Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΚΑΚΙ. Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανατολικής Στερεάς: η Αφίσα και η Προκήρυξη της διοργάνωσης

Με την ελπίδα στο αναφερόμενο κατά την προηγούμενη ανάρτησή του Ιστολογίου μας ζήτημα να πρυτανεύση η λογική και η μετριοπάθεια, αναδημοσιεύουμε την αφίσα και την (συμπληρωματική από την ΕΣΟ) προκήρυξι της προγραμματισμένης για αύριο διοργάνωσης.

Η ΑΦΙΣΑ
.
.
.


Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΙ :


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

23ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ & 9ο ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ
Αρ. πρωτ.:88768/22.02.2011
1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία προκηρύσσει το Περιφερειακό Σχολικό Πρωτάθλημα Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας προκριματικού του 23ου Ατομικού Σχολικού Πρωταθλήματος και του 9ου Ομαδικού Σχολικού Πρωταθλήματος για το 2011.
2. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: Τους αγώνες διοργανώνουν η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία και η Σκακιστική Ακαδημία Χαλκίδας «Παλαμήδης ο Ευβοεύς» υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Στερεάς & Εύβοιας και της Περιφερειακής Ενότητας Ν. Ευβοίας .
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ:
Το περιφερειακό Ατομικό πρωτάθλημα θα διεξαχθεί Σάββατο 12 Μαρτίου 2011 και το Ομαδικό την Κυριακή 13 Μαρτίου 2011, στο Ξενοδοχείο Παλίρροια στη Χαλκίδα Ελ. Βενιζέλου 2 τηλ.:2221028001.
Δικαίωμα συμμετοχής στο ατομικό πρωτάθλημα έχουν οι μαθητές και μαθήτριες των Νηπιαγωγείων, των Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων, Δημοσίων και Ιδιωτικών των νομών Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας που έπαιξαν και προκρίθηκαν στην προκριματική φάση του 23ου Ατομικού Σχολικού Πρωταθλήματος Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας (Νομαρχιακά). Δικαιούνται επίσης συμμετοχή στο ατομικό και όσοι δεν προκρίθηκαν στο ατομικό, αλλά αγωνίστηκαν στα προκριματικά (Νομαρχιακά) του 9ου Πανελλήνιου Ομαδικού Σχολικού Πρωταθλήματος και προκρίθηκαν με την ομάδα του σχολείου τους.
Εάν κάποιος Μαθητής-τρια που προκρίθηκε στο Ατομικό, συμμετείχε και σε ομάδα η οποία προκρίθηκε στο Ομαδικό τότε, δεν μπορεί να μεταβιβάσει τη πρόκρισή του στο Ατομικό σε άλλο Μαθητή-τρια.
Στο ομαδικό πρωτάθλημα δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ομάδες των Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων, Δημοσίων και Ιδιωτικών των νομών Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας, που έπαιξαν και προκρίθηκαν στην Προκριματική φάση του 9ου Ομαδικού Σχολικού Πρωταθλήματος (Νομαρχιακά).
Είναι δυνατόν να δοθεί το δικαίωμα απευθείας συμμετοχής στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα, μετά από Απόφαση της Διεύθυνσης των Αγώνων, σε μαθητές και μαθήτριες, καθώς και Σχολικές Ομάδες, όταν συντρέχουν ειδικές περιπτώσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται η μη διεξαγωγή Νομαρχιακού Πρωταθλήματος, η μεγάλη απόσταση από τον τόπο διεξαγωγής του Νομαρχιακού Πρωταθλήματος και διεξαγωγή Νομαρχιακού Πρωταθλήματος με μεγάλο αριθμό συμμετοχών.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Περιφερειακό Σχολικό Πρωτάθλημα Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας, Ατομικό και Ομαδικό, μαθητές που αγωνίστηκαν και προκρίθηκαν σε προκριματικούς αγώνες οι οποίοι δεν είχαν την έγκριση της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας.

4. ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ:
1) ΑΤΟΜΙΚΟ:
Προκρίνονται οι τρεις πρώτοι (μαθητές ή μαθήτριες) της γενικής κατάταξης ανά κατηγορία, συνολικά τριάντα τρείς (33), με τη προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ (8) μαθήτριες στο σύνολο των προκριμένων.
Εάν δεν υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ (8) μαθήτριες στο σύνολο των προκριμένων, τότε προκρίνονται μέχρι να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των οκτώ (8), οι μαθήτριες με τα παρακάτω κριτήρια κατά προτεραιότητα ως εξής:
Α) Ποσοστό επιτυχίας (Βαθμοί/αγώνες)
Β) Θέση
Γ) Αριθμός συμμετοχών στην κατηγορία
Δ) Μικρότερη ηλικιακά κατηγορία
Οι μαθήτριες που θα προκριθούν με τα προαναφερόμενα κριτήρια καταλαμβάνουν την 3η θέση πρόκρισης στην κατηγορία που αγωνίστηκαν..

Παράδειγμα 1: Μετά τη διεξαγωγή των αγώνων τα αποτελέσματα ήταν τα ακόλουθα:


ΘΕΣΕΙΣ 1-3
Μαθητές (3) Νηπιαγωγείων
Μαθητές (2) – Μαθήτριες (1) Α’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
Μαθητές (2) – Μαθήτριες (1) Β’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
Μαθήτριες (3) Γ’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
Μαθητές (3) Δ’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
Μαθητές (2) – Μαθήτριες (1) Ε’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
Μαθητές (3) ΣΤ’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
Μαθητές (3) Α’ Γυμνασίου
Μαθητές (3) Β’ Γυμνασίου
Μαθητές (3) Γ’ Γυμνασίου
Μαθητές (3) Λυκείων
ΣΥΝΟΛΟ: Μαθητές (27) – Μαθήτριες (6)
Βάσει αποτελεσμάτων προκρίθηκαν: Μαθητές (27) – Μαθήτριες (6).
Επειδή όμως το ελάχιστο όριο για τις Μαθήτριες είναι (8), τότε με βάσει τα παραπάνω κριτήρια θα προκριθούν άλλες δύο μαθήτριες από οποιαδήποτε κατηγορία καταλαμβάνοντας τις θέσεις των αντίστοιχων μαθητών και με τη δέσμευση υποχρεωτικά (3) Μαθητές – Μαθήτριες ανά κατηγορία, δηλαδή δεν θα ισχύουν τα παραπάνω κριτήρια για τη Γ’ Τάξη Δημοτικού Σχολείου όπου βάσει του παραδείγματος έχουν ήδη προκριθεί (3) Μαθήτριες.
Παράδειγμα 2: Μετά τη διεξαγωγή των αγώνων τα αποτελέσματα ήταν τα ακόλουθα:
ΘΕΣΕΙΣ 1-3
Μαθητές (3) Νηπιαγωγείων
Μαθητές (1) – Μαθήτριες (2) Α’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
Μαθητές (2) – Μαθήτριες (1) Β’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
Μαθήτριες (3) Γ’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
Μαθητές (3) Δ’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
Μαθητές (2) – Μαθήτριες (1) Ε’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
Μαθητές (3) ΣΤ’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
Μαθητές (3) Α’ Γυμνασίου
Μαθητές (3) Β’ Γυμνασίου
Μαθητές (3) Γ’ Γυμνασίου
Μαθητές (1) – Μαθήτριες (2) Λυκείων
ΣΥΝΟΛΟ: Μαθητές (24) – Μαθήτριες (9)
Προκρίνονται: Μαθητές (24) – Μαθήτριες (9).
Στη περίπτωση που κάποιος Μαθητής-τρια δε δηλώσει συμμετοχή, δικαιούται τη θέση ο/η επόμενος/η, με τη προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζει 1) τους ήδη προκρινόμενους και 2) δεν υπερβαίνει η συμμετοχή του/της τις τρείς (3) προκρίσεις ανά κατηγορία, διαφορετικά προκρίνεται ο επόμενος/η που καλύπτει τις παραπάνω προϋποθέσεις.
Δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθεί, μετά την εφαρμογή των κριτηρίων ποσόστωσης μαθητής που κατέλαβε την Πρώτη ή την Δεύτερη θέση στην κατηγορία του.
2) ΟΜΑΔΙΚΟ:
Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε κατηγορίας (Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων) προκρίνονται στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες (Τελική φάση ΕΣΟ).
5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:
Α) ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: Θα διεξαχθεί σε τρεις ομίλους: 1 όμιλος Πρωτοβάθμιας (Δημοτικά) και 2 όμιλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια) με σύστημα ανάλογο του αριθμού των συμμετοχών ανά κατηγορία. Προϋπόθεση για τη δημιουργία ομίλου Λυκείων είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 3 ομάδων (πουλ απλών συναντήσεων). Σε αντίθετη περίπτωση και με απόφαση του Διευθυντή Αγώνων και του Επικεφαλής Διαιτητή θα γίνει ενιαίος όμιλος για Γυμνάσια και Λύκεια (σε αυτή την περίπτωση θα ισχύσει ξεχωριστή κατάταξη και βραβεύσεις). Ο Διευθυντής των Αγώνων σε συνεννόηση με τον επικεφαλής διαιτητή μπορεί να αλλάξει το σύστημα των αγώνων ανάλογα με τον τελικό αριθμό των συμμετοχών.
Β) ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: Οι αγωνιζόμενοι θα χωριστούν σε ομίλους ανά τάξη και θα αγωνιστούν με Ελβετικό σύστημα 5-7 γύρων, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων. Η αρχική κατάταξη στους ομίλους θα γίνει με αλφαβητική σειρά για τα Νηπιαγωγεία, την Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού. Σε όλες τις υπόλοιπες τάξεις η αρχική κατάταξη θα γίνει σύμφωνα με τα εθνικά ΕΛΟ της 1.1.2011 (με την προϋπόθεση ότι ο μαθητής-τρια έχει ΕΛΟ μεγαλύτερο ή ίσο του 1040, αλλιώς και πάλι αλφαβητικά).
Οι αγώνες θα γίνουν στις εξής 11 κατηγορίες:
1. Μαθητές-Μαθήτριες Νηπιαγωγείων
2. Μαθητές-Μαθήτριες Α’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
3. Μαθητές-Μαθήτριες Β’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
4. Μαθητές-Μαθήτριες Γ’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
5. Μαθητές-Μαθήτριες Δ’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
6. Μαθητές-Μαθήτριες Ε’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
7. Μαθητές-Μαθήτριες ΣΤ’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
8. Μαθητές-Μαθήτριες Α’ Γυμνασίου
9. Μαθητές-Μαθήτριες Β’ Γυμνασίου
10. Μαθητές-Μαθήτριες Γ’ Γυμνασίου
11. Μαθητές-Μαθήτριες Λυκείων
6. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ:
Οι αγώνες στο Ομαδικό Πρωτάθλημα και στο Ατομικό Πρωτάθλημα θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά χρονόμετρα και χρόνο σκέψης για κάθε αθλητή, 15 λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας. Επιπλέον, από την πρώτη κίνηση και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο αθλητής, παίρνει ακόμη δέκα δευτερόλεπτα (10”) χρόνου σκέψης.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ:

Α) ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: Οι τελικοί αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα :
Σάββατο 12 Μαρτίου 2011 Εγγραφές 09:00 – 09:50
Σάββατο 12 Μαρτίου 2011 Τελετή Έναρξης 10:00
Σάββατο 12 Μαρτίου 2011 Έναρξη 10:30
Β) ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: Οι τελικοί αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα :
Κυριακή 13 Μαρτίου 2011 Εγγραφές 09:00 – 09:30
Κυριακή 13 Μαρτίου 2011 Τελετή Έναρξης 09:30
Κυριακή 13 Μαρτίου 2011 Έναρξη 10:00

Η οριστική επιβεβαίωση των συμμετοχών για το Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων το Σάββατο 12 Μαρτίου, ώρα 09:00 - 09:50 και για το Ομαδικό Σχολικό Πρωτάθλημα την Κυριακή 13 Μαρτίου, ώρα 09:00 - 09:30.
8. ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: Θα ισχύσουν κατά σειρά τα ακόλουθα κριτήρια άρσης ισοβαθμίας, ανάλογα με το σύστημα των αγώνων:

Α) Για το ομαδικό πρωτάθλημα: Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα κριτήρια κατάταξης των ομάδων είναι κατά σειρά :

Α1. Για ελβετικό σύστημα
(α). Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισοβάθμων (Βαθμοί, Πόντοι, εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους).
(β). Το σύνολο των πόντων σε όλους τους αγώνες.
(γ). Άθροισμα των πόντων των αντιπάλων.
(δ). Άθροισμα των πόντων των αντιπάλων που η ομάδα νίκησε, συν το μισό των πόντων των αντιπάλων με
τους οποίους η ομάδα έκανε ισοπαλία
(ε). Το σύνολο των πόντων κατά σειρά στην 1η σκακιέρα, στη 2η, κ.ο.κ

Α2. Για κυκλικό σύστημα (πουλ)
(α). Κατάταξη του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων (Βαθμοί, Πόντοι).
(β). Άθροισμα πόντων στο σύνολο των αγώνων.
(γ). Το σύνολο των πόντων κατά σειρά στην 1η σκακιέρα, στη 2η, κ.ο.κ.

Β) Για το ατομικό πρωτάθλημα:

Β1. Για ελβετικό σύστημα
(α). Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισοβάθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους).
(β). Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων).
(γ). Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
(δ). Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας (και τα κριτήρια άρσης της).

Β2. Για κυκλικό σύστημα (round robin)
(α). Το σύστημα Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
(β). Αριθμός νικών (προηγείται ο σκακιστής-τρια με τις περισσότερες νίκες).
(γ). Κατάταξη βαθμών του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων (τα μεταξύ τους αποτελέσματα)..
9. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: Γεώργιος Τσουνής – Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ευθύμιος Μαγκλάρας - Χρήστος Κρυονερίτης - Ιωάννης Ντόβρος - Παναγιώτης Γιαννούτσος - Δημήτριος Ανδρέου
10. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ: Οι Διαιτητές θα οριστούν από την Τ.Ε.Δ.
11. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: Νικόλαος Γιαμαρέλλος - Ηρακλής Μπασούκος - Άννα Παυλίδου
12. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ:
Θα βραβευτούν στο ατομικό οι τρείς πρώτοι μαθητές στη γενική κατάταξη με Κύπελλο και μετάλλιο, η πρώτη μαθήτρια με Κύπελλο και μετάλλιο η δεύτερη και η τρίτη με μετάλλιο ανά κατηγορία και στο ομαδικό οι τρείς πρώτες ομάδες ανά κατηγορία με Κύπελλο και μετάλλια. Θα δοθούν επίσης αναμνηστικά διπλώματα νικητών και αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες.
Στη περίπτωση που μία Μαθήτρια καταλάβει μια εκ των τριών θέσεων στη γενική κατάταξη, βραβεύεται και για τις δύο διακρίσεις.

13. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: Η σύνθεση των ομάδων θα είναι 4μελής (+2 αναπληρωματικοί) με υποχρεωτική συμμετοχή 1 τουλάχιστον κοριτσιού στην 4η σκακιέρα. Οι ομάδες με την έναρξη των αγώνων θα δηλώσουν τη βασική σύνθεσή τους (αποτελούμενη από 4 μέλη και 2 αναπληρωματικά), με μοναδικό περιορισμό τη συμμετοχή μαθήτριας στην 4η σκακιέρα. Η σειρά των σκακιέρων στη βασική σύνθεση δεν αλλάζει και ισχύει για όλο το πρωτάθλημα.

Κάθε ομάδα υποχρεούται να προσκομίσει, πριν την έναρξη των αγώνων, στον επικεφαλής διαιτητή, βεβαίωση του σχολείου ότι όλα τα μέλη της είναι μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου.

14. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Τα Σωματεία της Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να δηλώσουν τη συμμετοχή όλων των σκακιστών και σκακιστριών της περιοχής τους μέχρι την Δευτέρα 7 Μαρτίου 2011 και ώρα 13:00 χωρίς παράταση στο διοργανωτή κ. Γεώργιο Τσουνή στο fax: 22210 85737 και στο e-mail : tsounisg@otenet.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 2221085735 & 6932 274274.
Σε περίπτωση που παρέλθει ο χρόνος δήλωσης συμμετοχής η οργανωτική επιτροπή θα προχωρήσει στην πρόσκληση επιλαχόντων
Στις δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να συμπεριληφθούν:

1) Οι σκακιστές και σκακίστριες που προκρίθηκαν από τα ατομικά πρωταθλήματα των περιοχών τους.
2) Οι σκακιστές και σκακίστριες που δικαιούνται απευθείας συμμετοχή στους τελικούς αγώνες.
3) Όσοι έχουν προκριθεί με τις ομάδες τους στο ομαδικό πρωτάθλημα.

Διευκρινίζεται ότι τα Σωματεία είναι υπεύθυνα για το έλεγχο του δικαιώματος και τη δήλωση συμμετοχής των μαθητών που προκρίνονται από το ομαδικό στο ατομικό σύμφωνα με όσα ρητά ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας προκήρυξης.
15. Την ευθύνη μεταφοράς και φύλαξης των μαθητών-τριών στο χώρο των αγώνων, φέρουν οι γονείς και οι συνοδοί αυτών.
16. Υγειονομική Κάλυψη - Πρώτες Βοήθειες Τελικής Φάσης:
Με μέριμνα της Οργανωτικής Επιτροπής θα υπάρχει ιατρός στο χώρο των αγώνων.
17. ΓΕΝΙΚΑ: Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη ή από τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: