Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2011

Άλντα Μερίνι: Περί Αγγέλων και Ανθρώπων (Συνέχεια +1 video --Τεριρέμ). Dal Newsletter ufficiale del sito di Alda Merini II (trad. + 1 inno bizantino)

Συνεχίζουμε την χθεσινή ανάρτησι την οποία δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε.
Το «βίντεο» νομίζουμε πως ταιριάζει καθώς αναφέρεται σε προσόμοιον του ύμνου των αγγέλων.


In questo peregrinare ispirato e onirico nel mondo del Sacro, la Signora Poesia emoziona quando parla di questo Dio che “si lascio’ travolgere dalla morte”, che “amò la morte”.
Ma l'illuminazione poetica è ancor piu' limpida quando descrive gli angeli e loro musica: è una musica che “odono i bambini, i santi e anche gli eretici che si sentono chiamati a un inverno senza pastura”, quando descrive gli angeli che vedono senza la vista: l' “occhio è cieco e vede tutto”, l' “occhio vede ed è cieco.”
Una visione mistica e ispirata del Trascendente.

“Io non so come prende forma
una poesia.
Io prendo il fango
della mia vita
e mi sento
un grande scultore.”
(...)

Giovanni Nuti.
..........................................................................................

Μετάφρασι:

"Μέσα σ’ αυτό το εμπνευσμένο και ονειρικό προσκύνημα του κόσμου του Ιερού, η Κυρία Ποίησι συγκινεί όταν μιλάει για αυτόν τον Θεό που «αφέθηκε να παρασυρθή από τον θάνατο», που «αγάπησε τον θάνατο».
Αλλά ο ποιητικός φωτισμός είναι ακόμα πιο διαυγής όταν περιγράφει τους αγγέλους και την μουσική τους: είναι μια μουσική που “ακούνε” τα παιδιά, οι άγιοι και ακόμα οι αιρετικοί που αισθάνονται σαν να καλούνται σε ένα χειμώνα χωρίς ‘βοσκή’», όταν περιγράφει τους αγγέλους που βλέπουν χωρίς την όρασι: το «μάτι είναι τυφλό και όλα τα βλέπει», το «μάτι βλέπει και είναι τυφλό».
Μία όρασι μυστική και εμπνευσμένη από το Υπερβατικό:
«Εγώ δεν ξέρω πώς σχηματίζεται
ένα ποίημα.
Εγώ παίρνω την λάσπη
της ζωής μου
και αισθάνομαι
ένας μεγάλος γλύπτης»
(…)

[ Μετάφρασι: Αλέξανδρος Σοϊλεμέζης
Τα αποσπάσματα έχουν σταχυολογηθή από τις ποιητικές συνθέσεις της Alda Merini:
“La carne degli angeli”, “Eternamente vivo”και “Corpo d’amore”].


Terirem -Orthodox Byzantine Chant- Glory to God

Δεν υπάρχουν σχόλια: