Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Το ποίημα του ιταλού ποιητή Έρρι ντε Λούκα «Αξία» και μετάφρασί του. La poesia “Valore” di Erri de Luca e una nostra traduzione neogreca (in dedica)

Ο αναγνωρισμένος στην Ιταλία σύγχρονος ποιητής και συγγραφέας, Έρρι ντε Λούκα διαβάζει στο παρακάτω βίντεο ένα αντιπροσωπευτικό ποίημά του.
 Ένα επιβλητικό ποιητικό κομμάτι που κάτι μας θυμίζει από Ελύτη (του Άξιον Εστί) και το οποίο από καιρό θέλαμε να σας το παρουσιάσουμε σε μετάφρασι.  

Considero valore - Erri De Luca  
Il testo italiano:

VALORE


Considero valore ogni forma di vita, la neve, la fragola, la mosca.
Considero valore il regno minerale, l'assemblea delle stelle.
Considero valore il vino finché dura il pasto, un sorriso involontario,
la stanchezza di chi non si è risparmiato, due vecchi che si amano.
Considero valore quello che domani non varrà più niente e quello
che oggi vale ancora poco.
Considero valore tutte le ferite.
Considero valore risparmiare acqua, riparare un paio di scarpe,
tacere in tempo, accorrere a un grido, chiedere permesso prima di sedersi,
provare gratitudine senza ricordare di che.
Considero valore sapere in una stanza dov'è il nord,
qual è il nome del vento che sta asciugando il bucato.
Considero valore il viaggio del vagabondo, la clausura della monaca,
la pazienza del condannato, qualunque colpa sia.

Considero valore l'uso del verbo amare e l'ipotesi che esista un creatore.
Molti di questi valori non ho conosciuto


E. de Luca “Opera sull'acqua e altre poesie”  

Μετάφρασι:

ΑΞΙΑ 


Θεωρώ αξία κάθε μορφή ζωής, το χιόνι, την φράουλα, την μύγα.
Θεωρώ αξία το βασίλειο των ορυκτών, την σύνοδο των άστρων.

Θεωρώ αξία το κρασί κατά το γεύμα, ένα ακούσιο χαμόγελο,
την κούρασι ενός που δεν φείδεται του εαυτού του, δύο γέροι που αγαπιούνται.

Θεωρώ αξία εκείνο που αύριο δεν θά ‘χει καμμία αξία και εκείνο 
που σήμερα αξίζει ακόμη λίγο.

Θεωρώ αξία όλες τις πληγές.

Θεωρώ αξία το να εξοικονομείς νερό, να επιδιορθώνεις ένα ζευγάρι παπούτσια,
να σιωπάς εγκαίρως, να προστρέχεις σε μια κραυγή, να ζητάς άδεια πριν να καθίσης, να νιώθεις ευγνωμοσύνη χωρίς να θυμάσαι τον λόγο.

Θεωρώ αξία να ξέρεις σε μια κάμαρη πού είναι ο Βορράς,
ποιο είναι το όνομα του ανέμου που στεγνώνει την μπουγάδα.

Θεωρώ αξία το ταξίδι του τυχοδιώκτη, τον εγκλεισμό της μοναχής,
την υπομονή του κατάδικου, οποιοδήποτε κι αν είναι το παράπτωμα.

Θεωρώ αξία την χρήσι του ρήματος αγαπώ και την υπόθεσι ότι υπάρχει ένας Πλάστης.

(Πολλές από αυτές τις αξίες δεν έχω γνωρίση)

Έρρι ντε Λούκα

Μετάφρασι: Αλέξανδρος Σελλενίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: