Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

Το ποίημα του Καβάφη «Παλαιόθεν ελληνίς» και άλλες 12 φωτογραφίες από την Κωνσταντινούπολι. La poesia di Kavafis “Dai vecchi tempi citta greca" e 12 foto ancora da Costantinopoli. Cavafi's poem "Greek from ancient times" (greek text and translation) + PhotosΠαλαιόθεν ελληνίς

Καυχιέται η Αντιόχεια   για τα λαμπρά της κτίρια,
και τους ωραίους της δρόμους·  για την περί αυτήν
θαυμάσιαν εξοχήν,  και για το μέγα πλήθος
των εν αυτή κατοίκων.   Καυχιέται που είν’ η έδρα
ενδόξων βασιλέων·  και για τους καλλιτέχνας
και τους σοφούς που έχει,  και για τους βαθυπλούτους
και γνωστικούς εμπόρους.  Μα πιο πολύ ασυγκρίτως
απ’ όλα, η Αντιόχεια  καυχιέται που είναι πόλις
παλαιόθεν ελληνίς·  του Άργους συγγενής:
απ’ την Ιώνη που  ιδρύθη υπό Αργείων
αποίκων προς τιμήν  της κόρης του Ινάχου.

Κ. ΚΑΒΑΦΗΣ
[1927]

ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙ: Greek from Ancient Times


Antioch is proud of its splendid buildings,
its beautiful streets, the lovely countryside around it,
its teeming population;
proud too of its glorious kings, its artists
and sages, its very rich
yet prudent merchants. But far more
than all this, Antioch is proud to be a city
Greek from ancient times, related to Argos
through Ione, founded by Argive colonists
in honor of Inachos’ daughter.

Translated by Edmund Keeley/Philip Sherrard
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: