δεν υπάρχουν σχόλια: