Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

Ομιλία-παρουσίασι βιβλίου για το Εθνικό Νόμισμα. Δευτέρα στην Χαλκίδα. Un invito alla presentazione del libro: :"Procedendo verso la valuta nazionale". An invitation to the presentation of the book "The transition to the National Currency".

Ένα Έθνος μπορεί να υπάρξη και χωρίς δικό του νόμισμα. Κράτος ισχυρό και ανεξάρτητο όμως, χωρίς δικό του νομισματικό σύστημα δέν υπήρξε και δέν δύναται να υπάρχει. Πάντα κατα την άποψί μας, η έλλειψι του εθνικού νομίσματος προσκρούει τουλάχιστον σε μία απο τις τρείς βασικές επιδιώξεις - προϋποθέσεις της κατ' Αριστοτέλην έννοιας του κράτους (= "πόλις"). Προφανώς στην "Αυτάρκεια".
Σοβαρότατη έλλειψι, η οποία λόγω ασυμβατότητας προς την "Αυτονομία" (όταν το νόμισμα που χρησιμοποιείται απο έναν λαό είναι ξένο) υπονομεύει τελικά και την "Ελευθερία".

Ο φίλος του ιστολογίου (και μέλος του συλλόγου Α.Ε.Κέντρο ΑΒΑΞ ΚΑΙ ΠΕΣΣΟΙ), Γιώργος Μητροπέτρος, μας προσκαλεί σε λίαν ενδιαφέρουσα ομιλία-παρουσίασι κατα την προσεχή Δευτέρα στην πόλι μας με αφορμή την πρόσφατη έκδοσι ενός βιβλίου του Γ. Τόλιου. Θέμα: "Η μετάβαση στο Εθνικό Νόμισμα"!
Να πάμε!

Δεν υπάρχουν σχόλια: