Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΚΑΚΙ: Τα Περιφερειακά Πρωταθλήματα Στερεάς Ελλάδος 2017, στην Θήβα! Α΄. Η «Ειδική Προκήρυξη». A Tebe il Campionato Scolastico Regionale di Scacchi 2017! I. Il Bando di Gara Speciale. School Chess; The Regional Championships 2017 at Thebes (Thiva)!

Επιτέλους μάς απεστάλη προ ολίγου η από την αρχή της εβδομάδος αναμενόμενη προκήρυξι του Περιφερειακού Σχολικού Πρωταθλήματος. Οι αγώνες θα διεξαχθούν (και αυτό ήταν γνωστό) στην Θήβα κατά το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Μαρτίου. Εύλογη η απορία για την μή προβλεπόμενη διεξαγωγή Νομαρχιακών Σχολικών ως αναμενόμενη προϋπόθεσι για την συμμετοχή στο Περιφερειακό, πράγμα που προφανώς οφείλεται στα  -συγγνωστά πάντως και, για εφέτος, δικαιολογημένα- προβλήματα ανασύστασης της Τοπικής Επιτροπής και τις αναπόφευκτες καθυστερήσεις κατα τον εν γένει αγωνιστικό προγραμματισμό. 
Διοργανωτής, λοιπόν του εφετινού Περιφερειακού το τοπικό σωματείο, ο Σκακιστικός Όμιλος Θήβας. Στον φίλο πρόεδρο του θηβαϊκού συλλόγου, κ. Γιώργο Συκαρά, ευχόμαστε Καλή Επιτυχία στην διοργάνωσι!
...............................................
Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε. ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
E-mail: tessse@outlook.com
Αριθ. Πρωτ.:   22 / 16-02-2017


ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 20171. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

1.1. Η Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε. έχοντας υπόψη: 1.1.1. Το με αριθ. πρωτ. 98238/06-02-2017 έγγραφο της Ε.Σ.Ο. για επαναλειτουργία – επαναστελέχωση της Τοπικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 1.1.2. Τη με αριθ. πρωτ. 98242/06-02-2017 γενική προκήρυξη της Ε.Σ.Ο..  Προκηρύσσει τα παρακάτω σκακιστικά πρωταθλήματα:  Περιφερειακό Ομαδικό Πρωτάθλημα Μαθητών - Μαθητριών Στερεάς Ελλάδας έτους 2017.   Περιφερειακό Ατομικό Πρωτάθλημα Μαθητών - Μαθητριών Στερεάς Ελλάδας έτους 2017.

1.2. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στη Θήβα, στο 1ο Λύκειο Θήβας (Κασσάνδρου Πάροδος, πλησίον Περιφερειακής οδού Αγίας Τριάδας), ως εξής: 1.2.1. Ομαδικό Πρωτάθλημα – Σάββατο 04-03-2017 1.2.2. Ατομικό Πρωτάθλημα – Κυριακή 05-03-2017   1.3. Τη διοργάνωση των αγώνων αναλαμβάνει ο Σκακιστικός Όμιλος Θήβας με τη σύμφωνη γνώμη της Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε. και την έγκριση της Ε.Σ.Ο..


2. ΔΙΑΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1. Στο ομαδικό πρωτάθλημα δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές και μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων, Δημοσίων και Ιδιωτικών των νομών που ανήκουν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (νομοί Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας), με 4μελείς ομάδες. Επιτρέπεται η συμμετοχή και περισσοτέρων της μίας ομάδας από το ίδιο σχολείο.

2.2. Δικαίωμα συμμετοχής στο ατομικό πρωτάθλημα έχουν οι μαθητές και μαθήτριες των Νηπιαγωγείων, των Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων, Δημοσίων και Ιδιωτικών, των νομών που ανήκουν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (νομοί Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας).


 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ

3.1. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση tessse.chess@yahoo.com μέχρι την Τετάρτη 1 Μαρτίου.

3.2. Στις δηλώσεις συμμετοχής στο ομαδικό πρωτάθλημα αναγράφεται το σχολείο (π.χ. 4ο Δημοτικό Θήβας) και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

3.3. Η σύνθεση των ομάδων θα είναι 4μελής με υποχρεωτική συμμετοχή 1 τουλάχιστον κοριτσιού στην 4η σκακιέρα. Οι ομάδες με την έναρξη των αγώνων θα δηλώσουν τη βασική σύνθεσή τους (αποτελούμενη το πολύ από 6 μέλη), με τη σειρά που θα αγωνίζονται στις 3 γενικές σκακιέρες και θα ισχύει για όλο το πρωτάθλημα.

3.4. Επιτρέπεται η συμμετοχή και περισσοτέρων της μίας ομάδας από το ίδιο σχολείο.

3.5. Κάθε σχολική ομάδα υποχρεούται να προσκομίσει, πριν την έναρξη των αγώνων, στον επικεφαλής διαιτητή, βεβαίωση του σχολείου (από τον Δ/ντη ή άλλον καθ’ όλα αρμόδιο) ότι όλα τα μέλη της είναι μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου.

3.6. Στις δηλώσεις συμμετοχής στο ατομικό πρωτάθλημα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η κατηγορία (π.χ. Β’ Δημοτικού) το σχολείο και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

3.7. Η δήλωση συμμετοχής ισοδυναμεί με πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης.


4. ΑΡΧΗΓΟΙ ΟΜΑΔΩΝ
 4.1. Κάθε ομάδα, παράλληλα με την κατάθεση της σύνθεσης ορίζει τον αρχηγό της, καθώς και έναν αναπληρωματικό που τον αντικαθιστά σε περίπτωση αδυναμίας του πρώτου να εκτελέσει τα καθήκοντά του.

4.2. Αρχηγός μπορεί να είναι μόνο ένας από τους αγωνιζόμενους μαθητές. Δεν επιτρέπεται ο ορισμός του ίδιου αρχηγού ομάδας σε διαφορετική ομάδα σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος.
 
4.3. Ο αρχηγός είναι ο μόνος που εκπροσωπεί επίσημα την ομάδα. Έχει το αποκλειστικό δικαίωμα, χωρίς να σχολιάζει σκακιστικά τη θέση της παρτίδας, να υποδεικνύει σε παίκτη της ομάδας του να προτείνει ή να αποδεχτεί πρόταση ισοπαλίας ή να εγκαταλείψει την παρτίδα.
 
4.4. Οποιαδήποτε συνεννόηση μεταξύ παικτών και αρχηγού γίνεται μόνο παρουσία του διαιτητή της συνάντησης.

4.5. Για τους αρχηγούς των ομάδων που δεν τηρούν τα όσα ρητά ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη καθώς και από τους κανονισμούς της FIDE Handbook (C.05.13) και της ΕΣΟ μπορεί να επιβληθεί ποινή αποβολής από την αίθουσα των αγώνων χωρίς αναπλήρωση. Στην περίπτωση που ο αρχηγός είναι παίκτης της ομάδας που αγωνίζεται ακόμα, τότε η προαναφερόμενη ποινή μετατρέπεται σε παύση από τα καθήκοντα του αρχηγού χωρίς αναπλήρωση.


5. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


5.1. Η επιβεβαίωση των συμμετοχών για το ομαδικό θα γίνεται το Σάββατο 04-03-2017 από τις 09:00 έως τις 09:30.

5.2. Όσες ομάδες κάνουν επιβεβαίωση μετά τις 09:45 θα αγωνιστούν στον 2ο γύρο.

5.3. Η επιβεβαίωση των συμμετοχών για το ατομικό θα γίνει την Κυριακή 05-03-2017 στο χώρο των αγώνων ως εξής: 5.3.1. Για τους μαθητές-τριες των νηπιαγωγείων και δημοτικών από 09:00 έως τις 09:20. 5.3.2. Για τους μαθητές-τριες των γυμνασίων και λυκείων από 09:20 έως τις 09:40

5.4. Όσοι μαθητές-τριες νηπιαγωγείων και δημοτικών κάνουν επιβεβαίωση μετά τις 9:30 θα αγωνιστούν στον 2ο γύρο.

5.5. Όσοι μαθητές-τριες γυμνασίων και λυκείων κάνουν επιβεβαίωση μετά τις 09:50 θα αγωνιστούν στον 2ο γύρο.


6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

6.1. Το ομαδικό πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε τρεις ομίλους με Ελβετικό σύστημα 5 γύρων. 6.1.1. 1ος όμιλος: Δημοτικά 6.1.2. 2ος όμιλος: Γυμνάσια 6.1.3. 3ος όμιλος: Λύκεια.

6.2. Προϋπόθεση για τη δημιουργία ομίλου είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 6 ομάδων (πουλ 5 γύρων). Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνει συγχώνευση ομίλων (όπου θα ισχύσει ξεχωριστή κατάταξη και βραβεύσεις).

6.3. Ο Διευθυντής των Αγώνων σε συνεννόηση με τον επικεφαλής διαιτητή μπορεί να αλλάξει το σύστημα των αγώνων ανάλογα με τον τελικό αριθμό των συμμετοχών. 


7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

7.1. Στο ατομικό πρωτάθλημα οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομίλους κατά τάξη και θα αγωνιστούν στις εξής 11 κατηγορίες: 
1 Μαθητές-Μαθήτριες Νηπιαγωγείων 
2 Μαθητές-Μαθήτριες Α’   Τάξης Δημοτικών Σχολείων 
3 Μαθητές-Μαθήτριες Β’   Τάξης Δημοτικών Σχολείων 
4 Μαθητές-Μαθήτριες Γ’   Τάξης Δημοτικών Σχολείων 
5 Μαθητές-Μαθήτριες Δ’   Τάξης Δημοτικών Σχολείων 
6 Μαθητές-Μαθήτριες Ε’   Τάξης Δημοτικών Σχολείων 
7 Μαθητές-Μαθήτριες ΣΤ’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων 
8 Μαθητές-Μαθήτριες Α’  Γυμνασίου 
9 Μαθητές-Μαθήτριες Β’  Γυμνασίου 
10 Μαθητές-Μαθήτριες Γ’  Γυμνασίου 
11 Μαθητές-Μαθήτριες Λυκείων

7.2. Με βάση τον αριθμό των συμμετεχόντων, το σύστημα αγώνων καθορίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 3-4 Κυκλικό σύστημα (πουλ) διπλών παρτίδων 5-6 Κυκλικό σύστημα (πουλ) 7-20 Ελβετικό 5 γύρων ≥20 Ελβετικό 6 γύρων

7.3. Ο Διευθυντής των Αγώνων σε συνεννόηση με τον επικεφαλής διαιτητή μπορεί να αλλάξει το σύστημα των αγώνων ανάλογα με τον τελικό αριθμό των συμμετοχών. 

7.4. Η αρχική κατάταξη στους ομίλους θα γίνει με αλφαβητική σειρά για τα Νηπιαγωγεία, την  Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού. Σε όλες τις υπόλοιπες τάξεις η αρχική κατάταξη θα γίνει σύμφωνα με τα εθνικά ΕΛΟ της 01-01-2017 (με την προϋπόθεση ότι ο μαθητής-τρια έχει ΕΛΟ μεγαλύτερο ή ίσο του 1040, αλλιώς και πάλι αλφαβητικά).


8. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ

8.1. Τα πρωταθλήματα (ομαδικά και ατομικά), στις κατηγορίες που υπάρχουν διαθέσιμα ηλεκτρονικά χρονόμετρα, θα διεξαχθούν με  χρόνος σκέψης 12 λεπτά για κάθε αθλητή για την ολοκλήρωση της παρτίδας. Επιπλέον, από την πρώτη κίνηση και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο αθλητής, παίρνει ακόμη τρία δευτερόλεπτα (3”) χρόνου σκέψης.

8.2. Στα πρωταθλήματα (ομαδικά και ατομικά), στις κατηγορίες που δεν υπάρχουν διαθέσιμα ηλεκτρονικά χρονόμετρα, μετά από την πάροδο 25 λεπτών από την έναρξη κάθε γύρου στις παρτίδες οι οποίες δεν έχουν τελειώσει θα χρησιμοποιείται χρονόμετρο με χρόνο σκέψης 3 λεπτά ανά παίκτη συν 2 δευτερόλεπτα για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο αθλητής,


9. ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ

9.1. Για το ομαδικό πρωτάθλημα: Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα κριτήρια κατάταξης των ομάδων είναι κατά σειρά : 9.1.1. Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων (βαθμοί, πόντοι, εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους). 9.1.2. Το σύνολο των πόντων σε όλους τους αγώνες. 9.1.3. Το σύνολο των πόντων κατά σειρά στη 1η σκακιέρα, στη 2η, κ.ο.κ..

9.2. Για το ατομικό πρωτάθλημα: Για ελβετικό σύστημα: 9.2.1. Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους). 9.2.2. Το κριτήριο Μπούχολτζ cut-1 (βαθμοί αντιπάλων εξαιρουμένου του χαμηλότερου). 9.2.3. Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων). 9.2.4. Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα). 9.2.5. Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας (και τα κριτήρια άρσης της).

9.3. Για το ατομικό πρωτάθλημα: Για κυκλικό σύστημα (round robin): 9.3.1. Το σύστημα Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα). 9.3.2. Αριθμός νικών (προηγείται ο σκακιστής-τρια με τις περισσότερες νίκες). 9.3.3. Κατάταξη βαθμών του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων (τα μεταξύ τους αποτελέσματα).

10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΟΜΑΔΙΚΟ Σάββατο 04-03-2017 1ος  – 3ος  Γύρος Έναρξη 10:45   Σάββατο 04-03-2017 4ος  – 6ος  Γύρος Έναρξη 13:45   Σάββατο 04-03-2017 Τελετή Λήξης Έναρξη 20’ μετά τη λήξη των αγώνων       ΑΤΟΜΙΚΟ Κυριακή 05-03-2017 1ος  – 3ος  Γύρος Έναρξη 10:45   Κυριακή 05-03-2017 4ος  – 6ος  Γύρος Έναρξη 13:45   Κυριακή 05-03-2017 Τελετή Λήξης Έναρξη 20’ μετά τη λήξη των αγώνων


11. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

11.1. Διευθυντής των Αγώνων ορίζεται ο κ. Συκαράς Γεώργιος.

11.2. Ο επικεφαλής διαιτητής θα οριστεί από τον διοργανωτή με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Σ.Ο. και της Κ.Ε.Δ. και θα γνωστοποιηθεί με συμπληρωματική προκήρυξη.

11.3. Οι διαιτητές θα οριστούν από το διοργανωτή με τη σύμφωνη γνώμη της ΤΕΔ και θα πρέπει να κατέχουν τίτλο διαιτησίας.


12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

12.1. Ενστάσεις υποβάλλονται αμέσως μετά τη λήξη της συγκεκριμένης παρτίδας και εκδικάζονται άμεσα από την επιτροπή ενστάσεων που θα ορισθεί πριν την έναρξη των αγώνων. Το παράβολο ορίζεται στα 50 Ευρώ και μπορεί να κατατεθεί στον διευθυντή των αγώνων.

12.2. Εάν η ένσταση δικαιωθεί έστω και μερικώς το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης.

12.3. Διευκρινίζεται ότι όλες οι κληρώσεις γίνονται με το εγκεκριμένο από τη FIDE πρόγραμμα κληρώσεων και κατά συνέπεια δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις που αφορούν θέματα κληρώσεων.


13. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

13.1. Ομαδικό Πρωτάθλημα: Τα τρία (3) πρώτα σχολεία σε κάθε κατηγορία θα βραβευτούν με κύπελλα και όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές των τριών (3) πρώτων σχολείων θα βραβευτούν με μετάλλια.

13.2. Το πρώτο σχολείο κάθε κατηγορίας ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια ομάδα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

13.3. Ατομικό Πρωτάθλημα: Σε κάθε κατηγορία, το πρώτο αγόρι της γενικής κατάταξης θα βραβευτεί με κύπελλο και μετάλλιο και το δεύτερο και τρίτο αγόρι της γενικής κατάταξης θα βραβευτεί με μετάλλιο.

13.4. Ατομικό Πρωτάθλημα: Σε κάθε κατηγορία, το πρώτο κορίτσι της γενικής κατάταξης θα βραβευτεί με κύπελλο και μετάλλιο και το δεύτερο και τρίτο κορίτσι της γενικής κατάταξης θα βραβευτεί με μετάλλιο.

13.5. Ο νικητής κάθε τάξης ανακηρύσσεται πρωταθλητής της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και το 1ο κορίτσι ανά τάξη ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

13.6. Σε όλους τους συμμετάσχοντες θα δοθούν αναμνηστικά διπλώματα. 


14. ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ

14.1. Για το ομαδικό πρωτάθλημα: Στην τελική φάση προκρίνονται τα τρία 1α Δημοτικά, τα δύο 1α  Γυμνάσια και το 1ο Λύκειο.

14.2. Για το ατομικό πρωτάθλημα: Για την τελική φάση προκρίνονται τα δύο πρώτα αγόρια κάθε κατηγορίας και το πρώτο κορίτσι ανά κατηγορία. 

14.3. Για τους προκρινόμενους, ισχύει το σύστημα επιλαχόντων (εάν δεν πάει ο πρώτος αναπληρώνεται από τον δεύτερο κ.ο.κ.) τόσο στο ομαδικό όσο και στο ατομικό πρωτάθλημα.

14.4. Δικαιούνται επίσης συμμετοχή στην Τελική Φάση και όσοι αγωνίστηκαν και δεν προκρίθηκαν στο ατομικό, αλλά αγωνίστηκαν στα προκριματικά ομαδικά και η ομάδα του σχολείου τους προκρίθηκε στην τελική φάση. Διευκρινίζεται  ότι η παραπάνω ρύθμιση αφορά αποκλειστικά όσους δεν έχουν προκριθεί στο ατομικό πρωτάθλημα.

14.5. Όσοι μαθητές λυκείων συμμετέχουν με την ομάδα τους στην τελική φάση (βλέπε 6.Α), έχουν δικαίωμα συμμετοχής και στην τελική φάση των ατομικών πρωταθλημάτων μαθητών λυκείου.


15. ΓΕΝΙΚΑ
 15.1. Επισημαίνεται ότι οι μαθητές θα αγωνιστούν απομονωμένοι από τους συνοδούς τους σε ιδιαίτερο χώρο (αίθουσα σχολείου) για κάθε κατηγορία ή σε κοινό χώρο για όλους τους ομίλους, στον οποίο θα απαγορεύεται η είσοδος κάθε αναρμοδίου.

15.2. Ο Διευθυντής αγώνων έχει το δικαίωμα να αποβάλλει από το χώρο διεξαγωγής των αγώνων συμμετέχοντες ή συνοδούς που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη διοργάνωση και που δεν θα τηρούν τους κανόνες συμπεριφοράς και ασφάλειας.

15.3. Διευκρινίζεται ρητά ότι, ισχύουν οι κανονισμοί rapidplay της FIDE (FIDE handbook, Laws of Chess), με την εξής  διαφοροποίηση στο άρθρο A.4.b: ποινή μηδενισμού για αντικανονική κίνηση επιβάλλεται στην περίπτωση που κάποιος από τους αντιπάλους πραγματοποιήσει 2 αντικανονικές κινήσεις (απόφαση ΔΣ ΕΣΟ 20/12/2014).

15.4. Σε όλες τις πανελλήνιες διοργανώσεις που διεξάγονται σε δημόσιους χώρους επιτρέπεται η φωτογράφηση αθλητών-συμμετεχόντων μόνο από τον εξουσιοδοτημένο φωτογράφο της διοργάνωσης. Το συγκεκριμένο φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμα μόνο από την ΕΣΟ για την προβολή της διοργάνωσης και του αθλήματος γενικότερα. (απόφαση ΔΣ 19/9/2015). Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται στους θεατές η φωτογράφιση των συμμετεχόντων τα πρώτα 5 λεπτά των αγώνων.

15.5. Συνίσταται να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό η απομάκρυνση των αγωνιζομένων από τον αγωνιστικό χώρο. Σε κάθε περίπτωση θα γίνεται με ευθύνη των ιδίων ή των συνοδών τους, σε ότι αφορά την έγκαιρη προσέλευσή τους αλλά και την ενημέρωσή τους για αγωνιστικά / τεχνικά θέματα.

15.6. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που θα έχει επιτρέψει ο διαιτητής, απαγορεύεται επί ποινή μηδενισμού, σε όλους τους αγωνιζόμενους να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας στις εγκαταστάσεις των αγώνων και σε οποιαδήποτε παρακείμενη περιοχή καθορισμένη από τον διαιτητή

15.7. Για όσα δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη και στους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ αποφασίζει ο Διευθυντής Αγώνων σε συνεννόηση με τον επικεφαλής διαιτητή.
  

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ     
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: