Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2011

Ένα βίντεο για θαυμασμό και αναστοχασμό. Και ευχές για ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!! Auguri di un Buon Anno 2011; con un video stupendo (dal You Tube)

«ΩΣ ΧΑΡΙΕΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΤ’ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Η»
Μια νότα αισιοδοξίας για την νέα χρονιά με θερμές ευχές!

Απίστευτη η θέλησι του ανθρώπου και αφάνταστα τα κρυφά χαρίσματά του.
Ύμνος για τις εκπληκτικές δυνάμεις που κρύβει μέσα του ο άνθρωπος …
Δήτε το βίντεο από το «Γιουτιούμπ»:
People Are Awesome


Εκπληκτικό!

{Με το μυαλό να πηγαίνει στο χορικό της Αντιγόνης}

Βέβαια ακόμα πιο σημαντική είναι η ηθική και πνευματική δύναμι που μπορεί να επιδείξη κάποιος άνθρωπος. Και αυτές οι περιπτώσεις αφανών ή επιφανών προσώπων, όπου φανερώνεται το μεγαλείο του εσωτερικού κόσμου τους, είναι ακαταμάχητη απόδειξι για το απροσμέτρητο μέγεθος που έχει στον άνθρωπο η διάστασι του βάθους!
Επ’ αυτού ακόμα πιο ενδεικτικό από το πιο πάνω πασίγνωστο ρητό του Μενάνδρου, είναι το απόσπασμα από το Α΄Στάσιμο (στ. 332 κ.ε.) της Αντιγόνης:
"Πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει".

[Εδώ όμως οφείλουμε να σημειώσουμε πως μόνο η αρχή αυτή της α΄ στροφής του στάσιμου μπορεί να ταιριάξη, γιατί το υπόλοιπο χορικό μάλλον είναι μακριά –αν όχι εναντίον – από κάθε επίδειξι εγωπάθειας ή ανώφελης δεξιοτεχνίας. Ο άνθρωπος στην κλασσική αρχαιότητα, νοείται μόνο μέσα στην κοινωνικότητά του και ολοκληρώνεται ως ενεργό μέλος ενός συνόλου, ως Πολίτης της .
Στο εν λόγω αριστούργημα του Σοφοκλή και στο συγκεκριμένο λυρικό αυτό κομμάτι , για όλα τα μεγαλειώδη επιτεύγματά του υμνείται το ανθρώπινο όν (και ως άτομο, αλλά νοούμενο μέσα σε οργανωμένο σύνολο, ως ανθρωπότητα που πορεύεται μέσα στον χρόνο): την κατάκτησι της βιοσφαίρας του (γή, θάλασσα, ζωικό βασίλειο), την σκέψι και τη γλώσσα, την κοινωνική οργάνωσι και την εξελικτική ανάπτυξι τεχνολογίας. Πράγματα που του επέτρεψαν να αντιμετωπίση με αξιοθαύμαστη επιτυχία το φυσικό κακό. Μόνο 2 πράγματα του μείναν και μένουν εσαεί ανυπέρβλητα: ο θάνατος ("Ἅιδα μόνον φεῦξιν οὐκ ἐπάξεται" –δηλ. μόνο τον Χάρο δεν μπορεί να αποφύγη ) και το ηθικό κακό ("τοτὲ μὲν κακόν, ἄλλοτ᾽ ἐπ᾽ ἐσθλὸν ἕρπει "--δηλ: άλλοτε προς το αγαθό και άλλοτε προς το κακό βαδίζει).
Για να προβάλη ως διαχρονική αξία ο ιδανικός τύπος πολίτη; Ο «ὑψίπολις». Που, αξίζει να το προσέξουμε, είναι ο νομοταγής και ταυτόχρονα ευσεβής πατριώτης ("νόμους γεραίρων χθονὸς θεῶν τ᾽ ἔνορκον δίκαν",/ ὑψίπολις), αυτός που υψώνει την πόλι. Ο άλλος («ὅτῳ τὸ μὴ καλὸν ξύνεστι τόλμας χάριν», που «συντρέχει στο άσχημο από θράσος», αυτός είναι «άπολις»]...

Αλλά αρκετη η ...παραφιλολογία!

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ σε όλους!!


ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ, Αντιγόνη
Α΄ Στάσιμο (στ. 332-372)
Χορός
πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει.
τοῦτο καὶ πολιοῦ πέραν πόντου χειμερίῳ νότῳ 335
χωρεῖ, περιβρυχίοισιν
περῶν ὑπ᾽ οἴδμασιν.
θεῶν τε τὰν ὑπερτάταν, Γᾶν
ἄφθιτον, ἀκαμάταν, ἀποτρύεται
ἰλλομένων ἀρότρων ἔτος εἰς ἔτος
ἱππείῳ γένει πολεύων. 340
κουφονόων τε φῦλον ὀρνίθων ἀμφιβαλὼν ἄγει
καὶ θηρῶν ἀγρίων ἔθνη πόντου τ᾽ εἰναλίαν φύσιν 345
σπείραισι δικτυοκλώστοις,
περιφραδὴς ἀνήρ•
κρατεῖ δὲ μηχαναῖς ἀγραύλου
θηρὸς ὀρεσσιβάτα, λασιαύχενά θ᾽ 350
ἵππον ὀχμάζεται ἀμφὶ λόφον ζυγῶν
οὔρειόν τ᾽ ἀκμῆτα ταῦρον.
καὶ φθέγμα καὶ ἀνεμόεν φρόνημα καὶ ἀστυνόμους 355
ὀργὰς ἐδιδάξατο καὶ δυσαύλων
πάγων ὑπαίθρεια καὶ δύσομβρα φεύγειν βέλη
παντοπόρος• ἄπορος ἐπ᾽ οὐδὲν ἔρχεται
τὸ μέλλον• Ἅιδα μόνον φεῦξιν οὐκ ἐπάξεται• 360
νόσων δ᾽ ἀμηχάνων φυγὰς ξυμπέφρασται.
σοφόν τι τὸ μηχανόεν τέχνας ὑπὲρ ἐλπίδ᾽ ἔχων 365
τοτὲ μὲν κακόν, ἄλλοτ᾽ ἐπ᾽ ἐσθλὸν ἕρπει,
νόμους γεραίρων χθονὸς θεῶν τ᾽ ἔνορκον δίκαν,
ὑψίπολις• ἄπολις ὅτῳ τὸ μὴ καλὸν 370
ξύνεστι τόλμας χάριν. μήτ᾽ ἐμοὶ παρέστιος
γένοιτο μήτ᾽ ἴσον φρονῶν ὃς τάδ᾽ ἔρδει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: