Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

28 Ιουνίου, 28 χρόνια πρίν: η (ανοικτή; ) επιστολή του Φίσερ στην Ιουδαïκή Εγκυκλοπαίδεια. 28 Giugno 1984; 28 anni fa: una lettera aperta di Fischer alla "Encyclopaedia Judaica"

Αφήνω τα εύληπτα παρεπόμενα στοιχεία της επιστολής, τα τυπικά της αλληλογραφίας, (όπως και τα περιττά φιλολογικά σχόλια), και προχωράω σε μια προσωπική μετάφρασι του κυρίως κειμένου της επιστολής του Μεγάλου Μπόμπυ, του τότε Παγκόσμιου Πρωταθλητή (για άλλους «φρενοβλαβή», για εμένα Πρώτου Παγκόσμιου Σκακιστή), στην Encyclopaedia Judaica, υπο ημερομηνίαν 28 Ιουνίου 1984:

Το πρωτότυπο:

AN OPEN LETTER FROM:
 BOBBY FISCHER
THE WORLD CHESS CHAMPION

TO: ENCYCLOPAEDIA JUDAICA
P.O. Box 50307 Pasadena, CA 91105
June 28, 1984

The Editors ENCYCLOPAEDIA JUDAICA JERUSALEM
The Macmillan Company
866 Third Avenue New York City, NY 10022

Gentlemen:

Knowing what I do about Judaism, I was naturally distressed to see that you erroneously featured me as a Jew in ENCYCLOPAEDIA JUDAICA. Please do not make this mistake again in any future editions of your voluminous, pseudo-authoritative publication. I am not today, nor have I ever been a Jew, and as a matter of fact, I am uncircumcised.

I suggest rather than fraudulently misrepresenting me to be a Jew, and dishonestly abusing my name and reputation as a kind of advertising gimmick to improve the image of your religion (Judaism), you try to promote your religion on its own merits — if indeed it has any! In closing,

I trust that I am not being unrealistically optimistic, in thanking you in advance for your anticipated cooperation in this matter.

Truly yours,

Bobby Fischer,
The World Chess Champion

Η μετάφρασί μου:


Κύριοι,

Γνωρίζοντας ό,τι δύναμαι περί Ιουδαϊσμού, μου προκάλεσε θλίψι, όπως είναι φυσικό, αυτό που είδα, το ότι εσφαλμένα με παρουσιάζετε σαν Εβραίο στην ΙΟΥΔΑÏΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ. Παρακαλώ όπως μη διαπράξετε εκ νέου αυτό το λάθος σε τυχόν μελλοντικές εκδόσεις της πολυτόμου και ψευδο-εγκύρου εκδόσεώς σας. Δεν είμαι κατά το παρόν, δεν ήμουν, ούτε έχω υπάρξη Εβραίος και, όντως, δεν είμαι περιτετμημένος.

Προτείνω, αντί απατηλώς να με παρουσιάζετε κατά τρόπον στρεβλωτικό ως Εβραίο, και να επιχειρείτε να βελτιώσετε την εικόνα της υμετέρας θρησκείας κακοήθως προσβάλλοντας το όνομα και την υπόληψί μου εν είδει διαφημιστικού τεχνάσματος, να κοιτάξετε να προωθήσετε την θρησκεία σας βασιζόμενοι στις δικές της αξίες – εάν πραγματικώς διαθέτει τοιαύτας.

Εν κατακλείδι, ευελπιστώ ότι δεν διατελώ αβασίμως αισιοδοξών, ευχαριστώντας σας εκ των προτέρων για την επι του θέματος προσδοκώμενη συνεργασία.

Αληθώς υμέτερος

Μπόμπυ Φίσερ
Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο Σκάκι

Μετάφρασι:  Αλέξ. Σοϊλεμέζης

Δεν υπάρχουν σχόλια: