Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2011

Ακολουθώντας τον Αστέρα «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί». Seguendo la Stella (del Natale) nel buio…

Εμπρός, πάμε αδέλφια –όσοι πιστοί- να δούμε πού γεννήθηκε ο Χριστός!
Ας ακολουθήσουμε , λοιπόν, το αστέρι πού πηγαίνει
Μαζί κι εμείς με τους Μάγους βασιλιάδες απ’ την Ανατολή.
Άγγελοι εκεί ακατάπαυστα υμνούνε…

Καθίσματα Όρθρου ΧριστουγέννωνΔεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός,
ἀκολουθήσωμεν λοιπὸν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ,
μετὰ τῶν μάγων Ἀνατολῆς τῶν βασιλέων.
Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν, ἀκαταπαύστως ἐκεῖ.
Ποιμένες ἀγραυλοῦσιν, ᾠδὴν ἐπάξιον.
Δόξα ἐν ὑψίστοις λέγοντες, τῷ σήμερον ἐν σπηλαίῳ τεχθέντι,
ἐκ τῆς Παρθένου, καὶ Θεοτόκου,
ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: