Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011

«Θυσία»: Ένα μοναχικό (σκακιστικό) χαϊκού. “Sacrificio” una piccola poesia (Haiku) in tema del Cavallier Palamedes/ “Palomides” ( traduzione Italiana)

«Sacrifice»: A Haiku dedicated to Palamedes (sir Palomides) Arthurian.
By Alexander Sellenides

.
.
.

Θυσία
(Στον Παλαμήδη-Διγενή, του κύκλου του Αρθούρου)

Χωρίς την Ντάμα
Μοναχικός ιππότης
Μπροστά σε κάστρα!

Αλέξανδρος Σελλενίδης


Sacrificio
A sir Palamede / Palomides (Artureo)

Senza la Dama
Cavalier desolato
Sotto le Torri!

Alessandro Sellenides