Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2009

Α. ΣΕΛΛΕΝΙΔΗΣ, ΠΟΙΗΜΑ : “Αγώνος Προκήρυξις” (+ Ιταλική μετάφρασι). ALESSANDRO SELLENIDES UNA POESIA: “BANDO DI GARA” (versione italiana)

Α. ΣΕΛΛΕΝΙΔΗΣ, ΠΟΙΗΜΑ : “Αγώνος Προκήρυξις” (+ Ιταλική μετάφρασι) ALESSANDRO SELLENIDES UNA POESIA “Bando Di Gara” (versione italiana)

Αγώνος Προκήρυξις


Το στιχούργημα αυτό του Αλέξανδρου Σελλενίδη, , όπως
είχε φιλοξενηθή στον Νέο Παλαμήδη (τεύχος 3, Μάρτιος 2008 σ.3)


Μια ιταλική μετάφρασι:

BANDO DI GARA
Siamo disposti a giocare
‘a lampo’, ‘rapido’ oppure ‘alla cieca’;
Gambetti e tante aperture
straveccchie di gioco aperto;
effettuare sacrifici veri di Donna;
andare avanti al medio gioco
perfino con materiale di meno
oppure con pedoni indifesi;
a sferrare un attacco di minoranza
in un finale sicuramente perso.

Anzichè di arretrarsi
davanti a delle mosse
offensivi ed arrendevoli
o accettare
di una certa patta
proposte triviali.

ALESSANDRO SELLENIDES

Δεν υπάρχουν σχόλια: