Κυριακή, 5 Μαΐου 2013

Χριστός Ανέστη! Με τρία αναστάσιμα μουσικά βίντεο (Τζών Ντέμπνεϋ, Χρόνης Αηδονίδης, Χρήστος Σαντικάι). Cristo è Risorto! Auguri con 3 diversi video musicali (J. Debney, Chronis Aidonidis, Chr. Santikai)

1. passion of the christ soundtrack - 15 resurrection
Για τον συνθέτη και την σύνθεσι έχουμε αναφερθή λίαν προφάτως – για να μην πούμε ξανά για την ταινία!


2. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
(Chronis Aidonidis)
Χριστός Ανέστη, από τον Χρόνη Αηδονίδη
(Συνοδεύουν: Νεκταρία Καραντζή και Δημήτρης Βερύκιος)
CD Άφραστον Θαύμα (Legend/Lyra) και CD Επικράνθη (εκδ. Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος)


3. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ~ Χρήστος Σαντικάϊ

Χριστός ανέστη εκ νεκρών 
θανάτω θάνατον πατήσας 
και τοις εν τοις μνήμασιν 
ζωήν χαρισάμενος!

Δεν υπάρχουν σχόλια: