Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

Προκηρύχθηκε το Ατομικό Πρωτάθλημα Εφήβων - Νεανίδων Ανατολικής Στερεάς 2012. Scacchi: Campionato singolare giovanile (regionale) 2012

Αναδημοσιεύουμε την προκήρυξη των Ατομικών Πρωταθλήματων Εφήβων - Νεανίδων «ΤΕΣΣΑΣ 2012», η οποία μάς κοινοποιήθηκε εχθές από την ΕΣΟ.
Εντύπωσι μας έκανε, όχι μόνο ο τίτλος «2012» (αν δεν πρόκειται για τυπογραφικό λάθος, αντί για 2011), αλλά και ο σύντομος χρόνος για τις δηλώσεις συμμετοχής.
Εν τω μεταξύ περιμένουμε στο ακουστικό μας για την επίσημη ενημέρωσί μας για τα αποτελέσματα του 4ου Ομαδικού Πρωταθλήματος Παίδων - Κορασίδων της ΤΕΣΣΑΣ για το 2011…

Αριθ. Πρωτ. 90220/21.12.2011

ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΕΣΣΑΣ 2012

ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ
(Κάτω των 18 ΕΤΩΝ)

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
Η ΕΣΟ προκηρύσσει τα Ατομικά Πρωταθλήματα Ανατολικής Στερεάς 2012 κάτω των 18 ετών, Εφήβων-Νεανίδων.

2. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
ΕΣΟ και ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Εντευκτήριο Ένωσης Σκακιστών Άμφισσας

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Τα Ατομικά Πρωταθλήματα Ανατολικής Στερεάς 2012 θα διεξαχθούν στις παρακάτω κατηγορίες:
Κατηγορία Ημερομηνία Γέννησης

Εφήβων κάτω των 18 ετών γεννημένοι από 1/1/1994 και μετά
Νεανίδων κάτω των 18 ετών γεννημένες από 1/1/1994 και μετά

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Θα διεξαχθούν 2 ανεξάρτητα πρωταθλήματα, ένα ανά κατηγορία.
Το σύστημα διεξαγωγής για κάθε κατηγορία θα είναι Ελβετικό 5 γύρων ανάλογα με τις συμμετοχές.
Σε περίπτωση που οι συμμετοχές σε κάποια κατηγορία είναι λιγότερες από 7 τότε το σύστημα διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Συμμετοχές Σύστημα

1 Δεν θα διεξαχθεί πρωτάθλημα
2 Τουρνουά 4 παρτίδων
3-6 Κυκλικό σύστημα (πουλ) απλών συναντήσεων

Δεν θα υπάρξει συγχώνευση κατηγοριών.

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Το πρόγραμμα αγώνων θα είναι ως εξής:
1ος γύρος, Δευτέρα 26/12/2011, ώρα 16:00
2ος, 3ος γύρος, Τρίτη 27/12/2011, ώρα 10:00 και 18:00
4ος , 5ος γύρος, Τετάρτη 28/12/2011, ώρα 10:00 και 18:00

Η ΕΣΟ και η Διεύθυνση των αγώνων, διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του προγράμματος.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ

Ο αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά χρονόμετρα.
Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 90 λεπτά για τις 40 πρώτες κινήσεις και στη συνέχεια 30 λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας. Επιπλέον , για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο παίκτης παίρνει 30’’ ( μισό λεπτό ) προστιθέμενο χρόνο, από την πρώτη κίνηση.
Ο σκακιστής που θα υπερβεί τον παραπάνω χρόνο σκέψης θα χάνει την παρτίδα.
Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική μέχρι την λήξη της παρτίδας.
Σκακιστής/τρια που δεν έχει προσέλθει για να αγωνισθεί μετά την πάροδο μίας (1) ώρας από την έναρξη των αγώνων μηδενίζεται ( άρθρο 6.6 κανονισμού FIDE )


7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ– ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές και αθλήτριες των σωματείων της ΤΕΣΣΑΣ με έγκυρο Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας της ΕΣΟ, που γεννήθηκαν από 1/1/1994 και μετά.
Σκακιστές και σκακίστριες που έχουν μεταγραφεί με «υποσχετική» από σωματείο της ΤΕΣΣΑΣ σε σωματείο άλλης Ένωσης ή Επιτροπής, έχουν το δικαίωμα να αγωνισθούν σε αυτό το πρωτάθλημα.
Σκακιστές και σκακίστριες που έχουν μεταγραφεί με «υποσχετική» από σωματείο άλλης Ένωσης ή Επιτροπής σε σωματείο της ΤΕΣΣΑΣ, δεν έχουν το δικαίωμα να αγωνισθούν σε αυτό το πρωτάθλημα.
Σκακιστές και σκακίστριες που έχουν μεταγραφεί με «ελεύθερη» μεταγραφή από σωματείο της ΤΕΣΣΑΣ σε σωματείο άλλης Ένωσης ή Επιτροπής δεν έχουν το δικαίωμα να αγωνισθούν στο πρωτάθλημα, εφόσον μέχρι και την ημερομηνία της απόφασης της Επιτροπής Μεταγραφών της Ε.Σ.Ο. για τη μεταγραφή τους, δεν έχει πραγματοποιηθεί ή ξεκινήσει το αντίστοιχο πρωτάθλημα της Ένωσης ή της Επιτροπής στην οποία μεταγράφονται.
Σκακιστές και σκακίστριες που έχουν μεταγραφεί με «ελεύθερη» μεταγραφή από σωματείο άλλης Ένωσης ή Επιτροπής σε σωματείο της ΤΕΣΣΑΣ έχουν το δικαίωμα να αγωνισθούν στο πρωτάθλημα, εφόσον μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων (26-12-2011), έχει πραγματοποιηθεί η μεταγραφή τους με απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών της Ε.Σ.Ο. και με τη προϋπόθεση ότι δεν αγωνίστηκαν στο πρωτάθλημα της Ένωσης ή Επιτροπής από την οποία προέρχονται.
Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε Σκακιστές και Σκακίστριες που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις .

Η προσέλευση των αθλητών, την πρώτη ημέρα των αγώνων, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 15:30, δηλαδή τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη των αγώνων, για επιβεβαίωση της συμμετοχής με τη φυσική παρουσία τους.


8. ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Πριν την κλήρωση του 1ου γύρου οι αθλητές κατατάσσονται κατά σειρά: διεθνούς ΕΛΟ- τίτλο, Εθνικό ΕΛΟ – τίτλο και εν συνεχεία με αλφαβητική σειρά με λατινικούς χαρακτήρες. Θα χρησιμοποιηθούν οι εν ισχύ πίνακες της FIDE και της ΕΣΟ.( Γενική Οδηγία ΚΕΔ 3/2009 )


9. ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Σε περίπτωση ισοβαθμίας ακολουθούνται κριτήρια που προβλέπονται από τον Κανονισμό Αγώνων. Συγκεκριμένα, όλες οι θέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια άρσης ισοβαθμίας:
Για ελβετικό σύστημα
α) Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισοβάθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους).
β) Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων )
γ) Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
δ) Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας (και τα κριτήρια άρσης της).
Για κυκλικό σύστημα (roundrobin)
α) Το σύστημα Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
β) Αριθμός νικών (προηγείται ο σκακιστής-τρια με τις περισσότερες νίκες).
γ) Κατάταξη βαθμών του τουρνουά μεταξύ των ισοβάθμων.
Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό του Μπούχολτζ ή του Μπέργκερ θα γίνει εφαρμογή του “virual opponent”.
Αν μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων,διατηρείται η ισοβαθμία ανάμεσα σε 2 συμμετέχοντες,σε κάποια από τις 3 πρώτες θέσεις,τότε θα γίνει διπλός αγώνας μπαράζ μεταξύ των ισοβάθμων (τα χρώματα του 1ου αγώνα καθορίζονται με κλήρωση),με χρόνο σκέψης 5 λεπτά και επαύξηση 3 δευτερολέπτων ανά κίνηση για κάθε σκακιστή.
Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος θα διεξαχθεί αγώνας «ξαφνικού θανάτου»,κατά τα πρότυπα των κανονισμών που ισχύουν για το παγκόσμιο κύπελλο της FIDE,με χρόνο σκέψης 5 λεπτά για τα λευκά και 4 λεπτά για τα μαύρα. Μετά την 60η κίνηση υπάρχει επαύξηση 3 δευτερόλεπτα ανά κίνηση για κάθε σκακιστή. Ο καθορισμός του χρώματος (λευκά ή μαύρα) γίνεται με κλήρωση (ο νικητής της κλήρωσης επιλέγει χρώμα). Αν και αυτός ο αγώνας λήξει ισόπαλος,για την άρση της ισοβαθμίας νικητής ανακηρύσσεται ο σκακιστής-στρια που αγωνίστηκε με τα μαύρα. Αν μετά την εφαρμογή των κριτηρίων α,β και γ προκύψει ισοβαθμία σε οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός των 3 πρώτων,οι αθλητές ανακηρύσσονται ισόβαθμοι.

10. ΕΠΑΘΛΑ
Στον πρωταθλητή/τρια κάθε κατηγορίας θα απονεμηθεί κύπελλο ενώ στο δευτεραθλητή και τριταθλητή μετάλλιο.

11. ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ

Από το Πρωτάθλημα Εφήβων κάτω των 18 ετών ο πρωταθλητής προκρίνεται στο 15ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Εφήβων 2012
Από το Πρωτάθλημα Νεανίδων κάτω των 18 ετών η πρωταθλήτρια προκρίνεται στο 15ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Νεανίδων 2012

12. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Διευθυντές Αγώνων ορίζονται οι κ.κ. Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και Γεώργιος Τσουνής

13. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Τους αγώνες θα διαιτητεύσουν διαιτητές που θα οριστούν από την ΤΕΔ , οι αποφάσεις των οποίων είναι οριστικές.

14. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ – ΓΕΝΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

14.1 Οι αγώνες γίνονται σύμφωνα με την Αθλητική Νομοθεσία, τους νέους κανόνες της F.I.D.E.( Ιούλιος 2009 ), τους σχετικούς κανονισμούς της Ε.Σ.Ο. και την προκήρυξη των αγώνων μαζί με τα παραρτήματά της.

14.2 Υπεύθυνος για την ερμηνεία της προκήρυξης και την παροχή διευκρινίσεων για τεχνικά θέματα είναι ο επικεφαλής διαιτητής οι σχετικές αποφάσεις του οποίου είναι άμεσα εκτελεστές και θεωρούνται παραρτήματα της προκήρυξης.

14.3 Υπεύθυνος για οργανωτικά και διοικητικά θέματα είναι ο διευθυντής αγώνων.

14.4 Όποιος ηττηθεί μία φορά χωρίς αγώνα θεωρείται ότι αποχώρησε, εκτός αν η απουσία του θεωρηθεί αιτιολογημένη. Επιτρέπεται σε κάθε σκακιστή μία εξαίρεση απόλυτα αιτιολογημένη.

14.5 Στον χώρο των αγώνων επιτρέπεται η παραμονή μόνο των παικτών, των διαιτητών, του δ/ντή των αγώνων και των διοργανωτών. Παίκτης που τελειώνει την παρτίδα του θεωρείται θεατής και πρέπει να αποχωρεί από την αίθουσα.

14.6 Την οικονομική επιβάρυνση της διοργάνωσης, την έχει η ΕΣΚΑ , η οποία θα προσφέρει τα έπαθλα , καθώς και ότι άλλο θεωρεί απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

15. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 23/12/2011 και ώρα 12:00 στους Διευθυντές Αγώνων ατομικά ή από τα Σωματεία.


16. ΓΕΝΙΚΑ
Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη ή από τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: