Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2009

ΑΤΟΜΙΚΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΕΣΣΑΣ 2010. I CAMPIONATI GIOVANILI U18 REGIONALI. IL REGOLAMENTO.

Μόνο το Κ18;

Αναδημοσιεύουμε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΙ των Νεανικών Πρωταθλημάτων της Τοπικής Επιτροπής Σκακιστικών Σωματείων Ανατολικής Στερεάς που μας απεστάλη. Οι αγώνες αυτοί (που είναι προκριματικοί για τα νεανικά Πανελλήνια Πρωτα΄λήματα), θα διεξαχθούν στον Σκακιστικό Όμιλο Λιβαδειάς από το προσεχές Σάββατο (5-6 Δεκεμβρίου) το πρωί.

Με δεδομένο όμως ότι η προκήρυξι φαίνεται πως αφορά ΜΟΝΟ το Ατομικό Πρωτάθλημα Εφήβων (Κάτω των 18 ετών) και το αντίστοιχο των Νεανίδων, ενώ σε αρχική φάσι μάς είχε κοινοποιηθή η «ΠΡΟΤΑΣΗ Σχετικά με το καλεντάρι του 2009-2010» ( ημ. αποστολής: 2 Οκτ 2009), στην οποία είχαν συμπεριληφθή ΟΛΑ τα νεανικά Πρωταθλήματα από Κ 8 έως και Κ 20 σε δύο προτεινόμενες ημερομηνίες (Σαβ/κα 12/13 Δεκεμβρίου και 19/20 Δεκεμβρίου), θα ζητήσουμε ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΙ από την ΤΕΣΣΑΣ για τα ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ.
Δεν αποκλείουμε τυχόν ακούσια παράλειψι, αφού στην εν λόγω πρότασι βλέπαμε σε πίνακα την Διοργάνωσι ΣΥΝΟΛΙΚΑ των Νεανικών :

[ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 12ος 2009
ΑΤΟΜΙΚΟ Κ8-Κ20 12-13 & 19-20]


και διαβάζαμε επι λέξει τα εξής:
«Προκριματικά Κ8-10-12-14-16 , ενοποίηση με την κατηγορία Κ18-Κ20.
Δεν υπάρχει λόγος διαχωρισμού , διότι οι αθλητές που έχει η ΤΕΣΣΑΣ στην κατηγορία Κ18-Κ20 είναι ελάχιστοι
».
Αλλά θα επανέλθουμε εγκαίρως επι του θέματος.

Προς το παρόν, λοιπόν, διαβάστε την ισχύουσα Προκήρυξι:

Τ. Επιτροπή Σ.Σ.Αν. Στερεάς
Αρ. πρωτ:41.5/11/2009
ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΕΣΣΑΣ 2010

(Κάτω των 18 ΕΤΩΝ)
1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
Η ΤΕΣΣΑΣ προκηρύσσει τα Ατομικά Πρωταθλήματα Ανατολικής Στερεάς 2010 κάτω των 18 ετών, Εφήβων-Νεανίδων.

2. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
ΤΕΣΣΑΣ και Σκακιστικός Όμιλος Λιβαδειάς.

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Έδρα Σ.Ο. Λιβαδειάς Χαιρωνείας 7 Τηλ. 2261081076

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Τα Ατομικά Πρωταθλήματα Ανατολικής Στερεάς 2010 θα διεξαχθούν στις παρακάτω κατηγορίες:
Κατηγορία Ημερομηνία Γέννησης

Εφήβων κάτω των 18 ετών γεννημένοι από 1/1/1992 και μετά
Νεανίδων κάτω των 18 ετών γεννημένες από 1/1/1992 και μετά

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Θα διεξαχθούν 2 ανεξάρτητα πρωταθλήματα, ένα ανά κατηγορία.
Το σύστημα διεξαγωγής για κάθε κατηγορία θα είναι Ελβετικό 7 γύρων ανάλογα με τις συμμετοχές.
Σε περίπτωση που οι συμμετοχές σε κάποια κατηγορία είναι μικρότερες από 9 τότε το σύστημα διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Συμμετοχές Σύστημα

1 Δεν θα διεξαχθεί πρωτάθλημα
2 Τουρνουά 4 παρτίδων
3-4 Κυκλικό σύστημα (πουλ) διπλών συναντήσεων
5-8 Κυκλικό σύστημα (πουλ) απλών συναντήσεων

Δεν θα υπάρξει συγχώνευση κατηγοριών.
Το πρόγραμμα αγώνων θα είναι ως εξής:
1ος γύρος, Σάββατο 5/12/2009, ώρα 10:30
2ος γύρος, Σάββατο 5/12/2009, ώρα 16:30
3ος γύρος, Κυριακή 6/12/2009, ώρα 10:00
4ος γύρος, Κυριακή 6/12/2009, ώρα 15:30
5ος γύρος, Σάββατο 12/12/2009, ώρα 10:30
6ος γύρος, Σάββατο 12/12/2009, ώρα 16:30
7ος γύρος, Κυριακή 13/12/2009, ώρα 10:00

Η ΤΕΣΣΑΣ και η Διεύθυνση των αγώνων, διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του προγράμματος.


5. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
Ο αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά χρονόμετρα.
Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 90 λεπτά για τις 40 πρώτες κινήσεις και στη συνέχεια 30 λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας. Επιπλέον , για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο παίκτης παίρνει 30’’ ( μισό λεπτό ) προστιθέμενο χρόνο, από την πρώτη κίνηση.
Ο σκακιστής που θα υπερβεί τον παραπάνω χρόνο σκέψης θα χάνει την παρτίδα.
Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική μέχρι την λήξη της παρτίδας.
Σκακιστής/τρια που δεν έχει προσέλθει για να αγωνισθεί μετά την πάροδο 30 λεπτών από την έναρξη των αγώνων μηδενίζεται ( άρθρο 6.6 κανονισμού FIDE )


6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ– ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές και αθλήτριες της ΤΕΣΣΑΣ με έγκυρο Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας της ΕΣΟ, που γεννήθηκαν από 1/1/1992 και μετά.
Σκακιστές και σκακίστριες που έχουν μεταγραφεί με «υποσχετική» από σωματείο της ΤΕΣΣΑΣ σε σωματείο άλλης Ένωσης ή Επιτροπής, έχουν το δικαίωμα να αγωνισθούν σε αυτό το πρωτάθλημα.
Σκακιστές και σκακίστριες που έχουν μεταγραφεί με «υποσχετική» από σωματείο άλλης Ένωσης ή Επιτροπής σε σωματείο της ΤΕΣΣΑΣ, δεν έχουν το δικαίωμα να αγωνισθούν σε αυτό το πρωτάθλημα.
Σκακιστές και σκακίστριες που έχουν μεταγραφεί με «ελεύθερη» μεταγραφή από σωματείο της ΤΕΣΣΑΣ σε σωματείο άλλης Ένωσης ή Επιτροπής δεν έχουν το δικαίωμα να αγωνισθούν στο πρωτάθλημα, εφόσον μέχρι και την ημερομηνία της απόφασης της Επιτροπής Μεταγραφών της Ε.Σ.Ο. για τη μεταγραφή τους, δεν έχει πραγματοποιηθεί ή ξεκινήσει το αντίστοιχο πρωτάθλημα της Ένωσης ή δεν έχει πραγματοποιηθεί ή ξεκινήσει το αντίστοιχο πρωτάθλημα της Ένωσης ή της Επιτροπής στην οποία μεταγράφονται.
Σκακιστές και σκακίστριες που έχουν μεταγραφεί με «ελεύθερη» μεταγραφή από σωματείο άλλης Ένωσης ή Επιτροπής σε σωματείο της ΤΕΣΣΑΣ έχουν το δικαίωμα να αγωνισθούν στο πρωτάθλημα, εφόσον μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων (5-12-2009), έχει πραγματοποιηθεί η μεταγραφή τους με απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών της Ε.Σ.Ο. και με τη προϋπόθεση ότι δεν αγωνίστηκαν στο πρωτάθλημα της Ένωσης ή Επιτροπής από την οποία προέρχονται.
Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε Σκακιστές και Σκακίστριες που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις .

Η προσέλευση των αθλητών, την πρώτη ημέρα των αγώνων, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 10:00, δηλαδή τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη των αγώνων, για επιβεβαίωση της συμμετοχής με τη φυσική παρουσία τους.


7. ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Πριν την κλήρωση του 1ου γύρου οι αθλητές κατατάσσονται κατά σειρά: διεθνούς ΕΛΟ- τίτλο, Εθνικό ΕΛΟ – τίτλο και εν συνεχεία με αλφαβητική σειρά με λατινικούς χαρακτήρες. Θα χρησιμοποιηθούν οι εν ισχύ πίνακες της FIDE και της ΕΣΟ.( Γενική Οδηγία ΚΕΔ 3/2009 )


8. ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Η τελική κατάταξη καθορίζεται σύμφωνα με τους βαθμούς.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας ακολουθούνται κριτήρια
Συγκεκριμένα, όλες οι θέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια άρσης ισοβαθμίας:


Για ελβετικό σύστημα
α) Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισοβάθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους).
β) Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας (και τα κριτήρια άρσης της).
γ) Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων)
δ) Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).


Για κυκλικό σύστημα (round robin)
α) Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
β) Αριθμός νικών (προηγείται ο σκακιστής-τρια με τις περισσότερες νίκες).
γ) Κατάταξη βαθμών του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων.
Αν μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων για το κυκλικό σύστημα η ισοβαθμία στην πρώτη θέση διατηρείται , τότε για την ανάδειξη του πρωταθλητή/τριας θα γίνει κλήρωση.

10. ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ
Από το Πρωτάθλημα Εφήβων κάτω των 18 ετών ο πρωταθλητής προκρίνεται στο 13ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Εφήβων 2010
Από το Πρωτάθλημα Νεανίδων κάτω των 18 ετών η πρωταθλήτρια προκρίνεται στο 13ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Νεανίδων 2010

11. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Διευθυντής Αγώνων ορίζεται ο κ. Χρήστος Κρυονερίτης.

12. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Τους αγώνες θα διαιτητεύσουν διαιτητές που θα οριστούν από την ΤΕΔ , οι αποφάσεις των οποίων είναι οριστικές.

13. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ – ΓΕΝΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
13.1Οι αγώνες γίνονται σύμφωνα με την Αθλητική Νομοθεσία, τους νέους κανόνες της F.I.D.E.( Ιούλιος 2009 ), τους σχετικούς κανονισμούς της Ε.Σ.Ο. και την προκήρυξη των αγώνων μαζί με τα παραρτήματά της.
13.2 Υπεύθυνος για την ερμηνεία της προκήρυξης και την παροχή διευκρινίσεων για τεχνικά θέματα είναι ο επικεφαλής διαιτητής οι σχετικές αποφάσεις του οποίου είναι άμεσα εκτελεστές , οριστικές και θεωρούνται παραρτήματα της προκήρυξης.
13.3Υπεύθυνος για οργανωτικά και διοικητικά θέματα είναι ο διευθυντής αγώνων.
13.4Όποιος ηττηθεί μία φορά χωρίς αγώνα θεωρείται ότι αποχώρησε, εκτός αν η απουσία του θεωρηθεί αιτιολογημένη. Επιτρέπεται σε κάθε σκακιστή μία εξαίρεση απόλυτα αιτιολογημένη.
13.5Στον χώρο των αγώνων επιτρέπεται η παραμονή μόνο των παικτών, των διαιτητών, του δ/ντή των αγώνων και των διοργανωτών. Παίκτης που τελειώνει την παρτίδα του θεωρείται θεατής και πρέπει να αποχωρεί από την αίθουσα.

14. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 2/12/2009 στον Διευθυντή Αγώνων, τηλ. 6973054057, 2261081076 email: xkrion@otenet.gr ατομικά ή από τα Σωματεία , με ονομαστική κατάσταση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: