Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2017

Ένα ποίημα για τα Χριστούγεννα (του Ἱερομόναχου Συμεών) και το κάθισμα του Όρθρου "Τι Θαυμάζεις Μαριάμ”. Una poesia per Natale del monaco ortodosso del Monte Athos Simeone e l' inno bizantino del mattutino “Che cosa stai ammirando Mariam?”

Γραμμένο 20 χρόνια πρίν. Στο Άγιο Όρος, Χριστούγεννα!
Για τον εκ Περού Ἱερομόναχο Συμεών (κατά κόσμον Miguel Angel de la Jara Higginson) σκοπεύουμε να επανέλθουμε.

ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ
  {Χριστούγεννα...]
Χριστούγεννα, ἐπέστρεψε ὁ ξένος στὸ κελλί,
κατόπιν ἀγρυπνίας καὶ ξεκουράστηκε,
μετὰ ἔστρωσε τὸ τραπέζι
καὶ ἄναψε δυὸ κεριὰ
καὶ εἶπε στὸν ἑαυτό του χρόνια πολλὰ

Ἡμέρα λαμπρὴ
καρδιὰ γαλήνια
μονάζω ἐδῶ
μένω χωρὶς κανέναν
μὲ ἱμάτιον μέλαν

1997 Πρωὶ στὸ Κελλί

Ἱερομόναχος Συμεών - Μὲ ἱμάτιον μέλαν
(καθὼς ἄνεμος ἁπλῶς φυσᾶ)

..................................................

 ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ

"Τι Θαυμάζεις Μαριάμ" Ψάλλει: η Αργυρώ Ρέππα
Τί θαυμάζεις Μαριάμ;
τί ἐκθαμβεῖσαι τῷ ἐν σοί;
Ὅτι ἄχρονον Υἱόν,
χρόνῳ ἐγέννησα φησί,
τοῦ τικτομένου τὴν σύλληψιν
μὴ διδαχθεῖσα.
Ἄνανδρος εἰμί, καὶ πῶς τέξω Υἱόν,
ἄσπορον γονὴν τίς ἑώρακεν,
ὅπου Θεὸς γάρ βούλεται,
νικᾶται φύσεως τάξις, ὡς γέγραπται.
Χριστὸς ἐτέχθη, ἐκ τῆς Παρθένου,
ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: