Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ. Μια απόφασι Ν.Ε. (Θεσσαλονίκης) του ΠΑΣΟΚ και μια άλλη άποψι του Σπ. Χαντζάρα

Εφέτος η Τρίτη Εβδομάδα Νηστειών ταυτίζεται με την συζήτησι (και την προαποφασισμένη ψήφισι) του περίεργου Νομοσχεδίου για την Μετανάστευσι και την απόδοσι της «Ιθαγένειας» στους αλλοεθνείς μετανάστες.
Εμείς φιλοξενούμε –αναδημοσιεύοντας- δύο ενδιαφέρουσες για διάλογο ή αναλογισμό τοποθετήσεις. Μία αναπάντεχη για την εποχή απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στην Α΄ Θεσσαλονίκης για τους μετανάστες και την Ιθαγένεια, και μία από έναν πατριωτικά μαχόμενο δημοσιογράφο, τον Σπύρο Χατζάρα.

1. Και πρώτα το εντελώς πρόσφατο ψήφισμα ενός αναμφισβήτητα δημοκρατικού οργάνου και μάλιστα της παράταξης που κυβερνάει και εισηγείται το επίμαχο νομοσχέδιο:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ν.Ε Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΣΟΚ

"Η Ελληνική ιθαγένεια δεν αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα κανενός πλην των Ελλήνων. Η απονομή ιθαγένειας δεν είναι η λύση για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των μεταναστών. Η ψήφος των αλλοδαπών στις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης, πλήττει την εθνική μας κυριαρχία Απαιτούμε άμεσο έλεγχο και καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης, διότι αλλοιώνει τον χαρακτήρα της Ελλάδας ως Έθνους-Κράτους.

Η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονίκης, συμβάλλει στο διάλογο του κόμματός μας , για το δίκαιο της ιθαγένειας, με τις παρακάτω θέσεις , στις οποίες κατέληξε με απόφασή της:

1.Άμεση παροχή Ελληνικής ιθαγένειας σε όλους τους ομογενείς, χωρίς άλλες προϋποθέσεις πλην της Ελληνικής καταγωγής και συνείδησης. Διευκόλυνση των ομογενών με μείωση της γραφειοκρατίας. Επιθυμητή η δήλωση του ομογενούς στην χώρα προέλευσης ότι είναι Ελληνικής καταγωγής, εκτός αν κάτι τέτοιο τον θέτει σε κίνδυνο.

2. Θεμελίωση του δικαιώματος αίτησης για ιθαγένεια σε αλλογενείς αλλοδαπούς, μετά την πάροδο τουλάχιστον 10 ετών μόνιμης, νόμιμης και συνεχούς διαμονής στην χώρα.

3. Τα κριτήρια απονομής της ιθαγένειας πρέπει να είναι:

α. Επαρκής γνώση της Ελληνικής γλώσσας, και Ιστορίας.

β. Πλήρης ενσωμάτωση στην Ελληνική κοινωνία, έμπρακτη απόδειξη ενδιαφέροντος και φιλοπατρίας για την Ελλάδα.

γ. Στήριξη των θέσεων της Ελλάδος στα εθνικά θέματα.

δ. Ασφαλισμένη εργασία καθ’ όλο το διάστημα της παραμονής του στην χώρα, μη λήψη οποιασδήποτε κρατικής βοήθειας-επιδομάτων, κατά την διάρκεια της 10ετούς παραμονής, για πάνω από 1,5 χρόνο.

ε. Μη τελεσίδικη ποινική καταδίκη για πλημμέλημα τα τελευταία 5 χρόνια, ή για κακούργημα οποτεδήποτε. Σε περίπτωση εκκρεμούς ποινικής δίωξης κατά του αιτούντα αλλοδαπού, αναστολή (πάγωμα) , της αιτήσεως απονομής ιθαγένειας, έως την τελεσιδικία.

στ. Διατήρηση του ισχύοντος «ius sanguinis», ως κανόνα, δηλαδή απονομή της ιθαγένειας, στους απογόνους των Ελλήνων το γένος, με τη γέννηση. Η γέννηση αλλοδαπού στην Ελλάδα και η μόνιμη διαμονή του έως την ενηλικίωσή του να μην οδηγεί στην απονομή ιθαγένειας αυτοδικαίως, αλλά να συνεκτιμάται μαζί με τα άλλα στοιχεία.

ζ. Παρακολούθηση της 9ετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε δημόσιο ελληνικό σχολείο.

4. Η ιθαγένεια θα πρέπει να απονέμεται σε αλλογενείς αλλοδαπούς, με φειδώ, και κατ’ εξαίρεση, δεν θα πρέπει να οδηγεί σε αλλοίωση του χαρακτήρα του Έθνους-Κράτους, ούτε να δύναται να δημιουργήσει στο μέλλον έγερση μειονοτικών ζητημάτων, ιδιαίτερα από όμορες, ή ισλαμικές χώρες.

5. Η απονομή ιθαγένειας αφορά τον σκληρό πυρήνα της κρατικής υπόστασης, και το κράτος πρέπει να διατηρήσει το δικαίωμα και την διακριτική ευχέρεια να την απονέμει κατά την κρίση του.

6. Η ψήφος των αλλοδαπών στις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτός του ότι έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το Σύνταγμα, πλήττει την εθνική μας κυριαρχία, διότι παραχωρείται το δικαίωμα ψήφου, σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι οφείλουν πίστη στα Συντάγματα των χωρών προέλευσης, και υπάρχει ο κίνδυνος εξυπηρέτησης ξένων συμφερόντων από ημεδαπές αρχές (lobbying), ειδικά σε παραμεθόριες περιοχές. Η παραχώρηση δικαιώματος ψήφου στους πολίτες της Ε.Ε., είναι περίπτωση μη συγκρίσιμη με την υπό συζήτηση διότι εδώ δεν υπάρχει ο κανόνας της τήρησης της αρχής της αμοιβαιότητας.

7. Απαιτούμε άμεσο έλεγχο και καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης, διότι διαρρηγνύει τον κοινωνικό ιστό, επιτείνει τα ήδη μεγάλα προβλήματα ανεργίας, και εγκληματικότητας, και αλλοιώνει τον χαρακτήρα της Ελλάδας ως Έθνους-Κράτους, δεδομένου και του δημογραφικού προβλήματος. Στο παραπάνω θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και η Ε.Ε. για την φύλαξη των νοτίων συνόρων της. Τυχόν διευκόλυνση της απονομής της Ιθαγένειας θα οδηγήσει σε μαζικότερη εισροή λαθρομεταναστών, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα και τα δίκαια του ελληνικού λαού.

8. Η Ελληνική ιθαγένεια δεν αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα κανενός πλην των Ελλήνων, και η απονομή της είναι στην διακριτική ευχέρεια του Ελληνικού κράτους, μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος και του εθνικού συμφέροντος, και έτσι θα πρέπει να παραμείνει. Θα πρέπει να διασφαλιστούν τα νόμιμα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των μεταναστών, όπως και των Ελλήνων, τα οποία καταστρατηγούνται το ίδιο από την αυθαιρεσία του κεφαλαίου. Το Ελλαδικό κράτος θα πρέπει να εξασφαλίσει το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών.

9. Η απονομή ιθαγένειας δεν είναι η λύση για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των μεταναστών. Σκοπός της ιθαγένειας είναι να ορίσει το Ελληνικό έθνος, και η χρήση της για να καλύψει το έλλειμμα της πολιτείας στην προστασία άλλων δικαιωμάτων, συνιστά κατάχρηση αυτής, που μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα, και σε ουσιαστική ακύρωση του αρχικού σκοπού της ιθαγένειας. Καλούμε την κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. να τροποποιήσει άμεσα την σχετική πρόταση νόμου, να πράξει κάθε τι δυνατόν για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης, και να απονείμει άμεσα την ιθαγένεια σε όλους τους Έλληνες ομογενείς.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑ.ΣΟ.Κ. Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


2. Η άποψι Χατζάρα: ΟΧΙ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ, συνολική αντίστασι και απόσυρσι:

Θέμα: ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ.

Η ψήφιση του αντισυνταγματικού λαθρο-νομοσχεδίου συνιστά ανατροπή του πολιτεύματος.

Του Σπύρου Χατζάρα

Το λαθρο-νομοσχέδιο για την νομιμοποίηση του βίαιου εποικισμού, είναι μέρος της «τριλογίας», που περιλαμβάνει το σχέδιο Χάλι-Κράτη, και τον φασιστικό εκλογικό νόμο για τον διορισμό των βουλευτών.
Η στάση μας πρέπει να είναι συνολική.
Όχι σε όλα.

Δημοψήφισμα για τις μη αναθεωρητέες διατάξεις δεν γίνεται. Ούτε μπορεί να ζητάμε δημοψήφισμα ,για το αν θα καταργηθεί ή όχι η Λαϊκή Κυριαρχία.

Το λαθρονομοσχέδιο για την χορήγηση « τουριστικής» ιθαγένειας στα Λάθρομεταναστόπουλα και ψήφου στους «μαχητές» , «του Απελευθερωτικού Στρατού Τσαμουριάς-UCC», και τους άλλους Εποίκους, είναι αντισυνταγματικό και παραβιάζει θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος. Τελεία και παύλα.

Δημοψήφισμα για τις μη αναθεωρητέες διατάξεις δεν γίνεται.
Δημοψήφισμα για να καταργήσουμε με ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ , θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος, είναι και γελοίο σαν αίτημα αλλά και αντισυνταγματικό .

Ο Επικοινωνιακός Τσαρλατανισμός είναι υπαρκτός όπως ήταν και ο σοσιαλισμός στη Σοβ. Ένωση.

Η Επιτροπή Εθνικής Σωτηρίας τους λέει:
http://www.facebook.com/l/722ec;epitropi-es.blogspot.com/2010/01/3-28122009.html

«Πάρετε πίσω το λαθρο-νομοσχέδιο. Εάν το ψηφίσετε, αυτό θα είναι πραξικόπημα, και σύμφωνα με το σύνταγμα ο λαός είναι υποχρεωμένος να αντισταθεί με κάθε μέσο στην Χούντα της Ανοιχτής Κοινωνίας.»

Η ψήφιση του αντισυνταγματικού λαθρο-νομοσχεδίου συνιστά συνταγματική εκτροπή. Ανατροπή του πολιτεύματος.

Το δημοψήφισμα , όπως λέει η Επιτροπή Εθνικής Σωτηρίας , μπορεί να το προκαλέσει μόνη της η κυβέρνηση, εάν νομίζει ότι εκφράζει τη θέληση του ελληνικού λαού, αλλά με ερωτήματα που δεν παραβιάζουν το Σύνταγμα.

Αντί λοιπόν να χάνουμε τον καιρό μας, με τις κοινοβουλευτικές κορώνες και λάθος στόχους, η σωστή πολιτική είναι, να καλέσουμε τον λαό, σε αντίσταση με κάθε μέσο στην Χούντα της Ανοιχτής Κοινωνίας, για την επάνοδο στην Δημοκρατία.

Αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο και να το καταλάβουν όλοι.

Η ψήφιση του λάθρο-νομοσχεδίου θα είναι πραξικόπημα.

Έλληνας γεννιέσαι δεν γίνεσαι.

Αντί για «ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ», το σύνθημα μας πρέπει να είναι: ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ.ΟΥΤΕ, ΟΥΤΕ. ΚΑΙ, ΚΑΙ, ΚΑΙ!
Από εμάς ειδικά γι’ αυτό το τελευταίο σύνθημα λανσαρισμένο από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό πως « Έλληνας και γεννιέσαι και γίνεσαι» μόνο ένα λακωνικό σχόλιο επιφύλαξης:
Ισχύουν, δυστυχώς, καί η βαριάντα:

1. Έλληνας ούτε γεννιέσαι ούτε γίνεσαι.
καί η:
2. «Έλληνας καί γεννιέσαι καί γίνεσαι καί ξεγίνεσαι».

Δεν υπάρχουν σχόλια: