Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

Μάτ σε 4 κινήσεις. Ένα σκληροτράχηλο «4x4» σκακιστικό πρόβλημα στο Gameknot. “Chess Puzzle # 16930”; un problema piuttosto difficile a 4 mosse su Gameknot

Το σημερινό πρόβλημα 4 κινήσεων στον «παιχνιδοκόμβο» αποδείχθηκε αρκετά δύσκολο για την δυναμικότητα του γράφοντος. Φαινόταν μάλλον εύκολο, αφού ο μαύρος είναι σε θέσι zugswang με μόνο ένα του πιόνι να κινείται. Κι όμως, η ιδέα των δημιουργών δεν είναι προφανής, ενώ 1-2 δοκιμές αποδεικνύονται ατελέσφορες. 
Πικαρισμένος από τον χρόνο που έχασε στην προσπάθειά του μέσ’ στην νύχτα να επιλύση την σπαζοκεφαλιά, αναρτά την σύνθεσι των Melninchenko-Reznov στο ιστολόγιο για να μετρήσουν την δυναμικότητά τους και οι τυχόν ενδιαφερόμενοι εκ των επισκεπτών.

Έχουμε και λέμε:  
Τα λευκά παίζουν και κάνουν μάτ σε 4 κινήσεις! 
Καλή επιτυχία!

[Σημ. (Επειδή και εγώ δεν τα κατάφερα χωρίς βοήθεια) Όποιος επιθυμεί λίγη βοήθεια –εκτός από την δυνατότητα επικοινωνίας με σχόλιο- μπορεί, μετά ας πούμε από δέκα λεπτά προσπάθειας, να αναζητήση με την χρήσι του ποντικιού την πρώτη κίνησι της λύσης, η οποία κρύβεται κατάλληλα αποχρωματισμένη κάτω από το διάγραμμα]…

Λύσι:
1.ζ2-ζ3!

Δεν υπάρχουν σχόλια: