Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Μεταφράζοντας στο πόδι το "The Eternal" των Τζόι Ντιβίζιον. Traducendo in fretta un brano dei Joy Division (x N. Papazoglou R.I.P. )

Αντί για ένα λουλούδι, σ’ αυτόν με το κόκκινο μαντήλι που σήμερα τα’ απόγευμα κηδεύτηκε στον Άγιο Θεράποντα...

Joy Division - The EternalThe Eterna; Lyrics:

The Eternal

Procession moves on, the shouting is over
Praise to the glory of loved ones now gone
Talking aloud as they sit round their tables
Scattering flowers washed down by the rain

Stood by the gate at the foot of the garden
Watching them pass like clouds in the sky
Try to cry out in the heat of the moment
Possessed by a fury that burns from inside

Cry like a child, though these years make me older
With children my time is so wastefully spent
A burden to keep, though their inner communion
Accept like a curse, an unlucky deal

Laid by the gate at the foot of the garden
My view stretches out from the fence to the wall
No words could explain, no actions determine
Just watching the trees and the leaves as they fall

Joy Division (CLOSER, 1980)
[Ian Kevin Curtis;Bernard Sumner;Peter Hook;Stephen Paul Morris]


Μετάφρασι:

Το Αιώνιο

Η πομπή συνεχίζει τον δρόμο της, οι κραυγές σταμάτησαν
Αίνοι εις δόξαν αγαπημένων που χάθηκαν
Μιλώντας δυνατά, όντας καθισμένοι γύρω στα τραπέζια τους
Διασκορπίζοντας άνθη που τά ‘πνιξε η βροχή

Έχω σταθή κοντά στην πύλη, στο κατώφλι του κήπου
Κοιτώντας τους να περνούν σαν σύννεφα από τα ύψη
Προσπαθώ να φωνάξω πάνω στην έντασι της στιγμής
Κυριευμένος από μια φούρια που με καίει από τα μέσα

Κλαίω σαν παιδί παρόλο που τα χρόνια αυτά με κάνουν γέρο
Με τα παιδιά ο χρόνος μου τόσο σπάταλα σκορπιέται
Δυσβάστακτο βάρος παρόλη τους την εσώψυχη σχέσι
Δέχομαι σαν κατάρα μιαν άτυχη συμφωνία

Εκεί κείμαι κοντά στην πύλη στο κατώφλι του κήπου
Η θέα μου εκτείνεται από τον φράχτη στον τοίχο
Ούτε λέξι να εξηγήση, ούτε πράξι που να μπορεί να καθορίση
Απλώς κοιτώντας τα δέντρα και τα φύλλα καθώς πέφτουν

Τζόι Ντιβίζιον
(Μτφρ. Αλέξανδρος Σοϊλεμέζης)

Δεν υπάρχουν σχόλια: