Τρίτη, 22 Απριλίου 2008

ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ - BANDO DI GARA


Στο τελευταίο τεύχος τού Νέου Παλαμήδη (τεύχος Μαρτίου, σελ. 3) συμπεριλαμβάνεται και η δημοσίευσι αυτού του ανέκδοτου στιχουργήματος.
Αφιερωμένο (με τί άλλο;) με αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
Εδώ και για τους ιταλομαθείς φίλους [ή και τους ιταλόφωνους επισκέπτες] μια απόπειρα μετάφρασης :
(Tentativo di traduzione x gli eventuali visitatori italiani):
BANDO DI GARA
Siamo disposti a giocare
‘a lampo’, ‘rapido’ oppure ‘alla cieca’;
Gambetti e tante aperture
straveccchie di gioco aperto;
effettuare sacrifici veri di Donna;
andare avanti al medio gioco
perfino con materiale di meno
oppure con pedoni indifesi;
a sferrare un attacco di minoranza
in un finale sicuramente perso;

anziche΄di arretrarsi
davanti a delle mosse
offensivi ed arrendevoli
o accettare
di patta
proposte triviali.
(2007)
ALESSANDRO SELLENIDES

Δεν υπάρχουν σχόλια: