Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

Ψηφοδέλτιο του «ΟΧΙ» Νομού Ευβοίας. Υποψήφιος Βουλευτής: Αλέξανδρος Σοϊλεμέζης (Βιογραφικό). Curriculum Vitae del candidato deputato Alex. Soilemezis

Είναι πιθανό να παρατηρήθηκε και από άλλους επισκέπτες της ιστοσελίδας του Ενιαίου Παλλαϊκού Μετώπου, πως (-και για μένα- για αδιευκρίνιστους εισέτι λόγους) στην επίσημη λίστα με τον τίτλο ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ «ΟΧΙ», δεν περιλαμβάνεται (με την μορφή αναδυόμενου αρχείου) το βιογραφικό του υπογράφοντος. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει με τους άλλους συνυποψηφίους και συναγωνιστές μου στο ψηφοδέλτιο του «ΟΧΙ».
Το πιθανώτερο βεβαίως είναι η εκ παραδρομής παράλειψι.
Ίσως, όμως και να επεξηγείται αρκούντως από τον οικείο σύνδεσμο της κεντρικής σελίδας του Ε.ΠΑ.Μ., τον επιγραφόμενο «Οι υποψήφιοι του 'ΟΧΙ' που υποστηρίζονται από το ΕΠΑΜ (με βιογραφικά)». Με δεδομένο οτι εγώ ήμουν και παραμένω ενεργός πολιτικά, εγγύτερα στην Κίνησι Πολιτών, υποστηρικτής των πατριωτικών θέσεων του Ε.ΠΑ.Μ. και (λόγω νεανικής συμπάθειας στην φοιτητική παράταξι της Χ.Σ.Κ. του αείμνηστου Ν. Ψαρουδάκη) κατ’ επανάληψι ψηφοφόρος της Δημοκρατικής Αναγέννησης, αλλά πάντως κομματικά ανέντακτος πατριώτης.
Ένας λόγος που με υποχρεώνει να δημοσιοποιήσω το βιογραφικό μου εδώ, καταχρώμενος για μια ακόμη φορά την υιικού τύπου συγκατάβασι του γενικά φιλόξενου «Νέου Παλαμήδη»


 Αλέξανδρος Σοϊλεμέζης

Δεν υπάρχουν σχόλια: