Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2016

Εορτολόγιον 5ης Νοεμβρίου: Του Αγίου Φιλολόγου! 5 Novembre: Festa del Santo Filologo

Συνάδελφός μας το έστειλε σε σελίδα δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Η εγκυρότητα της πληροφορίας δεδομένη κι ελεγμένη. Οπότε αναγκαία η εξ ημών έκφρασις ευχαριστιών και, φυσικά, δικαιολογημένη -να μην πώ αναγκαία-  η με τα "Εις Πολλά Έτη" αναδημοσίευσις!

"Σήμερα, λέει το συναξάρι, γιορτάζει –μεταξύ άλλων- ο Άγιος Φιλόλογος, μαθητής του Αποστόλου Παύλου (βλ. «ἀσπάσασθε Φιλόλογον καὶ Ἰουλίαν, Νηρέα καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ, καὶ Ὀλυμπᾶν καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς πάντας ἁγίους». Ρωμ. 16,15)".


Εκ του Μηναίου και του Συναξαριστού:
Απο τους Εβδομήκοντα!
"...ο Φιλόλογος ορίστηκε από τον απόστολο Ανδρέα επίσκοπος Σινώπης."

Στίχοι:
Eις τον Φιλόλογον.
"Φιλόλογος φιλῶν σὲ τὸν Θεὸν Λόγον,
Πληροῖ λόγους σούς, καὶ θανὼν σύνεστί σοι".

Δεν υπάρχουν σχόλια: